Lidl správná volba
Obsah

Ochrana osobních údajů

Themenbild Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Děkujeme za návštěvu naší webové stránky. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a vynasnažíme se, abychom Vám poskytli nejen rozsáhlou online nabídku, nýbrž přitom také zajistili Vaše právo v souvislosti se zpracováním osobních údajů.  Jako právní podklad slouží zejména zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

1. Sběr, zpracování a používání údajů

Sběr Vašich osobních údajů provádíme zejména proto, abychom přijímali a vyřizovali Vaše podněty,  abychom Vám zasílali náš zpravodaj, pokud jste si jej objednali, případně  zpracovali Vaše dotazy s cílem zlepšení naší nabídky.Za účelem marketingu a  zlepšení našich služeb dále provádíme automatický sběr a zpracování pseudonymních dat.Výhradně pro ochranu našeho systému a pro zabránění zneužívajícího, případně podvodného jednání  při každém přístupu uživatele na tuto webovou stránku a při každém otevření souboru přístupových údajů ukládáme my, a částečně třetí strana, údaje o tomto postupu ve formě protokolových souborů.

Každý protokolový soubor tvoří:

• Webová stránka, odkud můžete otevřít naší stránku
• IP- adresa
• Datum přístupu a doba přístupu
• Dotaz klienta
• Kód odpovědi http
• Přenášené skupiny dat
• Informace o Vámi používaném prohlížeči a Vámi používaném operačním systému

2. Co děláme s Vašimi údaji?

Vaše osobní údaje používáme pouze k účelu, pro který nám byly poskytnuty. V rámci zpracování Vašich dotazů, objednávek a využívání naší služby částečně pověřujeme subdodavatele, kteří obdrží nezbytné údaje zprostředkovaně a budou je účelově používat pouze k provedení tohoto zadání (viz bod č. 3).Údaje o vaší IP adrese, typu prohlížeče, operačního systému a informace  o procházení naší webové prezentace můžeme my nebo naší obchodní partneři ukládat, zpracovávat a využívat k marketingovým účelům nebo k účelům pro zlepšení našich služeb. (viz bod č. 4)Informace o vašem účtu pro přístup k sociální síti Facebook mohou být jejím provozovatelem shromažďovány a využívány k dalším účelům (viz bod č. 5).

3. Newsletter

Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, zasíláme jej několikrát týdně na Vaši e-mailovou adresu, a to spolu  s informacemi o výrobcích, akcích, hrách o ceny a o novinkách na našich pobočkách. Pokud jste při přihlášení souhlasili se zasíláním newsletteru, pro optimalizaci naší nabídky pro daného příjemce vyhodnocujeme, jaký obsah je pro naše předplatitele obzvlášť zajímavý. K tomu jsou v rámci profilování jednotlivých zákazníků evidovány a vyhodnocovány například hodnoty otevření určitého obsahu nebo to, na jaké položky zákazník ve zpravodaji klikne. Svoje svolení s příjmem newsletteru můžete kdykoliv odvolat, a sice tím, že se z odebírání newsletteru na naší webové stránce odhlásíte. Odkaz na odhlašovací stránku naleznete zde nebo v každém newsletteru.

4. Marketing / Zlepšení naší nabídky

Na této webové stránce probíhá, v anonymní podobě, sběr informací o chování jednotlivých uživatelů při návštěvě webové stránky k marketingovým a optimalizačním účelům. Pro sběr těchto údajů se používá ukládání v informací v „cookies“ (textových souborech na Vašem počítači – viz bod č. 7) pomocí technologií tzv. retargetingu různých poskytovatelů. Přitom se chování jednotlivých uživatelů při pohybu na internetu analyzuje pomocí určitého algoritmu.  Následně se mohou na jiných webových stránkách zobrazit cílená produktová doporučení, jako například pro Vás zajímavý individualizovaný reklamní banner. Tyto údaje nemohou v žádném případě vést k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek.

Na této webové stránce probíhá sběr a ukládání dat pomocí softwaru společnosti etracker GmbH k marketingovým a optimalizačním účelům. Evidují pseudonymní datové záznamy ohledně Vašeho přístupu ke stránkám. Tato data  obsahují, mimo jiné, IP adresu zkrácenou o posledních osm číslic. Používané nastavení softwaru společnosti etracker odpovídá  požadavkům  vrchních dohlížecích úřadů pro ochranu osobních údajů. Za účelem sběru uvedených dat mohou být použity Cookies (viz bod č. 7). Sběr a ukládání uvedených údajů společností etracker GmbH můžete kdykoliv s budoucí účinností odmítnout.
Na této webové stránce probíhá sběr a ukládání dat pomocí softwaru společnosti Refined Labs GmbH k marketingovým a optimalizačním účelům. Evidují se pseudonymní datové záznamy ohledně Vašeho přístupu ke stránkám. Vaše IP adresa není ze strany společnosti  Refined Labs GmbH ukládána.  Za účelem sběru uvedených dat mohou být použity Cookies (viz bod č. 7). Nastavení používaná společností Refined Labs-Software odpovídají  požadavkům vrchních dohlížecích úřadů pro ochranu osobních údajů. Sběr a ukládání uvedených údajů společností  Refined Labs GmbH můžete kdykoliv s budoucí účinností odmítnout.

5. Používání sociálních pluginů

Na této webové stránce je používán sociální plugin sítě Facebook (která je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA). Tento plugin  Vám umožňuje zejména sdílet obsah webové stránky s Vašimi kontakty na této síti. Na základě připojení získají poskytovatelé síťových služeb informaci, že byla z Vaší IP adresy otevřena odpovídající webová stránka naší internetové nabídky. Pokud jste přihlášeni k síti Facebook, mohou mimo to poskytovatelé sítě Facebook přiřadit Vaši návštěvu naší webové stránky k vašemu účtu na této síti.

6. Jaké možnosti mám k tomu, abych předešel ukládání údajů?

Máte právo na požádání obdržet bezplatnou informaci ohledně Vašich osobních údajů, které jsou uložené.  Dále máte podle zákona na ochranu osobních údajů právo bránit se proti  používání a/nebo předávání Vašich údajů. K tomu máte podle ustanovení právních předpisů právo na opravy, blokování nebo výmazy těchto osobních údajů, jestliže jim neodporují jiné předpisy (např. povinnost vedení záznamů).  V těchto případech se, prosím, obraťte  písemně  nebo e-mailem na náš níže uvedený kontakt.Další možností, jak zabránit sběru údajů je zamezení používání „Cookies“. Viz bod č. 7

7. Co to jsou Cookies a kdy se používají?

Abychom  pro Vás učinili návštěvu našich stránek co nejpohodlnější, používáme k zobrazení produktové nabídky Cookies. U Cookies se jedná o malé textové soubory,  které se lokálně ukládají ve vyrovnávací paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek.
Upozorňujeme Vás na to, že dojde k převedení některých těchto Cookies  z našeho serveru na Váš počítačový systém, přičemž se většinou jedná o tzv. relační Cookies.  Relační Cookies  se vyznačují tím, že  po skončení  restartu prohlížení dojde k jejich automatickému vymazání z Vašeho pevného disku. Jiné Cookies zůstávají ve Vašem počítačovém systému a umožňují nám  znovu rozpoznat Váš počítačový systém při Vaší příští návštěvě (tzv. trvalé  Cookies).

Samozřejmě můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby se na pevném disku žádné cookies neukládaly, respektive, aby se již uložené Cookies opět smazaly.

U prohlížeče Internet Explorer 7, 8, 9 je postup následující:

• Deaktivace cookies:

o V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
o Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
o Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
o Vaše nastavení potvrďte  "OK".

• Odstranění cookies:

o V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
o Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
o Klikněte na tlačítko „Delete“

U prohlížeče Firefox 4.0 je postup následující:

• Deaktivace cookies

o V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
o Zvolte oddíl "Soukromí"
o V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
o Potvrďte vaše nastavení

• Odstranění cookies:

o V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
o Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
o Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
o Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“
o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Pokud používáte jiný internetový prohlížeč, získejte, prosím, pokyny ohledně zamezení, jakož i vymazání Cookies z nápovědy u Vašeho prohlížeče nebo od výrobců softwaru.

Seznam Cookies použitých na našich stránkách naleznete zde:

8. Odkazy na jiné webové stránky

Odkazy na jiné webové stránky jsou uvedené v naší online nabídce. Tyto pokyny k ochraně údajů platí pouze pro naši webovou stránku. Řiďte se, prosím, ustanoveními o ochraně údajů na odkazovaných stránkách. Za cizí obsah, který je u těchto odkazů dostupný k používání a  je speciálně označen nepřebíráme žádnou odpovědnost a  jejich obsah nepovažujeme za vlastní. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah, jakož i za škody, které vzniknou využíváním  nebo nevyužíváním informací ručí sám poskytovatel odkazované webové stránky. Za cizí pokyny je redakce odpovědná pouze tehdy, pokud byla s nimi, to znamená také s jejich protiprávním, popřípadě trestným obsahem skutečně seznámena a bylo technicky možné a proveditelné zamezit jejich používání.

9. Kontakt

Pokud máte otázky k ukládání, zpracování a používání Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů. 

Mgr. Ing. Adam Hild
Nárožní 1359/11
15800 Praha 5 - Stodůlky
ochranaosobnichudaju@lidl.cz

Ustanovení o ochraně osobních údajů pro Google Analytics Premium a Google Adwords používané na webové stránce

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu Google Inc. ("Google") pro analýzu webových stránek. Google Analytics využívá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na počítačích uživatelů, a které umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace o užívání této webové stránky uživateli, které jsou prostřednictvím cookies vytvořeny, jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google v USA. Na této webové stránce je aktivována anonymizace IP-adres, a proto jsou IP-adresy uživatelů ze strany Googlu před přenosem zkráceny, a to v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena.

Na základě pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace využívat pro vyhodnocení užívání webové stránky uživateli, sestavení reportů o aktivitách na webové stránce a pro to, aby mohl provozovateli webové stránky poskytnout další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP-adresa, která bude prostřednictvím Google Analytics přenesena z Vašeho prohlížeče, nebude spojována s jinými daty Google.

Ukládání cookies můžete zamezit nastavením softwaru Vašeho prohlížeče.

Rádi bychom Vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci plnohodnotně využívat veškeré funkce této webové stránky.

Mimoto můžete zabránit ukládání a zpracovávání dat vztahujících se k Vašemu užívání webové stránky vygenerovaných pomocí cookie (včetně Vaší IP-adresy) ze strany Google tím, že si stáhnete a nainstalujete do Vašeho prohlížeče plugin, který je dostupný na této adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prosím, vezměte na vědomí, že využití pluginu ve Vašem prohlížeči je omezeno na příslušný prohlížeč a také na konkrétní počítač a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace Google Analytics.

Prohlášení o ochraně údajů Google je k nahlédnutí na adrese http://www.google.com/intl/cz/policies/privacy/. Ukládání dat prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit i tím, že kliknete na tento odkaz. V tomto případě bude na Váš počítač umístěn Opt-Out-cookie, který zabrání budoucímu ukládání Vašich údajů při návštěvě této webové stránky.

Data získaná prostřednictvím služby Google Analytics používáme dále k vyhodnocení našich marketingových akcí, ke zlepšení jejich zacílení a také k tzv. remarketingu, a to spojením se službou Google AdWords, další službou Google. V rámci Google AdWords jsou data získaná pomocí Google Analytics doplněna o další statistické a demografické údaje společnosti Google. Na základě tohoto propojení pak můžeme uživatelům našich webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.