Lidl správná volba
Obsah
Platba elektronickými platebními kartami

Platba elektronickými platebními kartami

Ve všech pobočkách společnosti Lidl je možné platit bezhotovostně a zcela pohodlně platebními kartami.
Výhoda: Takto můžete platit také větší nákupy, aniž byste museli mít u sebe dostatek peněz v hotovosti.
Novinka: nyní můžete u nás platit i bezkontaktně!

ovoce

Čerstvost

Od výroby přes prodej zboží na našich prodejnách dbáme přísně na to, abyste v našich regálech našli pouze čerstvé zboží. Toto vám můžeme opravdu zaručit! 

čekání

Krátké čekací doby u pokladen

 Stále se snažíme, aby čekací doba u pokladen byla co nejkratší. Díky našemu proškolenému personálu a dostatečnému počtu otevřených pokladen, je u nás nákup rychlý a pohodlný.

pratelskost

Přátelskost a rychlost

 Lidl je přátelský! U nás je zákazník středem pozornosti, jeho spokojenost je pro nás důležitá. A proto vám chceme pobyt v naší prodejně co nejvíce zpříjemnit.

Čistota prodejny je pro nás stejně důležitá jako krátké čekací doby u pokladen. Naši pracovníci vám samozřejmě dají odpověď na každý vás dotaz.

zaruka vraceni

Záruka vrácení peněz

U potravinářského zboží podléhajícího rychlé zkáze musí být vady reklamovány bez zbytečného prodlení po jeho převzetí, maximálně však do jednoho dne ode dne převzetí zboží. U ostatního potravinářského zboží musí být vady reklamovány nejpozději do uplynutí doby trvanlivosti vyznačené na zboží nebo jeho obalu.

Zákazník může ve lhůtě třiceti dnů ode dne zakoupení výrobku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu za předpokladu, že předloží originál dokladu o nákupu zboží a zboží vrátí v původním (nezávadném) stavu a obalu, včetně příruček a ostatního příslušenství.Zákazník bere na vědomí, že v rámci reklamace mohou být jeho osobní údaje postoupeny třetím osobám (např. dodavateli, servisní firmě).

Mimosoudní řešení sporů

Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebitelem a společností Lidl Česká republika v.o.s. o právech a povinnostech vyplývajících ze smluv o koupi zboží a smluv o poskytování služeb je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

baterky

Zodpovědnost k životnímu prostředí

Použité elektrozařízení, baterie ani úsporné žárovky nepatří do komunálního odpadu!
Firma Lidl úzce spolupracuje se společností RETELA s.r.o., jež je provozovatelem kolektivního systému, který v mezích Evropské směrnice pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a příslušné platné legislativy České republiky (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) umožňuje efektivní plnění povinností výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení. RETELA pro naši společnost stejně tak jako pro naše zákazníky zajišťuje ekologickou likvidaci námi prodávaných elektrozařízení.

Více informací o jednotlivých typech elektrozařízení, sběrných dvorech a místech zpětného odběru se dozvíte zde

Přesnou otevírací dobu Vaší prodejny zjistíte zde. 

Aplikace do chytrých telefonů ke stažení:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.sec.mobile
iPhone: https://itunes.apple.com/gr/app/lidl/id398474140?mt=8