Lidl správná volba
Obsah

Kvalita potravin je v Lidlu prioritou, potvrdila kontrola SZPI

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) potvrdila během auditu, že v prodejnách společnosti Lidl je bezpečnost a kvalita prodávaných potravin jednou z hlavních priorit. Společnost Lidl má podle kontroly navíc silnou stránku v lidských a materiálních zdrojích a dodržuje zásady správné hygienické a výrobní praxe. Výsledky kontroly také potvrzují, že nastavený systém kritických bodů HACCP, který mimo jiné zaručuje minimální možnost výskytu zdravotně závadných potravin, je na velmi vysoké úrovni. „Při prověřování dokumentace a skutečného zjištěného stavu se potvrdilo, že bezpečnost a kvalita prodávaných potravin je jednou z priorit. Během auditu bylo zjištěno, že vrcholné vedení společnosti se aktivně angažuje v procesech zajištění bezpečnosti potravin,“ stojí v konečné zprávě auditu SZPI.

Inspekce kromě jiného prověřovala hygienické standardy, čistotu a úklid, zacházení s odpady či školení zaměstnanců a brigádníků. Z výsledků kontrol mimo jiné vyplynulo, že společnost Lidl má velmi dobře propracován systém ochrany proti škůdcům a hygienické podmínky jsou v jejích provozovnách na velmi dobré úrovni a umožňují udržení bezpečnosti potravin. Inspekce prověřila dvě provozovny společnosti, a to konkrétně v pátém a šestém pražském obvodu v ulicích Nárožní a Slánská, ve dnech 24. a 25. září 2012.