Lidl správná volba
Obsah

Ryby a mnohem více

msc

 

MSC - rybolov šetrný k životnímu prostředí

Aby mohly i zítra být ryby na jídelníčku, podporuje společnost Lidl principy udržitelného rybolovu a rybářských metod. Jednou z hlavních výzev dnešní doby je zachování mořských ekosystémů, stejně tak i zajištění rybích zásob pro příští generace. Rada pro správu moří MSC (Marine Stewardship Council) se již léta zasazuje o rybolov beroucí v úvahu ochranu životního prostředí, ale i o rozumné hospodaření se zásobami ryb. Lidl je pyšný, že má pro své zákazníky širokou nabídku hluboce zmražených produktů, chlazených výrobků i rybích konzerv s certifikátem MSC. Modré logo na konzervách s tuňákem prodávaných firmou Lidl znamená, že při lovu těchto tuňáků bylo dbáno na ochranu delfínů. Organizace Earth Island Institut, která se zasazuje o rybolov ohleduplný k delfínům, uděluje certifikát tuňákovým konzervám firmy Lidl již 10 let.

dolphin

Lov tuňáků bezpečný pro delfíny díky kontrole organizace Earth Island Institut

Firma Lidl patří k prvním a nejdéle aktivním podporovatelům a členům mezinárodního kontrolního programu Dolphin Safe, čímž se zasadila za ochranu delfínů a jiných mořských živočichů, které jsou lovem tuňáků ohroženy.
Základy mezinárodního kontrolního programu ISO zaměřeného na lov tuňáků, který by byl bezpečný pro delfíny, byly položeny počátkem 90. let americkou organizací Earth Island Institute (EII) proto, aby se zastavilo vraždění delfínů, kteří se při lovu tuňáků dostávali také do sítí a přicházeli tak po miliónech o život.
Veškeré konzervy s tuňákem pocházející od společnosti Lidl nesou modré logo "Safe" označující organizaci Earth Island Institute.