Lidl správná volba
Obsah

BestBuy Awards

 

Potvrzeno zákazníky: Lidl je maloobchodním řetězcem, který nabízí bezesporu nejlepší poměr ceny a kvality na českém trhu

První průzkum Best Buy Award provedený v České republice ukazuje, že respondenti, kterými byli čeští občané, dali nejvyšší počet hlasů za poměr ceny a kvality společnosti Lidl hned v několika kategoriích: obchodní společnost obecně, maloobchodní řetězec a mezinárodní maloobchodní řetězec.

Curych, Praha, prosinec 2013 – První průzkum Best Buy Award provedený v České republice přinesl velké vítězství mezinárodnímu maloobchodnímu řetězci Lidl. Tento průzkum trhu ukázal, že Lidl nabízí absolutně nejlepší poměr ceny a kvality na českém trhu jako společnost obecně, maloobchodní řetězec a mezinárodní maloobchodní řetězec.
Respondenti průzkumu Best Buy Award, kterými byli občané ČR, dali nejvíce hlasů za poměr dobré ceny a nejlepší možné kvality společnosti Lidl jako obchodní společnosti obecně a maloobchodnímu řetězci.
Podle jejich názoru jim Lidl nabízí nejlepší hodnotu za vydané peníze a zasluhuje si prestižní ocenění „Best Buy Award – nejlepší poměr ceny a kvality“ na českém trhu jako obchodní společnost obecně, maloobchodní řetězec a mezinárodní maloobchodní řetězec.
To vyplývá z výsledků prvního průzkumu Best Buy Award v České republice, který provedla švýcarská organizace ICERTIAS - International Certification Association. Tato organizace zjišťuje zkušenosti a spokojenost obyvatel s poměrem ceny a kvality prodávaných produktů a služeb.

Průzkum Best Buy Award 2013/2014 v Česku probíhal během října 2013 na území ČR s 1200 respondenty – občany České republiky staršími 15 let, kteří odpovídali na otázky na internetu. K provedení průzkumu byl použit online dotazník, který byl sestaven podle metody CAWI – DEEPMA (ComputerAssisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness).

Účastníci byli dotázáni, jaký produkt nebo služba v jednotlivých kategoriích podle nich reprezentuje nejlepší poměr ceny a kvality (nejlepší hodnoty za jejich peníze) na českém trhu.
Do prvního průzkumu Best Buy Award provedeného v České republice bylo zařazeno 57 různých ekonomických kategorií v oblastech jako maloobchod, potraviny, obuv, oblečení, kosmetika, domácí elektronika, finance, telekomunikace a další.

Otázky v průzkumu Best Buy Award byly otevřené, účastníci tedy neměli možnost výběru z navržených odpovědí. Mohli libovolně uvést názvy výrobců a poskytovatelů služeb, kteří podle jejich zkušeností nabízejí nejlepší poměr ceny a kvality na trhu.

O projektu Best Buy Award

Průzkum Best Buy Award – Česká republika – 2013/2014 provedla švýcarská organizace ICERTIAS – International Certification Association GmbH na vzorku 1200 respondentů. Všichni byli občané České republiky, uživatelé internetu starší 15 let. Průzkum byl proveden v období od 1. do 15. října 2013 s využitím online dotazníku, který byl sestaven podle metody CAWI – DEEPMA (ComputerAssisted Web Interviewing – Deep Mind Awareness).

Kupující dnes více než kdy dříve požadují lepší hodnotu za vydané peníze. Při rozhodování o koupi porovnávají cenu a kvalitu jednotlivých produktů.

Poměr dobré ceny a nejlepší možné kvality (Best Buy) je pro průměrného evropského spotřebitele stále důležitější.

Best Buy Award je projekt švýcarské organizace ICERTIAS – International Certification Association GmbH se sídlem v Curychu ve Švýcarsku.

Hlavním cílem průzkumu Best Buy Award je získat informace o zkušenostech uživatelů a jejich vnímání produktů a služeb, které podle názoru samotných uživatelů poskytují nejlepší poměr ceny a kvality (tzv. nejlepší koupě).

Cílem projektu a certifikátu „Best Buy Award“ je kupujícím zjednodušit hledání nejlepšího zboží a služeb za nejvýhodnější cenu na místním i mezinárodním trhu.

Průzkum Best Buy Award je prováděn v souladu s ustanoveními mezinárodního kodexu výzkumu trhu a sociálního výzkumu Mezinárodní obchodní komory (ICC) a Evropské asociace marketingového výzkumu (ESOMAR).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZACE ICERTIAS

ICERTIAS - International Certification Association je soukromá politicky nezávislá organizace se sídlem ve švýcarském Curychu. ICERTIAS (http://www.icertias.com) stimuluje inovativní způsoby testování a výzkumu trhu na místní i mezinárodní úrovni. Primárně se soustřeďuje na globální uznání a propagaci kvality a hodnoty produktů. ICERTIAS dále podporuje mezinárodní spolupráci mezi současnými a novými organizacemi provádějícími testování, průzkum a certifikaci a iniciuje společný mezinárodní rozvoj nástrojů pro testování, průzkum a certifikaci. Protože organizace ICERTIAS působí z perspektivy zákazníka, podněcuje místní organizace ke zvyšování kvality testovaných produktů a služeb, aby splňovaly vysoké standardy jakosti a nabízely lepší hodnotu na místních i mezinárodních trzích. Na mezinárodním poli se organizace ICERTIAS proslavila systémy průzkumů a certifikace Best Buy Award (http://www.bestbuyaward.org) a QUDAL – označení kvality (http://www.qudal.com).

PROJEKT BEST BUY AWARD

Best Buy Award (http://www.bestbuyaward.org) je mezinárodní projekt zabývající se výzkumem a oceňováním produktů, služeb a ostatních subjektů na místních i mezinárodních trzích, které nabízejí nejlepší poměr ceny a kvality, a to výhradně na základě zkušeností a názorů spotřebitelů. V globálním měřítku je projekt prováděn a podporován švýcarskou organizací ICERTIAS – International Certification Association se sídlem ve švýcarském Curychu. Během průzkumů v rámci systému Best Buy Award organizace ICERTIAS spolupracuje s mnoha místními i mezinárodními organizacemi, a podporuje tak spolupráci v oblasti zvyšování povědomí o důležitosti poměru ceny a kvality na místním trhu i na globální úrovni.

© 2013, ICERTIAS - International Certification Association, Curych, Švýcarsko