Lidl správná volba
Obsah

Společně usilujeme o lepší budoucnost

Themenbild na ceste k lepsimu zitrku

 

Jsme obchodní společnost, jenž si váží důvěry, která je nám a našim produktům každý den projevována.
Obchodní úspěch závisí zejména na tom, jak úspěšně propojíme naše hlavní principy „jednoduchost“ a „orientaci na zákazníka“ s odpovědným využíváním přírodních zdrojů a s přístupem plným respektu k našim zákazníkům, spolupracovníkům a obchodním partnerům. Abychom dokázali jít po této cestě, zapojili jsme do naší každodenní činnosti firemní zásady řízení a jednání se zákazníky, zaměstnanci a obchodními partnery.

Neustále se snažíme být odpovědní k lidem i přírodě. Průběžně se zasazujeme o zlepšení ochrany životního prostředí a klimatu, obchodních vztahů a sortimentu. Pomocí našeho motta „Na cestě k lepšímu zítřku“ informujeme zákazníky a veřejnost o odpovědných aktivitách společnosti Lidl.
Jsme si vědomi toho, že bez zapojení motivovaných zaměstnanců bychom tuto odpovědnost nemohli nikdy naplnit. Děláme vše pro to, abychom i nadále zůstali odpovědným a atraktivním zaměstnavatelem.

Našim cílem je udržet si Vaši důvěru.

Společnost

Společnost Lidl působí po celém území České republiky. Prodejny Lidl jsou v denním kontaktu s obyvateli daného města a jeho okolí. Jsme součástí společnosti, a proto se v rámci našich možností snažíme pomáhat potřebným neziskovým organizacím v našem okolí.

Sortiment

Ručíme za vysokou kvalitu a bezpečnost našich produktů. Hlavní je pro nás zdraví, bezpečí a spokojenost našich zákazníků. Produkty označené mottem „Na cestě k lepšímu zítřku“ informují zákazníky o nezávadnosti a citlivém přístupu k prostředí a o rozumné spotřebě.
Řídíme kontrolu kvality. Vysokou kvalitu svých produktů necháváme systematicky prověřovat pomocí vlastního systému kvality. K tomu intenzivně spolupracujeme s nezávislými a uznávanými kontrolními instituty s cílem zajistit vysokou kvalitu a optimalizaci našich potravinářských výrobků a potřebního zboží. U výrobků nabízených pod našimi privátními značkami máme nastavenou vysokou úroveň požadované kvality výroby, která často vysoko překračuje požadavky dané platnou legislativou.

Zaměstnanci

Naši společnost tvoří motivovaní zaměstnanci, kteří jsou aktivně zapojeni do dění ve firmě. Pro ně a pro upevnění firemní kultury jsme počátkem roku 2008 stanovili principy řízení a jednání s kolegy a obchodními partnery. Našim zaměstnancům a vedoucím pracovníkům nabízíme možnost dalšího odborného rozvoje v kvalitních vzdělávacích kurzech. Kariérní růst je podporován také prostřednictvím rozvojových programů, které probíhají na mezinárodní úrovni v rámci skupiny Lidl v celé Evropě. Nově vznikající pozice se snažíme obsazovat stávajícími zaměstnanci společnosti, které důkladně zapracujeme a připravíme na jejich nové působiště. 

Ochrana životního prostředí a klimatu

Dopadu klimatických změn na člověka a prostředí je věnována celosvětová pozornost. Globální oteplování má významný vliv na změnu počasí, čímž ovlivňuje i ostatní přírodní jevy. S tímto vědomím neustále hledáme cesty, jak v rámci našich možností chránit klima a životní prostředí. Naše objekty (prodejny, logistická centra, kanceláře) jsou energeticky šetrné, dbáme na třídění odpadu a odpovědné nakládání s odpady. Pomocí řady opatření v oblasti ochrany životního prostředí přispíváme k ochraně našeho prostředí a využívání přírodních zdrojů.