Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Podmínky účasti

Verze květen 2022


1 Rozsah platnosti a vztah k jiným pravidlům


Tyto podmínky Lidl Plus upravují podmínky účasti (dále jen „podmínky účasti“) v zákaznickém programu Lidl Plus (dále jen „služba“). Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG (dále jen „Lidl Stiftung“ nebo „my“). Avšak Lidl Stiftung je oprávněn zapojit do poskytování služby subdodavatele a/nebo jiné Lidl společnosti (Lidl Česká republika v.o.s. společně s Lidl Stiftung jako „společnosti Lidl“ nebo jako „Lidl“). Služba je zaměřena na spotřebitele (dále jen „uživatele“ nebo „Vás“), kteří chtějí dostávat od skupiny Lidl a od vybraných spolupracujících partnerů personalizované informace o nabídkách a akcích, které co nejvíce odpovídají zájmům příslušné osoby. Účelem služby je rovněž poskytování více relevantního uživatelského obsahu, a naopak méně poskytování obsahu, který není pro uživatele relevantní. Základem pro určení relevantního obsahu je nákupní a uživatelské chování uživatele s ohledem na výrobky a služby poskytované společností Lidl tak, jak je uvedeno níže. Služba je poskytována na základě dále uvedených podmínek účasti.2 Předpoklady účasti


Chcete-li se zaregistrovat k této službě, musí Vám být alespoň 18 let, musíte být plně svéprávný, a být spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Účast je povolena pouze pro soukromé použití, komerční účast pro podnikatele podle § 420 a § 421 o. z. je vyloučena.


3 Registrace a účet


Chcete-li používat naši službu, musíte si vytvořit účet Můj Lidl.


Závaznou nabídku k registraci do služby a využívání funkčního rozsahu služby učiníte kliknutím na tlačítko „Rozumím“ v aplikaci a poskytnutím všech požadovaných údajů, zadáním uživatelského jména a hesla k vašemu účtu Můj Lidl („Přihlašovací údaje") a kliknutím na tlačítko "VYTVOŘIT ÚČET MŮJ LIDL" („Nabídka“). V důsledku této nabídky vám nevzniknou žádné náklady. Dokud nekliknete na tlačítko „Další“, můžete proces registrace kdykoli zrušit nebo změnit informace, které jste poskytli, odstraněním, přidáním nebo opravou informací uvedených v různých polích nebo uzavřením aplikace.

Po dokončení procesu registrace můžete kdykoli změnit údaje uvedené ve Vašem osobním účtu.


Po obdržení Vaší nabídky na uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o přijetí nabídky („potvrzení objednávky“) na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Toto potvrzení objednávky rovněž představuje naše přijetí nabídky („uzavření smlouvy“) a obsahuje ověřovací odkaz. Službu lze využívat, jakmile obdržíte potvrzení objednávky.


Jelikož službu poskytujeme dobrovolně a bezplatně, jsme oprávněni v jednotlivých případech bez udání důvodu vytvoření účtu odmítnout.

E-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedete, nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu. Je rovněž zakázáno uvádět e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo jiné kontaktní údaje, které nejsou Vaše, uvádět nelze ani tzv. „jednorázové e-mailové adresy“. Své přístupové údaje jste povinni uchovávat v bezpečí. Je zakázáno poskytovat přístup k Vašemu účtu jiným osobám.

Jakákoli interakce se skupinou Lidl, ke které dojde prostřednictvím Vašeho účtu, bude připisována Vaší osobě. To platí také v situacích, kdy by prostřednictvím Vašeho účtu jednaly třetí osoby, pokud by tyto třetí osoby mohly použít Váš účet v důsledku Vámi zaviněného jednání. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu a změnit Vaše přístupové údaje, pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet používají třetí osoby.


Do služby Lidl Plus se můžete zaregistrovat následujícími způsoby:


• prostřednictvím naší aplikace, která je k dispozici pro různé mobilní platformy.


Během registrace Vám bude automaticky přiřazeno číslo zákazníka.


4 Předmět služby


4.1 Individuálně přizpůsobené informace


Účelem služby je zasílat Vám co nejvhodnější informace, resp. Vám prostřednictvím aplikace Lidl Plus zobrazovat informace, které jsou pro Vás relevantní, a pokud to bude možné, také personalizovat naši nabídku a služby podle Vašich zájmů.


Účast na službě Lidl Plus je bezplatná.


Se službou Lidl Plus budete moci využívat širokou škálu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem nabídky přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast na soutěžích a slevové a speciální akce. S tímto cílem se budeme snažit zjistit Vaše zájmy a preference ohledně produktů a služeb, které skupina Lidl nabízí.


Pokud Vás požádáme o souhlas pro níže uvedené zpracování Vašich údajů, budou příslušné informace zpracovány pro účely Lidl Plus jen v případě, že jste nám souhlas udělili.


4.2 Sběr a ukládání údajů


Základem pro vytváření nabídek, které pro Vás budou nejvhodnější, jsou dále uvedené údaje:


4.2.1 Registrace do služby Lidl Plus


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní zákaznické údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a Vaši adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení


4.2.2 Údaje z účtu Můj Lidl


Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.


4.2.3 Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívili, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, dobu vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickému účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 4.1, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


Na pokladně se identifikujete pomocí své digitální zákaznické karty.


4.2.4 Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na zákaznický servis společností Lidl, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.


4.2.5 Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vámi vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených obrazovkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace. Tyto informace o tom, jak používáte aplikaci, shromažďujeme částečně výlučně na základě Vašeho souhlasu. K tomu, prosíme, viz. Prohlášení o ochraně soukromí.


4.2.6 Přihlašovací údaje


Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.


4.2.7 Nabídky partnerů


V aplikaci Lidl Plus budete mít např. v rámci slevových akcí možnost dostávat zvýhodněné nabídky od spolupracujících partnerů. Tyto nabídky zpravidla obsahují obecné nebo individualizované identifikační číslo (dále jen propagační kód) přidělené příslušným spolupracujícím partnerem, které musíte uvést při uplatnění u spolupracujícího partnera, resp. které je načteno. Aby mohly být využity, vyžadují některé z těchto nabídek, abyste se identifikovali jako zákazníci Lidl Plus místo propagačního kódu pomocí Vaší digitální zákaznické karty. Kupóny nejsou naší nabídkou; přijetí a využívání nabídek proto podléhá výhradně podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů dotyčného spolupracujícího partnera. Spolupracující partneři mohou v čase své nabídky měnit a/nebo odstraňovat. Partnerské společnosti nás budou informovat o skutečnosti, že došlo k uplatnění kupónu, voucheru, promo kódu apod. Pokud funkce „Nabídky od partnerů“ obsahuje externí odkazy (hypertextové odkazy) na webové stránky třetích stran, odpovídá za tyto propojené webové stránky výhradně příslušný provozovatel.


V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka pro uzavření smluv s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


4.2.8 Newsletter dalších poskytovatelů služeb

Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru e-shopu nebo jakýchkoli jiných služeb popsaných v předchozím odstavci a provozovaných společnostmi Lidl, můžeme od uvedených společností dostávat informace o vašem uživatelském chování v souvislosti s tímto newsletterem, včetně takových informací, jako je čas otevření newsletteru, odkazy nebo oblasti, na které jste klikli, trvání a frekvence používání.


4.2.9 Newsletter / push notifikace / SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, času, době trvání a frekvenci používání.


4.3 Analýza údajů


Údaje popsané v článku 4.2 shromažďujeme v naší databázi. Tyto údaje vyhodnocujeme s cílem určit takové informace, které by Vás mohly zajímat a které bychom Vám zasílali a zobrazovali. K určení možných zájmů o produkty používáme také matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme určit, které další produkty a akce, o které se zajímali jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly zajímat také Vás. Lidl však nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že zpracování údajů bude vždy fungovat popsaným způsobem a že budete dostávat pouze nabídky, o které máte zájem. Kromě toho pro účely statistické analýzy vytváříme při používání aplikace segmentované uživatelské profily a pokud je to možné, přiřazujeme je Vaší osobě.


Do zpracování nejsou zahrnuty žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR.


4.4 Kupón Plus


Akce Kupón Plus probíhá v určeném období, které naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus dostupných zde „doba konání akce“. Akce Kupón Plus probíhá na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Pokud v době konání akce dosáhnete určité útraty a při platbě předložíte Vaši digitální zákaznickou kartu Lidl Plus, získáte slevový kupón na Váš nákup nebo jinou odměnu. Podrobnosti naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus.


4.5 Bleskový trhák


V rámci aplikace Lidl Plus můžete být informováni o nabídkách v akci Bleskový trhák. Objednání a prodej produktů v rámci akce Bleskový trhák probíhá v internetovém obchodě společnosti Lidl Česká republika v.o.s., řídí se příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami a aplikace Lidl Plus slouží pouze k informování o podmínkách akce Bleskový trhák a zobrazování aktuální výše kupní ceny v rámci akce Bleskový trhák.

5 Obecné požadavky na používání služby


Chcete-li používat službu Lidl Plus, musíte mít platné číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.


Aby bylo možné aplikaci Lidl Plus používat, musí si účastník stáhnout software z obchodu s aplikacemi. Pro různé typy mobilních telefonů existují specifické verze softwaru. Z technických důvodů nelze pro některé typy nabídnout vhodný software. Pokud pro daný mobilní telefon účastníka neexistuje vhodná verze softwaru, nemůže tento účastník služby využívat. Lidl Stiftung se však snaží nabízet software pro co nejvíce různých typů modelů. Vzhledem k neustále se měnícímu sortimentu mobilních zařízení na trhu nemůže Lidl Stiftung nabídnout žádný aktuální seznam všech mobilních telefonů, s nimiž lze tyto služby využívat.

Instalace softwaru a využívání služeb předpokládá pravidelný přenos dat v mobilním telefonu účastníka. Rozsah a frekvence přenosu dat závisí na typu a rozsahu využívání služeb. Náklady na připojení pro přenos dat nese účastník. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi účastníkem a příslušným mobilním operátorem.

Náklady na zřízení internetového připojení a jeho udržování na straně uživatele nejsou součástí služeb poskytovaných ze strany Lidl Stiftung. Toto je záležitostí výhradně smluvního závazku mezi účastníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení.

Využívání služby Lidl Plus předpokládá také dostatečný stav baterie a jas obrazovky pro skenování QR kódů v procesu Check-Out.

Účastník se zavazuje nainstalovat aktualizace nabízené ze strany Lidlu, o nichž bude pravidelně informován během používání služby. Používání služby Lidl Plus na upravených koncových zařízeních (např. pomocí „Jailbreaking“/ „Rooting“) není povoleno.


6 Vaše povinnosti


Jste povinni

• uvést při registraci správné údaje a aktualizovat svůj profil;

• udržovat své heslo v tajnosti a změnit jej, pokud je zneužito nebo existuje podezření ze zneužití a

• používat tuto službu v souladu s platnými právními předpisy.


7 Odpovědnost


Vylučuje se veškerá odpovědnost Lidlu vůči uživatelům, a to v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů v souvislosti s užíváním služby Lidl Plus. Aniž je tím dotčeno obecné vyloučení odpovědnosti dle předchozí věty, Lidl Stiftung ani jiná společnost skupiny Lidl neodpovídá mimo jiné za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že:


- aplikace nefunguje nebo funguje pouze v omezené míře;

- není k dispozici žádné nebo pouze omezené WiFi připojení;

- skenovací zařízení u pokladny nefunguje správně;

- nabídky nejsou k dispozici.


8 Výpověď, zrušení


Účastník je oprávněn kdykoli ukončit svoji účast bez udání důvodu aktivací funkce „Smazat uživatelský účet“. Vypovězení ze strany společnosti Lidl Stiftung je také možné kdykoli bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dní. Právo stran na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.9 Závěrečná ustanovení


Má-li uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi Lidl Stiftung a uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících z používání služby Lidl Plus Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI ( www.coi.cz).


Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.


Podmínky účasti ke stažení

Podmínky účasti v aplikaci Lidl Plus naleznete ke stažení ve formátu PDF níže.


Podmínky účasti Lidl Plus ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader .