Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Podmínky účasti

Podmínky užití Lidl Plus


Datum verze: leden 2023

Verze: 1.5


1. Rozsah platnosti a vztah k jiným pravidlům


Tyto podmínky Lidl Plus upravují podmínky účasti (dále jen „podmínky účasti“) v zákaznickém programu Lidl Plus (dále jen „Služba“) pomocí mobilní aplikace Lidl Plus (dále jen „aplikace Lidl Plus“), jakož i rezervací zboží (dále jen „Funkce rezervace“) prostřednictvím aplikace Lidl Plus. Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG (dále jen „Lidl Stiftung“ nebo „my“). Avšak Lidl Stiftung je oprávněn zapojit do poskytování služby subdodavatele a/nebo jiné Lidl společnosti (Lidl Česká republika v.o.s. společně s Lidl Stiftung jako „společnosti Lidl“ nebo jako „Lidl“). Některá zpracování údajů vyžadují zapojení skupiny Lidl (dále jen „ skupina společností“). Služba je zaměřena na spotřebitele (dále jen „uživatele“, „Vy“ nebo „Vás“), kteří chtějí rezervovat produkty prostřednictvím aplikace Lidl Plus a/nebo dostávat od skupiny společností Lidl a od vybraných spolupracujících partnerů personalizované informace o nabídkách a akcích, které co nejvíce odpovídají zájmům příslušné osoby. Používání aplikace Lidl Plus je rovněž poskytování více relevantního uživatelského obsahu, a naopak méně poskytování obsahu, který není pro uživatele relevantní. Základem pro určení relevantního obsahu je nákupní a uživatelské chování uživatele s ohledem na produkty a služby poskytované společností Lidl tak, jak je uvedeno níže. Služba je poskytována na základě dále uvedených podmínek účasti. Aktuálně platné smluvní podmínky můžete kdykoli získat a uložit nebo vytisknout na adrese:. Po uzavření smlouvy neukládáme její text.


2. Předpoklady účasti


Chcete-li se zaregistrovat k této službě, musí Vám být alespoň 18 let, musíte být plně svéprávný, a být spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Účast je povolena pouze pro soukromé použití, komerční účast pro podnikatele podle § 420 a § 421 o. z. je vyloučena.


3. Registrace, účet a uzavření smlouvy


Chcete-li používat naši službu, musíte si vytvořit účet Můj Lidl.


Závaznou nabídku k registraci do Služby a využívání funkčního rozsahu Služby učiníte kliknutím na tlačítko „Rozumím“ v aplikaci a poskytnutím všech požadovaných údajů, zadáním uživatelského jména a hesla k vašemu účtu Můj Lidl („Přihlašovací údaje") a kliknutím na tlačítko "Registrovat" („Nabídka“). V důsledku této nabídky vám nevzniknou žádné náklady. Dokud nekliknete na tlačítko „Další“, můžete proces registrace kdykoli zrušit nebo změnit informace, které jste poskytli, odstraněním, přidáním nebo opravou informací uvedených v různých polích nebo uzavřením aplikace.

Po dokončení procesu registrace můžete kdykoli změnit údaje uvedené ve Vašem osobním účtu.


Po obdržení Vaší nabídky na uzavření smlouvy Vám zašleme potvrzení o přijetí nabídky („potvrzení objednávky“) na emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Toto potvrzení objednávky rovněž představuje naše přijetí nabídky („uzavření smlouvy“) a obsahuje ověřovací odkaz. Službu lze využívat, jakmile obdržíte potvrzení objednávky.


Jelikož službu poskytujeme dobrovolně a bezplatně, jsme oprávněni v jednotlivých případech bez udání důvodu vytvoření účtu odmítnout.

E-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedete, nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu. Je rovněž zakázáno uvádět e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo jiné kontaktní údaje, které nejsou Vaše, uvádět nelze ani tzv. „jednorázové e-mailové adresy“. Své přístupové údaje jste povinni uchovávat v bezpečí. Je zakázáno poskytovat přístup k Vašemu účtu jiným osobám.

Jakákoli interakce se skupinou společností Lidl, ke které dojde prostřednictvím Vašeho účtu, bude připisována Vaší osobě. To platí také v situacích, kdy by prostřednictvím Vašeho účtu jednaly třetí osoby, pokud by tyto třetí osoby mohly použít Váš účet v důsledku Vámi zaviněného jednání. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu a změnit Vaše přístupové údaje, pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet používají třetí osoby.


Do služby Lidl Plus se můžete zaregistrovat následujícími způsoby:


  • prostřednictvím naší aplikace Lidl Plus, která je k dispozici pro různé mobilní platformy.


Během registrace Vám bude automaticky přiřazeno číslo zákazníka.

4. Předmět služby při použití aplikace Lidl Plus


Tato část platí pouze pro používání aplikace Lidl Plus. "Používáním aplikace Lidl Plus" v rámci těchto podmínek užití Lidl Plus se rozumí používání aplikace Lidl Plus od prvního přihlášení do vašeho účtu Lidl Plus, které může proběhnout automaticky po úspěšné registraci. Článek 6 se vztahuje na používání funkce rezervace. Vezměte prosím na vědomí, že plný rozsah využití služby můžete využívat pouze v případě, že používáte aplikaci Lidl Plus. Pokud aplikaci Lidl Plus nepoužíváte, nebude Vám funkce rezervace k dispozici.


4.1. Individuálně přizpůsobené informace


Účelem služby při použití aplikace Lidl Plus je zasílat Vám co nejvhodnější informace, resp. Vám prostřednictvím aplikace Lidl Plus zobrazovat informace, které jsou pro Vás relevantní, a pokud to bude možné, také personalizovat naši nabídku a služby podle Vašich zájmů.


Účast na službě Lidl Plus je bezplatná.


Se službou Lidl Plus budete moci využívat širokou škálu služeb šitých na míru Vašim potřebám při použití aplikace Lidl Plus. Patří sem nabídky přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast na soutěžích a slevové a speciální akce. S tímto cílem se budeme snažit zjistit Vaše zájmy a preference ohledně produktů a služeb, které skupina společností Lidl nabízí.


Pokud Vás požádáme o souhlas pro níže uvedené zpracování Vašich údajů, budou příslušné informace zpracovány pro účely Lidl Plus jen v případě, že jste nám souhlas udělili.


4.2. Sběr a ukládání údajů


Základem pro vytváření nabídek, které pro Vás budou nejvhodnější, jsou dále uvedené údaje:


4.2.1. Registrace do služby Lidl Plus


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní zákaznické údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a Vaši adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení


4.2.2. Údaje z účtu Můj Lidl


Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.


4.2.3. Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívili, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, průměrnou výši útraty na vašich účtenkách za určité období, četnost vašich nákupů, dobu vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickému účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 4.1, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


Na pokladně se identifikujete pomocí své digitální zákaznické karty, nebo pomocí mobilního telefonního čísla uvedeného při registraci (platí pouze pro samoobslužné pokladny). Kupony v Lidl Plus se při placení zohledňují pouze v případě, že jste si je předem aktivovali v aplikaci Lidl Plus.


4.2.4. Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na zákaznický servis společností Lidl, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.


4.2.5. Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vámi vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených obrazovkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace. Tyto informace o tom, jak používáte aplikaci, shromažďujeme částečně výlučně na základě Vašeho souhlasu. K tomu, prosíme, vizte Prohlášení o ochraně soukromí.


4.2.6. Rezervace produktu


Pokud si rezervujete produkty prostřednictvím aplikace Lidl Plus a zakoupíte je v místní prodejně, shromažďujeme také informace o Vašem využití naší rezervační služby a o zakoupených produktech.


4.2.7. Přihlašovací údaje


Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace Lidl Plus znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci Lidl Plus, dokud se z účtu neodhlásíte.


4.2.8. Nabídky partnerů


V aplikaci Lidl Plus budete mít např. v rámci slevových akcí možnost dostávat zvýhodněné nabídky od spolupracujících partnerů. Tyto nabídky zpravidla obsahují obecné nebo individualizované identifikační číslo (dále jen propagační kód) přidělené příslušným spolupracujícím partnerem, které musíte uvést při uplatnění u spolupracujícího partnera, resp. které je načteno. Aby mohly být využity, vyžadují některé z těchto nabídek, abyste se identifikovali jako zákazníci Lidl Plus místo propagačního kódu pomocí Vaší digitální zákaznické karty. Kupóny nejsou naší nabídkou; přijetí a využívání nabídek proto podléhá výhradně podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů dotyčného spolupracujícího partnera. Spolupracující partneři mohou v čase své nabídky měnit a/nebo odstraňovat. Partnerské společnosti nás budou informovat o skutečnosti, že došlo k uplatnění kupónu, voucheru, promo kódu apod. Pokud funkce „Nabídky od partnerů“ obsahuje externí odkazy (hypertextové odkazy) na webové stránky třetích stran, odpovídá za tyto propojené webové stránky výhradně příslušný provozovatel.

V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka pro uzavření smluv s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


4.2.9. Internetový obchod/další digitální služby


Od společnosti Lidl získáváme údaje o vašem používání internetového obchodu Lidl nebo jiných aplikací, webových stránek nebo digitálních služeb patřících do skupiny společností Lidl, jako jsou služby online účtenky, aplikace Monsieur Cuisine, aplikace Lidl Home, apod. (zejména vybrané a zakoupené produkty, informace o způsobu platby a doručení, o vašem využívání těchto digitálních služeb, uplatněných kupónech, výši poukázky atd.) a pokud je to možné, přiřadit je k vaší osobě nebo vaší e-mailové adrese či zákaznickému číslu. Dále budou shromážděné údaje porovnány s informacemi o vašich nákupech v kamenném obchodě, aby vám bylo možné předkládat nabídky speciálně vytvořené podle vašich preferencí a zájmů, nabídnout vám účast na speciálních akcích a lépe přizpůsobit případný reklamní přístup, a to formou newsletterů.


4.2.10. Trhákoviny


V rámci kampaně Trhákoviny nabízíme všem registrovaným uživatelům exkluzivní nabídky produktů z internetového obchodu Lidl v aplikaci (dále jen „kampaň“). Inzerované produkty lze po omezenou dobu do vyprodání zásob zakoupit za sníženou cenu. Kromě toho může být cena v kampani dále snížena, pokud si příslušný produkt objedná potřebný počet uživatelů. Další úroveň snížení ceny se zobrazuje v živém počítadle na stránce s detailem příslušného zboží. Uživatel nikdy nezaplatí za produkt více, než je nákupní cena, která se zobrazuje při učinění objednávky. Pokud uživatelé, kteří zadali objednávku, dosáhnou úrovně snížení ceny, cena se sníží pro všechny uživatele. Aktuálně platná nákupní cena, snížení ceny a zbývající doba kampaně se vždy zobrazí na stránce s detailem příslušného zboží v aplikaci.

Kliknutím na tlačítko [„VYUŽÍT AKCI (LIDL.CZ)“] na stránce s detailem příslušného zboží v aplikaci je uživatel přesměrován do internetového obchodu Lidl. Pro dokončení objednávky se uživatel musí přihlásit do internetového obchodu Lidl pomocí svého uživatelského účtu "účet Můj Lidl".

Kupní smlouva je uzavřena mezi uživatelem a společností Lidl Česká republika v.o.s. Na tento nákup se vztahují všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Lidl Česká republika v.o.s.

Uživatel bude o konečné ceně nákupu informován po skončení kampaně (maximálně 2-3 dny). Po skončení kampaně budou informace o objednávce přístupné v samoobslužné zóně v uživatelském účtu internetového obchodu Lidl.


4.2.11. Newsletter dalších poskytovatelů služeb


Pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru e-shopu nebo jakýchkoli jiných služeb popsaných v předchozím odstavci a provozovaných skupinou společností Lidl, můžeme od uvedených společností dostávat informace o vašem uživatelském chování v souvislosti s tímto newsletterem, včetně takových informací, jako je čas otevření newsletteru, odkazy nebo oblasti, na které jste klikli, trvání a frekvence používání.


4.2.12. Newsletter / push notifikace / SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, času, době trvání a frekvenci používání.


4.2.13. Kupón Plus


Akce Kupón Plus probíhá v určeném období, které naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus dostupných zde („doba konání akce“). V případě, že Kupón Plus není v aplikaci Lidl Plus dostupný, pak v daném období neprobíhá žádná akce. Akce Kupón Plus probíhá na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Pokud v době konání akce dosáhnete určité útraty a při platbě předložíte Vaši digitální zákaznickou kartu Lidl Plus, získáte slevový kupón na Váš nákup nebo jinou odměnu. Podrobnosti naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus.


4.3. Analýza údajů


Údaje popsané v článku 4.2 shromažďujeme v naší databázi. Tyto údaje vyhodnocujeme s cílem určit takové informace, které by Vás mohly zajímat a které bychom Vám zasílali a zobrazovali. K určení možných zájmů o produkty používáme také matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme určit, které další produkty a akce, o které se zajímali jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly zajímat také Vás nebo další zákazníky. Lidl však nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že zpracování údajů bude vždy fungovat popsaným způsobem a že budete dostávat pouze nabídky, o které máte zájem. Kromě toho vytváříme analytické údaje o Vašem používání aplikace a také segmentované uživatelské profily. Tyto informace s Vámi spojujeme pro reklamní účely, na které se vztahuje tato smlouva. Získáváme také obecné informace pro optimalizaci naší aplikace a o úspěšnosti našich reklamních kampaní. Našim reklamním partnerům poskytujeme statisticky zpracované anonymní údaje o úspěšnosti jejich reklamních kampaní pro účely fakturace. Naši reklamní partneři nemohou tyto informace vysledovat zpět k vám osobně.

5. Obecné požadavky na používání Služby


Tento článek platí pouze při používání aplikace Lidl Plus (jak je definována v článku 4 těchto Podmínek užití Lidl Plus). Pro používání funkce rezervace platí článek 6. Vezměte prosím na vědomí, že plný rozsah použití služby můžete využít pouze při použití aplikace Lidl Plus.


Chcete-li používat službu Lidl Plus, musíte mít platné číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu a účet Můj Lidl.


Aby bylo možné aplikaci Lidl Plus používat, musí si účastník stáhnout software z obchodu s aplikacemi. Pro různé typy mobilních telefonů existují specifické verze softwaru. Z technických důvodů nelze pro některé typy nabídnout vhodný software. Pokud pro daný mobilní telefon účastníka neexistuje vhodná verze softwaru, nemůže tento účastník služby využívat. Lidl Stiftung se však snaží nabízet software pro co nejvíce různých typů modelů. Vzhledem k neustále se měnícímu sortimentu mobilních zařízení na trhu nemůže Lidl Stiftung nabídnout žádný aktuální seznam všech mobilních telefonů, s nimiž lze tyto služby využívat.


Instalace softwaru a využívání služeb předpokládá pravidelný přenos dat v mobilním telefonu účastníka. Rozsah a frekvence přenosu dat závisí na typu a rozsahu využívání služeb. Náklady na připojení pro přenos dat nese účastník. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi účastníkem a příslušným mobilním operátorem.


Náklady na zřízení internetového připojení a jeho udržování na straně uživatele nejsou součástí služeb poskytovaných ze strany Lidl Stiftung. Toto je záležitostí výhradně smluvního závazku mezi účastníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení.

Využívání služby Lidl Plus předpokládá také dostatečný stav baterie a jas obrazovky pro skenování QR kódů v procesu Check-Out.


Účastník se zavazuje nainstalovat aktualizace nabízené ze strany Lidlu, o nichž bude pravidelně informován během používání softwaru. Používání služby Lidl Plus na upravených koncových zařízeních (např. pomocí „Jailbreaking“/ „Rooting“) není povoleno.


6. Funkce rezervace


Tento článek 6 se vztahuje na používání funkce rezervace. Rezervace je dostupná pouze v aplikaci Lidl Plus, pokud bude tato funkce realizována.


6.1. Předmět


Funkce rezervace umožňuje rezervovat produkty uvedené detailněji v aplikaci Lidl Plus a následně si je vyzvednout v místní prodejně dle vlastního výběru. Za tímto účelem se musíte nejprve zaregistrovat do Služby prostřednictvím aplikace Lidl Plus podle článku 3. Upozorňujeme, že některé produkty z naší nabídky jsou k dispozici pouze po omezenou dobu. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli omezit nebo deaktivovat funkci rezervace v aplikaci Lidl Plus bez předchozího upozornění.


6.2. Nezávaznost povahy rezervace


Rezervace jsou bezplatné a nezávazné. Rezervace nezakládá žádné hlavní smluvní povinnosti, tj. rezervace Vás nezavazuje k nákupu ani Vám nezakládá nárok na předvedení nebo převod produktu.


6.3. Proces rezervace


Funkce rezervace v aplikaci Lidl Plus Vám automaticky zobrazí zboží, které je ve vybrané prodejně k dispozici. Pokud produkty nejsou ve vybrané prodejně k dispozici, máte možnost změnit prodejnu. Rezervaci provedete tak, že v aplikaci Lidl Plus nejprve vyberete produkt v požadovaném množství a kliknutím na tlačítko „Rezervovat“ vložíte produkt do nákupního košíku. V rámci nákupního košíku můžete ještě změnit množství vybraných produktů nebo produkty z nákupního košíku odebrat. Rezervace je dokončena, jakmile v nákupním košíku kliknete na „Potvrzení rezervace“. Poté obdržíte potvrzení o přijetí rezervace na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci. Jakmile budou znovu rezervované produkty naskladněny v obchodě a připraveny k vyzvednutí, obdržíte e-mailem oznámení o možnosti vyzvednutí. Přesnou dobu držení vámi rezervovaných produktů ve vybrané prodejně najdete v aplikaci Lidl Plus a také v oznámení o možnosti vyzvednutí. Prodloužení doby držení vámi rezervovaného produktu v prodejně není možné. V aplikaci Lidl Plus můžete také kdykoli sledovat stav své rezervace.


6.4. Vyzvednutí a nákup v obchodě


Chcete-li si vyzvednout rezervované produkty, kontaktujte prosím pracovníka pobočky ve vybrané prodejně a sdělte mu číslo objednávky rezervace, které naleznete v aplikaci Lidl Plus, v potvrzení rezervace nebo v oznámení o možnosti vyzvednutí. Nákup rezervovaných produktů pak probíhá zaplacením produktu na místě v pokladní zóně prodejny. Smluvním partnerem je společnost Lidl, která vybranou prodejnu provozuje.


6.5. Následná změna a zrušení rezervace


Rezervaci můžete kdykoli změnit nebo zcela či částečně zrušit v sekci „Vaše rezervace“ v aplikaci Lidl Plus kliknutím na tlačítko „Změnit“, nebo „Zrušit rezervaci“. Kliknutím na tlačítko „"Změnit“ bude vaše předchozí rezervace zrušena a všechny původně rezervované produkty budou znovu přidány do nákupního košíku. Následně můžete nákupní košík upravit a znovu potvrdit rezervaci kliknutím na tlačítko „Potvrzení rezervace“. Pokud rezervaci znovu nepotvrdíte, nebudou rezervovány žádné produkty. Po každé změně nebo zrušení rezervace obdržíte potvrzovací zprávu na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci.

Jako alternativu ke zrušení rezervace nebo v případě, že zrušení rezervace již není technicky možné, protože rezervace již není ve stavu „v přípravě“, můžete také nechat rezervaci zaniknout tím, že si rezervované produkty nevyzvednete během doby držení vámi rezervovaných produktů uvedené v článku 6.3.


6.6. Historie


Dokud je v aplikaci Lidl Plus aktivní funkce rezervace, jsou Vaše rezervace zobrazeny ve Vašem účtu.


7. Vaše povinnosti


Jste povinni


  • uvést při registraci správné údaje a aktualizovat svůj profil;
  • udržovat své heslo v tajnosti a změnit jej, pokud je zneužito nebo existuje podezření ze zneužití a
  • používat tuto službu v souladu s platnými právními předpisy.


8. Odstoupení od smlouvy


8.1. Právo na odstoupení od smlouvy


Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dní ode dne uzavření smlouvy.


Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám jej zaslat na adresu


Lidl Stiftung & Co. KG

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo

Telefonní číslo: 210 023 400

E-mail: ochranadat@lidlplus.cz


prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí tuto smlouvu zrušit. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zašlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.


8.2. Následky odstoupení od smlouvy


Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás přijali, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než námi nabízené nejlevnější standardní doručení). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována.


Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám zaplatit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy nám oznámíte uplatnění práva na odstoupení od smlouvy s ohledem na tuto smlouvu, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.


8.3. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vložte formulář ve formátu PDF ke stažení zde.


9. Odpovědnost


Vylučuje se veškerá odpovědnost Lidlu vůči uživatelům, a to v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů v souvislosti s užíváním služby Lidl Plus. Aniž je tím dotčeno obecné vyloučení odpovědnosti dle předchozí věty, Lidl Stiftung ani jiná společnost ze skupiny společností neodpovídá mimo jiné za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že:


- aplikace nefunguje nebo funguje pouze v omezené míře;

- není k dispozici žádné nebo pouze omezené WiFi připojení;

- skenovací zařízení u pokladny nefunguje správně;

- nabídky nejsou k dispozici.


10. Ukončení, smazání


Účastník je oprávněn kdykoli ukončit svoji účast bez udání důvodu aktivací funkce „Smazat uživatelský účet“. Ukončení ze strany společnosti Lidl Stiftung je také možné kdykoli bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dní. Právo stran na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.


11. Závěrečná ustanovení


Má-li uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi Lidl Stiftung a uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících z používání služby Lidl Plus Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI ( www.coi.cz).


Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Podmínky účasti Lidl Plus ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.