Lidl Česká republika s.r.o.

Nárožní 1359/11

158 00 Praha 5, ČR

IČO: 26178541

DIČ: CZ-26178541


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392174.


Správcem ve smyslu čl. 7 odst. 4 GDPR služby zákaznický účet Můj Lidl je Lidl Stiftung Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Spolková republika Německo.