Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Prohlášení o ochraně soukromí pro aplikaci Lidl eCharge


(Verze 1.1; stav k 02.09.2021)


Děkujeme, že používáte naši aplikaci Lidl eCharge (dále jen „aplikace“) a že se zajímáte o naše prohlášení o ochraně soukromí. Chceme, abyste se při používání naší aplikace cítili pohodlně a bezpečně a abyste naši ochranu osobních údajů považovali za kvalitativní prvek orientovaný na zákazníka.


Následující prohlášení o ochraně soukromí Vás informuje o druhu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů společností Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen (v kontextu tohoto prohlášení o ochraně soukromí také jako „Lidl“, „my“ nebo „nás“); částečně také v rámci vztahu společných správců (k tomu vizte část 7 níže). Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo či nepřímo přiřazeny Vaší osobě, resp. které Vaší osobě mohou být přiřazeny. Základe právní úpravy ochrany osobních údajů je zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


1. Stažení naší aplikace v příslušném obchodě s aplikacemi


Při stahování naší aplikace jsou příslušným provozovatelem obchodu s aplikacemi (Apple App Store nebo Google Play, přičemž dále jen „App Store“) automaticky zpracovávány zejména následující údaje:


• uživatelské jméno v obchodě s aplikacemi

• e-mailová adresa uložená v App Store

• zákaznické číslo Vašeho účtu App Store,

• okamžik stažení,

• platební údaje a

• individuální identifikační číslo zařízení.


Na toto shromažďování osobních údajů nemáme žádný vliv a nejsme za ně zodpovědni. Další informace o tomto zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušného provozovatele App Store:


• Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs

• Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/cz/


2. Používání naší aplikace


Účely zpracování osobních údajů/právní základ:


Při používání naší aplikace jsou automaticky a bez Vašeho zásahu přenášeny na naše servery:


• typ mobilního koncového zařízení, ze kterého naši aplikaci spouštíte,

• IP adresa Vašeho mobilního koncového zařízení,

• datum a čas přístupu,

• požadavek klienta,

• kód http odpovědi,

• množství přenesených dat a

• použitá verze aplikace


a dočasně ukládány do takzvaného log souboru pro následující účely:


• ochrana našich systémů,

• analýza chyb,

• prevence zneužívání nebo podvodného jednání.


Právním základem pro zpracování IP adresy a dalších výše uvedených údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování údajů. Kromě toho tyto údaje zpracováváme, abychom Vám mohli technicky poskytnout naše služby (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).


Příjemci/kategorie příjemců:


Pro provoz naší aplikace zpracovávají Vaše údaje na základě našeho pověření také zpracovatelé z oblasti hostingu. Tito jsou v každém případě pečlivě vybíráni, jsou námi kontrolováni a jsou také smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:

Osobní údaje se ukládají po dobu čtrnácti dnů a poté jsou automaticky vymazány.


3. Zákaznický účet eCharge


Účely zpracování osobních údajů/právní základ:


Abychom Vám při nabíjení poskytli co největší pohodlí, jsou Vaše osobní údaje uloženy v zákaznickém účtu chráněném heslem. Po zřízení tohoto zákaznického účtu není nutné znovu zadávat Vaše osobní údaje pro proces nabíjení. Kromě toho si můžete kdykoli prohlédnout a změnit své osobní údaje uložené ve svém zákaznickém účtu a sledovat již provedené procesy nabíjení.


Při zakládání zákaznického účtu je nutné uvést následující povinné informace:


• křestní jméno,

• příjmení,

• pohlaví (ž/m/d)

• e-mailová adresa,

• adresa (ulice, číslo domu, PSČ, obec),

• země


Kromě výše uvedených údajů musíte pro založení zákaznického účtu zadat heslo, které si sami zvolíte. To se spolu s Vaší e-mailovou adresou používá k zajištění přístupu k Vašemu zákaznickému účtu eCharge. Po registraci systém přiřadí k zákaznickému účtu individuální ID zákazníka/číslo smlouvy, které budeme používat pro účtování.


Vaše osobní údaje (e-mailová adresa a jména) jsou zpracovávány také za účelem poskytnutí informací o nezbytných úpravách smluvního vztahu s Vámi.


Právním základem pro výše uvedené zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. Vaše údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.


Příjemci/ kategorie příjemců:


Pro správu zákaznických účtů zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našeho pověření také zpracovatelé z oblasti hostingu, správy informací a e-mobility. Ti jsou vždy pečlivě vybíráni, námi kontrolováni a jsou také smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:


Pokud požádáte o vymazání zákaznického účtu eCharge, budou Vaše údaje odpovídajícím způsobem vymazány.


4. Vyhledávání nabíjecích stanic


Účely zpracování osobních údajů/právní základ:


Pomocí funkce „vyhledávání nabíjecích stanic“ v naší aplikaci si můžete zobrazit naše nabíjecí stanice na mapě okolí a nechat si vypočítat trasy k vybraným nabíjecím stanicím.


Pokud jste při používání naší aplikace nebo v nastavení Vašeho mobilního koncového zařízení souhlasili s tzv. geolokací prostřednictvím dialogu „Povolit oprávnění“, používáme údaje o Vaší poloze v rámci funkce „Vyhledávání nabíjecích stanic“, abychom Vám mohli nabídnout individuální služby související s Vaší aktuální polohou. Zejména zpracováváme Vaši polohu v rámci funkce „Vyhledávání nabíjecích stanic“ na základě GPS a sítí, abychom Vám mohli zobrazit nejbližší nabíjecí stanice.


iOS: Naše aplikace využívá rozhraní mapové služby „Apple Maps“, která je službou společnosti Apple Inc., One Apple Park Way, CA 95014, USA („Apple“), aby Vám mohla zobrazit umístění nabíjecích stanic na mapě okolí. Žádné údaje o Vás ani o Vašem používání aplikace společnosti Apple nepředáváme. Další informace o Apple Maps najdete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple.


Android: Naše aplikace používá rozhraní mapové služby „Google Maps“, služby společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 Mountainview, USA („Google“), aby Vám mohla zobrazit umístění nabíjecích stanic na mapě okolí. Žádné údaje o Vás ani o Vašem používání aplikace společnosti Google nepředáváme. Další informace o Google Maps naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.


Právním základem pro zpracování Vašich lokalizačních údajů je náš uživatelský vztah s Vámi podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Příjemci/kategorie příjemců:


Pro vyhledávání nabíjecích stanic zpracovávají Vaše údaje na základě našeho pověření také zpracovatelé z oblasti e-mobility. Ti jsou v každém případě pečlivě vybíráni, jsou námi kontrolováni a jsou také smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:


Údaje o Vaší poloze se na našich serverech neukládají.


5. Provedení a analýza procesů nabíjení


Účely zpracování údajů/právní základ:


Chcete-li zahájit proces nabíjení na některé z našich nabíjecích stanic, musíte se přihlásit k příslušné nabíjecí stanici v naší aplikaci a zahájit proces nabíjení. Během procesu nabíjení jsou kromě obecných údajů o stavu nabíječky zpracovávány následující údaje s odkazem na Vaše ID zákazníka pro účely fakturace:


• datum procesu nabíjení,

• nabíjené množství (kWh),

• nabíjecí výkon (kW),

• začátek nabíjení (čas),

• konec nabíjení (čas),

• typ použité nabíjecí zástrčky.


Pokud naše nabíjecí stanice nepoužíváte v rámci bezplatného předplatného, zpracováváme kromě údajů uvedených v bodě 3, které musíte poskytnout při uzavření placeného předplatného, také Vaše fakturační a platební údaje pro účely fakturace:


• číslo kreditní karty nebo

• číslo IBAN včetně informací o inkasní formě plateb


Platební údaje můžete spravovat prostřednictvím svého zákaznického účtu. Tyto údaje neukládáme v našich systémech, nýbrž ke zpracování plateb využíváme níže uvedené poskytovatele platebních služeb, kteří jsou certifikováni podle standardů PCI. Vaše platební údaje zpracovávají přímo příslušní poskytovatelé platebních služeb prostřednictvím tzv. widgetů integrovaných do naší aplikace. Další informace o zpracování údajů ze strany poskytovatelů platebních služeb naleznete v níže uvedených ustanoveních o ochraně osobních údajů poskytovatelů platebních služeb.


Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. výše uvedené údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.


Údaje o Vašem procesu nabíjení ve vazbě na ID zákazníka vyhodnocujeme, abychom mohli určit využití nabíjecích stanic a naplánovat další rozšiřování nabíjecích stanic.


Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z cíle zlepšit infrastrukturu nabíjecích stanic. Za tímto účelem budou Vaše výše uvedené údaje převedeny do anonymizovaných statistik o využívání nabíjecích stanic.


V případě zpoždění platby předáme potřebné údaje společnosti pověřené vymáháním pohledávek, pokud jsou splněny ostatní zákonné požadavky. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněný zájem, který je zde vyžadován, vyplývá z našeho zájmu a zájmu třetích stran na splnění a obchodovatelnosti pohledávky a také na snížení smluvních rizik pro budoucí smlouvy.


Příjemci/kategorie příjemců:


V rámci procesu nabíjení zpracovávají Vaše osobní údaje na základě našeho pověření také zpracovatelé z odvětví e-mobility. Ti jsou v každém případě pečlivě vybíráni, jsou námi kontrolováni a jsou také smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:


Pokud Vaše osobní údaje používáme k analýzám dat za účelem dalšího rozvoje naší nabídky, vymažeme tyto údaje nebo odstraníme možnost spojení s Vaší osobou, jakmile je dosaženo příslušného účelu opatření, nejpozději však po zrušení registrace Vašeho zákaznického účtu. Pokud Vaše osobní údaje nepoužíváme k těmto účelům, uchováváme údaje shromážděné pro plnění smlouvy až do zrušení registrace zákaznického účtu nebo do vypršení zákonných nebo případných smluvních práv z odpovědnosti za vady a záruky.


Po uplynutí těchto lhůt uchováváme informace o smluvním vztahu vyžadované obchodním a daňovým právem po dobu stanovenou zákonem. Po tuto dobu (zpravidla dvanáct let od uzavření smlouvy) jsou údaje opětovně zpracovávány pouze v případě kontroly ze strany daňových orgánů a v případě dotazů zákazníků.


6. Zákaznický servis


Účely zpracování údajů/právní základ:


Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních médií, např. v případě dotazů na náš zákaznický servis, jsou samozřejmě považovány za důvěrné. Vaše údaje používáme ke zpracování Vašeho dotazu. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nebo čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle odpovídat na Vaše dotazy, řešit případné problémy a tím udržovat a podporovat Vaši spokojenost jako uživatele naší nabídky.


Příjemci/kategorie příjemců:


Při zodpovídání Vašich dotazů zpracovávají Vaše údaje na základě našeho pověření také zpracovatelé z oblasti zákaznického servisu, hostingu a e-mobility. Ti jsou v každém případě pečlivě vybráni, jsou námi kontrolováni a jsou také smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Doba uchování/kritéria pro stanovení doby uchování:


Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v reakci na dotazy (návrhy, pochvaly nebo kritika) prostřednictvím těchto webových stránek nebo e-mailem, budou námi vymazány nebo anonymizovány nejpozději do 90 dnů po poskytnutí konečné odpovědi. Zkušenosti ukazují, že po 90 dnech zpravidla již nejsou žádné dotazy na naše odpovědi. Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (vizte níže), budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 3 let od konečné odpovědi, abychom prokázali, že jsme Vám poskytli vyčerpávající informace a že jsme splnili zákonné požadavky. Doba uchování jakýchkoli osobních údajů shromážděných v rámci průzkumů mezi zákazníky bude předem oznámena v rámci konkrétního průzkumu mezi zákazníky.


7. Spolupráce se společností Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG


Následující zpracování údajů probíhá ve vztahu společných správců se společností Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG („Kaufland“). Na Vaši žádost Vám poskytneme základní obsah dohody mezi společnými správci. Za tímto účelem nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v části 9.


7.1 Nabíjecí procesy na nabíjecích stanicích společnosti Kaufland


Na mapě okolí jsou zobrazeny také nabíjecí stanice společnosti Kaufland. Tyto nabíjecí stanice můžete využívat také prostřednictvím naší aplikace (tzv. roaming). V takovém případě je proces účtování prováděn přímo námi v souladu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami.


Pokud nabíjíte na nabíjecích stanicích Kaufland jako uživatel aplikace Lidl eCharge nebo pokud naopak nabíjíte na nabíjecích stanicích Lidl jako uživatel aplikace Kaufland eCharge, vyměňujeme si se společností Kaufland údaje o nabíjecích procesech na příslušných nabíjecích stanicích za účelem interního vyúčtování. V tomto případě se jedná o následující údaje: obecné údaje o nabíjení (datum nabíjení, nabíjené množství (kWh), nabíjecí výkon (kW), začátek nabíjení, konec nabíjení) a Vaše ID zákazníka. Za tímto účelem nepředáváme ani nepřijímáme Vaše jednoznačné jméno. Právním základem je zde čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


7.2 Zákaznický servis/hotlinka pro případ poruchy, přístup k údajům o procesu nabíjení


Pokud používáte tzv. roaming nebo obě aplikace eCharge od Lidlu a Kauflandu a máte například dotazy nebo podněty týkající se procesu nabíjení na nabíjecí stanici Kauflandu, budou údaje, které poskytnete v rámci svého dotazu, zpracovány oddělením zákaznického servisu, které je společné se společností Kaufland a které je odpovědné za poskytnutí odpovědi. Aby Vám oddělení zákaznického servisu mohlo pomoci při řešení případných problémů, má toto oddělení v případě potřeby přístup k následujícím údajům: typ zástrčky, obecné údaje o nabíjení (datum nabíjení, nabíjené množství kWh, nabíjecí výkon, doba nabíjení, začátek nabíjení, konec nabíjení); ID zákazníka příslušné divize a adresní informace zákazníka (tj. oslovení, příjmení, jméno, adresa, PSČ, město, země, e-mail, telefonní číslo).


Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f), popř. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a Váš souběžný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá z cíle zodpovědět Vaše dotazy, řešit případné problémy a tím udržovat a podporovat Vaši spokojenost jako uživatele naší nabídky.


7.3 Analýza procesů nabíjení (roaming)


Pokud používáte nabíjecí stanici Kaufland v rámci tzv. roamingu s naší aplikací nebo naopak, vyměňujeme si se společností Kaufland informace o tomto procesu nabíjení, abychom mohli lépe plánovat rozšiřování dalších nabíjecích stanic a optimalizovat naši službu eCharge. Jedná se o následující údaje o Vašem procesu nabíjení: Markt-ID, ID zákazníka, kapacita použité nabíjecí stanice, ID provozovatele, datum, nabíjené množství (kWh), nabíjecí výkon (kW), doba trvání nabíjení, začátek nabíjení, konec nabíjení a typ zástrčky. Pro Vaši identifikaci a vyhodnocení údajů o procesu nabíjení na nabíjecích stanicích Kaufland a Lidl se porovnávají základní údaje uložené v zákaznických účtech aplikace Lidl eCharge a aplikace Kaufland eCharge (ulice, číslo domu, PSČ, země, e-mail).


Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je dále optimalizovat naši nabídku nabíjecích stanic a dalších služeb pro Vás a další zákazníky.

8. Vaše práva jako subjektu údajů


8.1 Právo na informace podle čl. 15 GDPR


Podle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo na žádost bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o Vás uchováváme. Patří sem zejména:


• účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

• kategorie zpracovávaných osobních údajů;

• příjemci, resp. kategorie příjemců, kterým byly nebo budou zpřístupněny osobní údaje, které se Vás týkají;

• plánovaná doba uchovávání osobních údajů, které se Vás týkají, nebo pokud v tomto ohledu nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro stanovení doby uchovávání;

• existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, práva na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitku proti zpracování;

• existence práva podat stížnost k dozorovému úřadu;

• veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů;

• existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a přinejmenším v těchto případech průkazné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů.


Pokud jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte v souvislosti s předáním právo být informováni o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR.


8.2 Právo na opravu podle čl. 16 GDPR


Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S ohledem na účely zpracování máte právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.


8.3 Právo na výmaz v souladu s čl. 17 GDPR


Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:


• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

• odvoláte svůj souhlas, na němž bylo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR založeno, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ;

• vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nebo odst. 2 GDPR a v případě čl. 21 odst. 1 GDPR neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

• výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti;

• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.


Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a jsme povinni je vymazat, podnikneme přiměřené kroky s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, abychom informovali třetí strany, které zpracovávají Vaše údaje, že požadujete, aby rovněž vymazaly všechny odkazy na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace.


8.4 Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR


Máte právo nás požádat o omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:


• zpochybníte přesnost osobních údajů;

• zpracování je protiprávní a Vy požadujete omezení používání osobních údajů namísto jejich výmazu;

• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

• vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, pokud ještě nebylo rozhodnuto, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.


8.5 Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR


Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom Vám v tom bránili, za předpokladu, že


• zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a

• zpracování se provádí automatizovaně.


Při uplatňování práva na přenositelnost údajů máte právo dosáhnout toho, aby osobní údaje byly předány přímo od nás jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.


8.6 Právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR


Za podmínek čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR můžete vznést námitku proti zpracování údajů na základě oprávněných zájmů.


V takovém případě přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat. Nejsme povinni tak učinit, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


8.7 Právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR


Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Za tímto účelem se můžete obrátit na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů země, v níž máte bydliště, nebo na dozorový úřad v Bádensku-Württembersku, jakožto spolkové zemi, v níž má sídlo společnost Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.


9. Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti


Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na zpracování údajů společností Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG, Bonfelder Straße 2, 74206 Bad Wimpfen („správce“) a prostřednictvím aplikace Lidl eCharge. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG můžete kontaktovat na výše uvedené adrese k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na e-mailové adrese datenschutz@lidl.de.