Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.


Prohlášení o ochraně soukromí pro webovou stránku lidl20let.cz


(verze 1.6. 2023)


Těší nás, že se zajímáte o ochranu osobních údajů ve společnosti Lidl. v Lidlu si přejeme, abyste se cítili pohodlně a bezpečně a aby námi zajišťovaná ochrana osobních údajů byla vnímána jako základ námi poskytovaných služeb.


Cílem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat Vás o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů na internetové stránce lidl20let.cz. Osobní údaje jsou informace, které jsou přímo nebo nepřímo přiřazovány k Vaší osobě nebo které k ní přiřazeny být mohou. Právním předpisem upravujícím ochranu osobních údajů je především obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


1. Návštěva našich webových stránek

Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Při návštěvě našich webových stránek pomocí Vašeho koncového zařízení dochází prostřednictvím prohlížeče a bez Vašeho přičinění k odesílání a ukládání následujících údajů:


údaj o IP adrese přístroje s internetovým připojením, který odeslal požadavek;

údaj o datu a času přístupu;

údaj o názvu a URL zobrazeného souboru;

údaj o internetové stránce/aplikaci, ze které byl uskutečněn přístup (URL referer);

údaj o použitém prohlížeči, případně o operačním systému použitého koncového zařízení s internetovým připojením; a

označení poskytovatele internetového připojení.

Tyto údaje jsou dočasně ukládány na serveru našich webových stránek jako tzv. log soubory pro následující účely:


 • zajištění bezproblémového vzniku připojení na naše webové stránky;
 • zajištění komfortního užívání našich webových stránek/aplikací; a
 • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému.


Právním základem pro zpracování IP adresy je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve výše uvedených účelech zpracování osobních údajů. Pokud údaje zobrazené na naší webové stránce sloužily k přípravě smlouvy, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Příjemci / kategorie příjemců:


Příjemci těchto údajů jsou po splnění podmínek GDPR poskytovatelé služeb z oblasti IT a webhostingu.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Osobní údaje jsou uchovávány po dobu jednoho měsíce a poté jsou automaticky smazány.


2. Soutěž Nákup na celý rok zdarma


Na webové stránce www.lidl20let.cz probíhá spotřebitelská soutěž. v souvislosti s ní budou zpracovávány kontaktní údaje soutěžících (e-mailová adresa) a informace o nákupu, identifikační a kontaktní údaje výherců (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa), a případně další údaje sdělené soutěžícím v souvislosti se soutěží.


Účel a právní základ zpracování


Provedení soutěže

Správce jako pořadatel soutěže bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se soutěží k jejímu provedení (např. evidence soutěžících, losování, komunikace s výherci, doručení výhry). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi pořadatelem a soutěžícím vyplývajících z účasti v soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v soutěži možná.


Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Propagace soutěže a činností pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR

Správce jako pořadatel zveřejní na webu www.lidl20let.cz a www.lidl.cz seznam výherců v rozsahu jméno, první písmeno příjmení a obec za účelem propagace soutěže a činností pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR. To přispěje mj. k tomu, že bude komukoliv patrné, že soutěž skutečně proběhla a nebyla smyšlená.


Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro oprávněný zájem pořadatele, který spočívá v marketingové propagaci činnosti pořadatele a prokázání věrohodnosti soutěže.


Zveřejnění v rozsahu jména, prvního písmena příjmení a obce, ze které výherce pochází, by v zásadě nemělo umožňovat jednoznačnou identifikaci výherce, avšak ve výjimečných případech to nelze vyloučit. Pokud by byla jednoznačná identifikace možná, příjemci mohou být libovolní návštěvníci uvedených webových stránek.


Odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít Dárkové karty

Výhra v soutěži má podobu dárkových karet. Pro případ, že z nějakého důvodu výherce v jeho konkrétním případě nemůže využít dárkovou kartu a příčinu této nemožnosti by měl odstranit pořadatel, uchová pořadatel evidenci výherců a předaných dárkových karet.


Právním základem pro toho zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, pokud by se jednalo o smluvní nebo zákonnou povinnost odstranit vady. v jiných případech je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jde o zpracování OÚ nezbytné pro (náš a Váš společný) oprávněný zájem na možnosti bezproblémového využití dárkových karet.


Plnění zákonných povinností pořadatele v oblasti daní a účetnictví

V určitých případech může být nezbytné odvést z hodnoty výhry daň a vést o souvisejících peněžních tocích účetní záznamy. Za tímto účelem bude pořadatel zpracovávat jméno a příjmení výherce, skutečnost, že jde o výherce a hodnotu výhry. Právní základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jde tedy o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti pořadatele.


Příjemci / kategorie příjemců:


Příjemce osobních údajů mohou být při splnění podmínek GDPR poskytovatel služeb v oblasti marketingu pověřený organizací soutěže, dopravce pověřený doručením výhry či finanční úřad.


Doba uchování /kritéria pro určení doby uchování


Údaje zpracovávané za účelem provedení soutěže budou vymazány do 3 měsíců po uplynutí doby konání soutěže.


Údaje zpracovávané za účelem propagace soutěže a činností pořadatele v souvislosti s oslavou 20 let působení na trhu v ČR budou vymazány do 6 měsíců po uplynutí doby konání soutěže.


Údaje zpracovávané za účelem odstraňování vad či jiných důvodů nemožnosti využít dárkové karty budou uchovávány po dobu trvání práv z vadného plnění, po dobu platnosti dárkových karet či do vyřešení konkrétního případu nefunkčnosti dárkové karty (podle toho co je delší).


Údaje zpracovávané za účelem plnění povinností v oblasti daní a účetnictví mohou být uchovávány až po dobu 10 let.


3. Kontaktní formulář/e-mailový kontakt/telefonický kontakt/sociální sítě


Účely zpracování osobních údajů / právní základy:


Osobní údaje, které nám poskytnete při vyplňování kontaktních formulářů, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí, např. máte-li jakékoliv dotazy týkající se našich zákaznických služeb, považujeme za důvěrné. Vaše osobní údaje používáme výlučně za účelem zpracování Vaší žádosti.


Právním základem pro výše popsané zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, příp. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Náš a současně i Váš (oprávněný) zájem na zpracování těchto osobních údajů vyplývá z potřeby odpovědět na Vaše dotazy, resp. vyřešit existující problémy, které mohou nastat, a tím si zachovat a zvýšit Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší webové stránky.


Příjemci / kategorie příjemců:


Při odpovídání na Vaše otázky budou za nás Vaše osobní údaje zpracovávat také poskytovatelé zákaznických služeb. Tito jsou pečlivě vybráni, jsou námi prověřeni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR.


Kromě toho může být nezbytné předat část Vašeho dotazu či požadavku smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických výrobků), abychom mohli Váš požadavek zpracovat. v těchto případech bude otázka či požadavek nejprve anonymizován, takže třetí osoby Vás nebudou schopny identifikovat. Pokud by v jednotlivých případech bylo potřebné Vaše osobní údaje postoupit této třetí osobě, budete o tom dopředu informován a požádáme Vás o udělení souhlasu. Bez Vašeho souhlasu nebudeme za těmito účely sdílet Vaše osobní údaje s třetími osobami.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Veškeré osobní údaje, které jste nám v rámci Vašich žádostí a podnětů poskytli prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, budou smazány či anonymizovány nejpozději 90 dnů od poslední odpovědi. z našich zkušeností vyplynulo, že po 90 dnech obvykle neexistují žádné další dotazy k našim odpovědím.


Pokud uplatníte svá práva jako subjekt údajů (vizte níže), Vaše osobní údaje se budou uchovávat 3 roky od poslední odpovědi, abychom byli schopni prokázat, že jsme Vám poskytli komplexní informace a že byly splněny zákonné požadavky.

4. Cookies a obdobné technologie


Správce, účely zpracování osobních údajů / právní základy:


My, Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, jsme správci údajů v souvislosti s používáním takzvaných cookies souborů a dalších obdobných technologií sloužících ke zpracování údajů o užívání na všech doménách či subdoménách stránek www.lidl20let.cz.


V rámci používání tzv. Facebook pixelu se na naší webové stránce používá s vaším souhlasem cookie (viz soubory cookie s poskytovatelem nebo označením „Facebook“ nebo „Meta“ v našich Zásadách používání souborů cookie). Kromě nás je za zpracování údajů související s pixelem v souladu s čl. 26 GDPR odpovědná společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako společný správce. ke smlouvě, na které je založena spolupráce s Facebookem, se dostanete https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Pixel shromažďuje údaje o vašem používání našich webových stránek a spojuje je s údaji z Facebooku, aby vám na webových stránkách Facebooku zobrazoval naši přizpůsobenou reklamu. Facebook také používá údaje pro své vlastní reklamní účely a pro reklamní účely třetích stran v souladu se zásadami zpracování osobních údajů na síti Facebooku. Naleznete zde také další informace o tom, jak můžete uplatnit níže popsaná práva subjektu údajů týkající se vašich údajů zpracovávaných Facebookem přímo u provozovatele Facebooku.


Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu a podobně), když navštěvujete naše webové stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobují žádné škody, neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý software. Do souborů cookies se ukládají informace, které souvisí se specifickým koncovým zařízením, jež používáte. To však neznamená, že skrze ně bezprostředně získáváme znalost Vaší identity.


Kromě cookies používáme též jiné technologie jako jsou například trackovací pixely či serverové (server-to-server) trackovací technologie. Jedná se o nástroje, které umožňuji sledovat uživatele našich webových stránek pomocí jiných technologických řešení, než jsou cookies (například umístění pixelu na webové stránce či generování jedinečného identifikátoru). I k těmto nástrojům přistupujeme stejně jako ke cookies a veškeré zde uvedené informace se použijí obdobně.


Používání souborů cookies a jiných technologií pro zpracování údajů o užívání slouží – dle kategorie soboru cookies, případně jiné technologie – následujícím účelům:


Technicky nutné: Toto jsou cookies nebo obdobné metody, bez nichž nemůžete využívat naše služby (například pro správné zobrazování našich webových stránek, včetně písma a barvy, pro poskytnutí Vámi zvolených funkcí, pro zohlednění Vašeho nastavení jako je Vaše volba ohledně souborů cookies a obdobných technologií, k uložení Vašeho přihlášení atd.).


Preferenční: Pomocí těchto technologií můžeme zohlednit Vaše skutečné či předpokládané preference pro pohodlné používání našich webových stránek. Například Vám můžeme na základě Vašeho nastavení zobrazit naše webové stránky ve Vašem jazyce.


Statistické: Tyto technologie nám umožňují vytvářet anonymní statistiky ohledně využívání našich služeb. Díky tomu můžeme například určit, jak bychom mohli ještě lépe přizpůsobit naše webové stránky zvykům uživatelů.


Marketingové: Jejich prostřednictvím my a jiní správci můžeme Vám nebo jiným uživatelům zobrazovat odpovídající reklamní obsahy, které jsou založeny na analýze uživatelského chování. Vaše uživatelské chování může být zjišťováno také prostřednictvím různých webových stránek, prohlížečů či koncových zařízení na základě uživatelského ID (jedinečného identifikátoru).


Informační přehled k používaným cookie souborům a jiným technologiím, účelu zpracování, doby uložení a zapojených poskytovatelích naleznete zde.


Při používání cookie souborů a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání se v závislosti na určení účelu zpracovávají následující druhy osobních údajů:


Technicky nutné


uživatelské vstupy, aby mohly být zachovávány informace ohledně vícero podstránek;


autentifikace údajů k identifikaci uživatele po přihlášení, aby bylo při dalších návštěvách možné zachovat přístup k autorizovaným obsahům - např. přístup do zákaznického účtu Můj Lidl;


události relevantní z hlediska bezpečnosti (např. rozpoznávání častých chybných pokusů o přihlášení);


údaje k přehrávání multimediálního obsahu (např. přehrávání uživatelem zvoleného produktového videa).


Preferenční


nastavení uživatelského rozhraní, jež není spojeno s trvalým identifikátorem (např. aktivní volba jazyka nebo konkrétní popis hledaných hesel nebo záložek ve vyhledávači).


Statistické


Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.


Tyto obsahují zejména:


typ/ verzi prohlížeče,


použitý operační systém,


referenční URL (dříve navštívená stránka),


hostující název přistupujícího počítače (IP adresa),


čas požadavku na server,


individuální uživatelské ID, a


spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).


IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.


Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu. Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu.


Marketingové


Pseudonymizované uživatelské profily s informacemi ohledně užívání našich webových stránek.


Tyto obsahují zejména: • IP adresu,


 • individuální uživatelské ID,


 • pro Vás zajímavé produkty,


 • spuštěné události na webové stránce (chování při surfování).


IP adresy se přitom pravidelně anonymizují, takže je v zásadě vyloučeno, aby Vaše osoba byla zjistitelná.


Vaše uživatelské ID s Vašimi dalšími údaji (např. jméno, e-mailová adresa atd.) spojíme jen na základě Vašeho zvláště uděleného výslovného souhlasu. Je zásadně vyloučeno, abychom toliko na základě uživatelského ID zjistili Vaši osobu. Uživatelské ID a příslušné uživatelské profily můžeme prostřednictvím poskytovatelů reklamních sítí sdílet se třetími osobami.


Tato webová stránka používá funkci „Google Signals“ k rozšíření statistických zpráv vytvářených pomocí Google Analytics, aby zahrnovaly hodnocení toku návštěvníků napříč zařízeními. Google Signals se vztahují pouze na uživatele, kteří jsou při relaci přihlášeni do účtu Google a aktivovali funkci personalizované reklamy v účtu Google. Google Signals nám neposkytuje žádné podrobné informace o konkrétních jedincích nebo metody, jak unikátně identifikovat Vás nebo zařízení, které užíváte. Od Google získáváme jen všeobecné demografické informace (pohlaví, věková skupina), možné zájmy, a případně informace o tom, zda byl navštíven kamenný obchod Lidl. Pokud si přejete tuto funkci pro sebe deaktivovat, můžete tak učinit ve Vašem účtu Google. Více informací o možnostech nastavení v rámci nastavení reklamy Google můžete zjistit zde: https://support.google.com/ads/answer/2662856. Více informací o Google Signals můžete získat zde: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=cs.


Právním základem pro používání preferenčních, statistických a marketingových souborů cookies a obdobných technologií je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro používání technicky nutných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na bezproblémovém fungování našich webových stránek.


Váš souhlas vůči všem správcům (tedy vedle nás také vůči jiným osobám v pozici samostatného či společného správce) můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat/ upravit, aniž by tím byla dotčena oprávněnost zpracovávání, jež bylo prováděno před odvoláním souhlasu. Jednoduše klikněte zde a proveďte Vaši volbu. Odstraněním příslušného zaškrtnutí odvoláte jednoduše a nekomplikovaně Váš souhlas pro příslušný účel zpracování.


Příjemci/ kategorie příjemců:


Podle okolností využíváme při zpracování údajů prostřednictvím cookies a obdobných technologií ke zpracování údajů o užívání specializované poskytovatele služeb, zejména z oblasti online marketingu. Tito za nás zpracovávají Vaše údaje jako zpracovatelé, jsou pečlivě vybíráni a smluvně zavázáni podle čl. 28 GDPR. Společnosti, které jsou v našem seznamu cookies uvedeny jako poskytovatelé, jsou naši zpracovatelé, pokud nejsou na začátku ustanovení tohoto bodu uvedeny jako (společní) správci.


V rámci naší spolupráce se společnostmi Google LLC a Facebook Ireland Limited jsou výše uvedené údaje obvykle zpracovávány také na serverech v USA pro statistické a marketingové účely.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:


Dobu uchování můžete zjistit v našem seznamu cookies. Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uvedeno „Trvalá“ (nebo „Permanent“ či „Persistent“), je cookie uložena trvale až do odvolání příslušného souhlasu nebo dokud cookies sami nevymažete. Pokud je ve sloupci „Vypršení“ uvedeno „Relace“ (nebo „Session“), je cookies vymazána po uzavření prohlížeče na Vašem koncovém zařízení.


Možnost odvolání souhlasu / Opt-out možnost


Kromě možností uvedených výše můžete targetingové technologie zakázat nastavením příslušného prohlížeče, např. odmítnutím určitých nebo všech cookies. Rádi bychom však upozornili, že poté nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.


Máte rovněž možnost zabránit cílené personalizované reklamě pomocí tzv. preferenčního manažera.


5. Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů a jejich výkon


Kromě práva na odvolání Vašeho souhlasu, který jste nám udělili, máte, pokud jsou splněny požadavky příslušných právních předpisů, následující práva:


 • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, podle čl. 15 GDPR,


 • právo na opravu nepřesných údajů a doplnění neúplných osobních údajů podle čl. 16 GDPR,


 • právo na výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, podle čl. 17 GDPR,


 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 18 GDPR,


 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů podle čl. 20 GDPR,


 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR.


Máte také právo kdykoli podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. To znamená, že se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.


Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů popsaných v tomto prohlášení nebo týkající se výkonu Vašich práv ve vztahu ke zpracování údajů, můžete kontaktovat zákaznický servis Lidl: https://www.lidl.cz/kontakt.


6. Identifikační a kontaktní údaje správce a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů


Není-li výše uvedeno jinak, platí toto Prohlášení o ochraně soukromí pro zpracování osobních údajů ze strany společnosti Lidl Česká republika s.r.o., se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČO: 26178541 („Správce“) a pro webovou stránku www.lidl20let.cz, včetně jiného zpracování osobních údajů na této stránce.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl je možné kontaktovat e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu ochranaosobnichudaju@lidl.cz.