Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Podmínky užití

Verze červenec 20211 Rozsah platnosti a vztah k jiným pravidlům

Tyto podmínky upravují podmínky účasti v zákaznickém programu (dále jen „služba“). Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG (dále jen „Lidl Stiftung“ nebo „my“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné společnosti ve skupině Lidl (společně dále jen „Lidl“). Služba je zaměřena na spotřebitele (dále jen „uživatele“ nebo „Vás“), kteří chtějí dostávat od skupiny Lidl a od vybraných spolupracujících partnerů personalizované informace o nabídkách a akcích, které co nejvíce odpovídají zájmům příslušné osoby. Cílem této služby je proto zajistit, aby uživatelé dostávali relevantnější obsah a aby skupina Lidl uživateli zejména neposílala žádné informace, které daného uživatele nezajímají. Služba je poskytována na základě dále uvedených podmínek účasti.2 Předpoklady účasti

Chcete-li se zaregistrovat k této službě, musíte mít 18 let, být plně svéprávný, a být spotřebitel ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o. z.“). Účast je povolena pouze pro soukromé použití, komerční účast pro podnikatele podle § 420 a § 421 o. z. je vyloučena.3 Registrace a účet

Chcete-li používat naši službu, musíte si vytvořit účet. Pokud se při tom poprvé registrujete u online služby Lidl, založíte si automaticky účet Lidl Plus popsaný v části B. Pokud jste se již dříve registrovali k jiné online službě zapojené do účtu Můj Lidl, můžete se jednoduše přihlásit pomocí Vašich stávajících přihlašovacích údajů.


Jelikož službu poskytujeme dobrovolně a bezplatně, jsme oprávněni v jednotlivých případech bez udání důvodu vytvoření účtu odmítnout.

E-mailová adresa a číslo mobilního telefonu, které uvedete, nesmí být přiřazeny k žádnému jinému účtu. Je rovněž zakázáno uvádět e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu nebo jiné kontaktní údaje, které nejsou Vaše, uvádět nelze ani tzv. „jednorázové e-mailové adresy“. Své přístupové údaje jste povinni uchovávat v bezpečí. Je zakázáno poskytovat přístup k Vašemu účtu jiným osobám.

Jakákoli interakce se skupinou Lidl, ke které dojde prostřednictvím Vašeho účtu, bude připisována Vaší osobě. To platí také v situacích, kdy by prostřednictvím Vašeho účtu jednaly třetí osoby, pokud by tyto třetí osoby mohly použít Váš účet v důsledku Vámi zaviněného jednání. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu a změnit Vaše přístupové údaje, pokud máte důvod se domnívat, že Váš účet používají třetí osoby.Do služby Lidl Plus se můžete zaregistrovat následujícími způsoby:


  • prostřednictvím naší aplikace, která je k dispozici pro různé mobilní platformy


Během registrace Vám bude automaticky přiřazeno číslo zákazníka.4 Předmět služby

4.1 Individuálně přizpůsobené informace

Účelem služby je zasílat Vám co nejvhodnější informace, resp. Vám prostřednictvím aplikace Lidl Plus zobrazovat informace, které jsou pro Vás relevantní, a pokud to bude možné, také personalizovat naši nabídku a služby podle Vašich zájmů.

Účast na službě Lidl Plus je bezplatná.

Se službou Lidl Plus budete moci využívat širokou škálu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem nabídky přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast na soutěžích a slevové a speciální akce. S tímto cílem se budeme snažit zjistit Vaše zájmy a preference ohledně produktů a služeb, které skupina Lidl nabízí.

Pokud Vás požádáme o souhlas pro níže uvedené zpracování Vašich údajů, budou příslušné informace zpracovány pro účely Lidl Plus jen v případě, že jste nám souhlas udělili. Protože je Lidl Plus navržen tak, aby Vám na základě Vašich zjištěných potřeb a přání poskytoval pokud možno informace a nabídky šité na míru, bez udělení Vašeho souhlasu k analýze uživatelského chování v této aplikaci můžete bohužel používat jen její základní verzi. V takovém případě si sice můžete prohlížet naše produkty, nebudete však mít možnost účastnit se slevových a zvláštních akcí a uplatňovat kupony.


4.2 Sběr a ukládání údajů

Základem pro vytváření nabídek, které pro Vás budou nejvhodnější, jsou dále uvedené údaje:


4.2.1 Registrace do služby Lidl Plus

V rámci registračního procesu požadujeme následující základní zákaznické údaje: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu a preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a Vaši adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení


4.2.2 Údaje z účtu Můj Lidl

Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.


4.2.3 Návštěvy prodejen

Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívili, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, dobu vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickému účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 4.1, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


Na pokladně se identifikujete pomocí své digitální zákaznické karty.


4.2.4 Zákaznický servis

Pro případ, že se obrátíte na náš zákaznický servis, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.


4.2.5 Používání aplikace

Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vámi vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených obrazovkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace. Tyto informace o tom, jak používáte aplikaci, shromažďujeme částečně výlučně na základě Vašeho souhlasu. K tomu, prosíme, vizte naše Prohlášení o ochraně soukromí.


4.2.6 Přihlašovací údaje

Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.


4.2.7 Nabídky partnerů

V aplikaci Lidl Plus budete mít např. v rámci slevových akcí možnost dostávat zvýhodněné nabídky od spolupracujících partnerů. Tyto nabídky zpravidla obsahují obecné nebo individualizované identifikační číslo (dále jen propagační kód) přidělené příslušným spolupracujícím partnerem, které musíte uvést při uplatnění u spolupracujícího partnera, resp. které je načteno. Aby mohly být využity, vyžadují některé z těchto nabídek, abyste se identifikovali jako zákazníci Lidl Plus místo propagačního kódu pomocí Vaší digitální zákaznické karty. Kupóny nejsou naší nabídkou; přijetí a využívání nabídek proto podléhá výhradně podmínkám a zásadám ochrany osobních údajů dotyčného spolupracujícího partnera. Spolupracující partneři mohou v čase své nabídky měnit a/nebo odstraňovat. Partnerské společnosti nás budou informovat o skutečnosti, že došlo k uplatnění kupónu, vou-cheru, promo kódu apod. Pokud funkce „Nabídky od partnerů“ obsahuje externí odkazy (hypertextové odkazy) na webové stránky třetích stran, odpovídá za tyto propojené webové stránky výhradně příslušný provozovatel.


V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka pro uzavření smluv s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


4.2.8 Newsletter / push notifikace / SMS

Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, času, době trvání a frekvenci používání.


4.3 Analýza údajů

Údaje popsané v článku 4.2 shromažďujeme v naší databázi. Tyto údaje vyhodnocujeme s cílem určit takové informace, které by Vás mohly zajímat a které bychom Vám zasílali a zobrazovali. K určení možných zájmů o produkty používáme také matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání pak můžeme určit, které další produkty a akce, o které se zajímali jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly zajímat také Vás. Lidl však nepřebírá žádnou odpovědnost za to, že zpracování údajů bude vždy fungovat popsaným způsobem a že budete dostávat pouze nabídky, o které máte zájem. Kromě toho pro účely statistické analýzy vytváříme při používání aplikace segmentované uži-vatelské profily a pokud je to možné, přiřazujeme je Vaší osobě.

Do zpracování nejsou zahrnuty žádné zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR.


4.4 Kupón Plus

Akce Kupón Plus probíhá v určeném období, které naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus dostupných zde „doba konání akce“. Akce Kupón Plus probíhá na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Pokud v době konání akce dosáhnete určité útraty a při platbě předložíte Vaši digitální zákaznickou kartu Lidl Plus, získáte slevový kupón na Váš nákup nebo jinou odměnu. Podrobnosti naleznete v Pravidlech akce Kupón Plus.

5 Obecné požadavky na používání služby

Chcete-li používat službu Lidl Plus, musíte mít platné číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu.

Aby bylo možné aplikaci Lidl Plus používat, musí si účastník stáhnout software z obchodu s aplikacemi. Pro různé typy mobilních telefonů existují specifické verze softwaru. Z technických důvodů nelze pro některé typy nabídnout vhodný software. Pokud pro daný mobilní telefon účastníka neexistuje vhodná verze softwaru, nemůže tento účastník služby využívat. Lidl Stiftung se však snaží nabízet software pro co nejvíce různých typů modelů. Vzhledem k neustále se měnícímu sortimentu mobilních zařízení na trhu nemůže Lidl Stiftung nabídnout žádný aktuální seznam všech mobilních telefonů, s nimiž lze tyto služby využívat.

Instalace softwaru a využívání služeb předpokládá pravidelný přenos dat v mobilním telefonu účastníka. Rozsah a frekvence přenosu dat závisí na typu a rozsahu využívání služeb. Náklady na připojení pro přenos dat nese účastník. Jejich výše závisí na smlouvě uzavřené mezi účastníkem a příslušným mobilním operátorem.

Náklady na zřízení internetového připojení a jeho udržování na straně uživatele nejsou součástí služeb poskytovaných ze strany Lidl Stiftung. Toto je záležitostí výhradně smluvního závazku mezi účastníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení.

Využívání služby Lidl Plus předpokládá také dostatečný stav baterie a jas obrazovky pro skenování QR kódů v procesu Check-Out.

Účastník se zavazuje nainstalovat aktualizace nabízené ze strany Lidlu, o nichž bude pravidelně informován během používání služby. Používání služby Lidl Plus na upravených koncových zařízeních (např. pomocí „Jailbreaking“/ „Rooting“) není povoleno.6 Vaše povinnosti

Jste povinni:

  • uvést při registraci správné údaje a aktualizovat svůj profil;
  • udržovat své heslo v tajnosti a změnit jej, pokud je zneužito nebo existuje podezření ze zneužití a
  • používat tuto službu v souladu s platnými právními předpisy7 Odpovědnost

Vylučuje se veškerá odpovědnost Lidlu vůči uživatelům, a to v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů v souvislosti s užíváním služby Lidl Plus. Aniž je tím dotčeno obecné vyloučení odpovědnosti dle předchozí věty, Lidl Stiftung ani jiná společnost skupiny Lidl neodpovídá mimo jiné za jakoukoliv újmu způsobenou tím, že:


  • aplikace nefunguje nebo funguje pouze v omezené míře;
  • není k dispozici žádné nebo pouze omezené WiFi připojení;
  • skenovací zařízení u pokladny nefunguje správně;
  • nabídky nejsou k dispozici.8 Výpověď, zrušení

Účastník je oprávněn kdykoli ukončit svoji účast bez udání důvodu aktivací funkce „Smazat uživatelský účet“. Vypovězení ze strany společnosti Lidl Stiftung je také možné kdykoli bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 10 dní. Právo stran na odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.9 Změny těchto podmínek účasti

Společnost Lidl Stiftung může změnit tyto podmínky účasti v souladu s ustanoveními tohoto odstavce. Aktuální verze podmínek účasti je vždy volně přístupná. Verze podmínek účasti je vždy uvedena přímo v podmínkách.

Tyto podmínky účasti můžeme v přiměřeném rozsahu změnit, pokud bude takové změna nezbytná pro ochranu našich oprávněných zájmů, zejména pro lepší poskytování služeb, a pokud budou přiměřeným způsobem zohledněny zájmy uživatelů.

Pokud společnost Lidl Stiftung změní tyto podmínky účasti, zavazuje se o tom informovat uživatele prostřednictvím oznámení v aplikaci Lidl Plus, včetně informace o době účinnosti změny těchto podmínek. Zároveň uživatele požádá o potvrzení nových podmínek účasti.

V případě, že uživatel se změnou podmínek účasti nesouhlasí, jsou uživatel i Lidl Stiftung oprávněni závazkový vztah ukončit. Možnost uživatele užívat službu Lidl Plus zaniká dnem účinnosti změny těchto podmínek.10 Závěrečná ustanovení

Má-li uživatel postavení spotřebitele, je příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi Lidl Stiftung a uživatelem o právech a povinnostech vyplývajících z používání služby Lidl Plus Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“). Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na stránkách ČOI ( www.coi.cz).


Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.Podmínky použití účtu Můj Lidl

Verze květen 20211 Rozsah platnosti a vztah k jiným úpravám

Tyto podmínky upravují používání služby účtu Můj Lidl (dále jen „Můj Lidl“ nebo „služba“). Tuto službu provozuje společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (dále jen „provozovatel“, „my“ nebo „nás“), avšak na poskytování služby se podílejí i jiné společnosti skupiny Lidl (společně dále jen „Lidl“). Tato služba poskytuje jednotný přístup k mnoha online nabídkám společností skupiny Lidl (dále jen „nabídky“). Jedná se o službu jednotného přihlášení (tzv. Single Sign On), pomocí níž mohou uživatelé s jednotnými přihlašovacími údaji využívat několik nabídek (např. online obchody, rezervační portály atd.) od různých společností. Služba navíc uživatelům nabízí možnost, aby v uživatelském profilu dobrovolně poskytli informace o jejich poměrech a zájmech. Tato služba je poskytována na základě následujících podmínek použití.

Tyto podmínky použití se však nevztahují na samostatné smluvní vztahy s třetími osobami uzavřené v rámci nabídek, jako např. nákup zboží nebo služeb. V těchto případech jsou rozhodující výhradně obchodní podmínky příslušné nabídky, resp. příslušného poskytovatele (viz podmínky účasti pod bodem A výše).2 Registrace a účet

Pro použití služby Můj Lidl je nutná registrace, při které musí uživatel vytvořit heslo pro účet Můj Lidl. To slouží, spolu s Vaší e-mailovou adresou nebo mobilním telefonním číslem k přístupu do Vašeho účtu Můj Lidl. Proces registrace je dokončen až tehdy, kdy je poskytnuté telefonní číslo ověřeno uživatelem a registrace je potvrzena provozovatelem.

Údaje poskytnuté uživatelem během registrace musí být správné. Nesmí být použity údaje třetích osob. Pokud se poskytnuté údaje v čase změní, je uživatel povinen je ve svém účtu Můj Lidl neprodleně upravit.

Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro používání oprávněným uživatelem a musí být odpovídajícími preventivními opatřeními chráněny před zpřístupněním třetím osobám. V případě jakýchkoliv náznaků neoprávněného využívání služby je uživatel povinen o tom neprodleně informovat provozovatele. Uživatel je odpovědný za následky neoprávněného použití třetí osobou, pokud je způsobil, resp. pokud mu nezabránil.


Používání účtu Můj Lidl v zařízeních s operačním systémem Android je možné, pouze pokud zařízení používá prohlížeč Google Chrome.3 Předmět služby

Předmětem služby Můj Lidl je poskytování služby jednotného heslem chráněného přihlašování (Single Sign On) pro různé nabídky společností skupiny Lidl. To v podstatě znamená, že vytvořený účet Můj Lidl lze použít pro registraci/přihlášení pro všechny zapojené nabídky, aniž by byla nutná samostatná registrace, resp. opětovné uvedení podrobných uživatelských údajů.


Pokud se registrujete u cílové služby, aniž byste se dříve registrovali u jiné online služby Lidl, založíte si automaticky účet Můj Lidl. Pokud jste se již dříve registrovali pomocí účtu Můj Lidl v rámci jiné zapojené online služby, můžete se nyní jednoduše k cílové službě přihlásit pomocí již existujících přihlašovacích údajů. Pokud Lidl v budoucnosti bude nabízet nové online služ-by, budete je moci využívat rovněž pomocí Vašeho účtů Můj Lidl. Toto budou případně upra-vovat doplněné podmínky použití.


Základní uživatelské údaje jsou spravovány centrálně přes Můj Lidl. Tyto údaje jsou při využití konkrétních nabídek předány příslušné cílové službě, aby bylo možné provést příslušnou objednávku (k tomu, viz níže bod 6). V účtu Můj Lidl se uchovávají jak základní zákaznické údaje nezbytné pro využití těchto nabí-dek, tak také ty základní zákaznické údaje, které jste uvedli při registraci/přihlášení u dalších online služeb Lidl.


Kromě toho účet Můj Lidl umožňuje příslušnému uživateli odpovědět na určité otázky o svých poměrech a zájmech pomocí navržených voleb. Díky tomu si uživatel kdykoliv může svůj zákaznický profil Můj Lidl prohlížet, měnit nebo z něj údaje odstranit. Pokud se uživatel zaregistroval také ke službě Lidl Plus společnosti Lidl Stiftung, tyto informace budou použity v rámci Lidl Plus pro účely perso-nalizované reklamy. Podrobnější úpravu naleznete v Podmínkách účasti Lidl Plus.


Využívání služby Můj Lidl je bezplatné. Využíváním konkrétních nabídek však mohou vznikat náklady, které jsou v aplikaci transparentně zobrazovány v souladu se příslušnými právními předpisy. Totéž platí pro případné jiné nezbytné služby třetích osob, jako je například připojení k internetu.4 Záruka, odpovědnost

Provozovatel se snaží poskytovat službu Můj Lidl, pokud možno trvale a bezporuchově. To však nelze vždy zcela zaručit s ohledem na technické podmínky, jako jsou změny konfigurace, údržba, výpadky zařízení atd. V případě výpadku služby se bude provozovatel snažit obnovit bezchybnou použitelnost služby co nejdříve. Provozovatel neodpovídá za žádné následky vyplývající z nedostatečné (úplné) použitelnosti služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo poskytovat v budoucnu službu Můj Lidl s omezeným a/nebo upraveným rozsahem funkcí, nebo ji zcela pozastavit. Uživatel nemá žádný nárok na (trvající) možnost používání této (bezplatné) služby.

Za poskytování služeb v rámci jednotlivých nabídek jsou odpovědní výhradně provozovatelé příslušných cílových služeb. Provozovatel neodpovídá za případné nároky vzniklé v této souvislosti. Totéž platí pro další nároky jiných třetích osob, jako například poskytovatele internetu.

Odpovědnost provozovatele v souvislosti s užíváním služby Můj Lidl vůči uživatelům je v maximálním možném rozsahu přípustném dle ustanovení příslušných platných a účinných právních předpisů vyloučena.5 Výpověď, smazání, změna

Provozovatel i uživatel mohou kdykoli ukončit závazkový vztah vyplývající z užívání služby Můj Lidl, a to bez výpovědní lhůty. V rámci správy účtu Můj Lidl může uživatel kdykoliv iniciovat smazání účtu.

Ukončení ze strany provozovatele bude provedeno zejména v případě, kdy uživatel poruší tyto podmínky použití. Až do vyjasnění dané situace mohou být uživatelské údaje rovněž pouze zablokovány.

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky použití v přiměřeném rozsahu v budoucnosti upravit. Uživatelé budou informováni odpovídajícím oznámením v aplikaci a budou vyzváni k potvrzení nových podmínek účasti. Toto se nebude týkat zásadních změn, jako je např. povinnost hradit náklady, které vždy vyžadují výslovný souhlas. Pokud zákazník se změnou nesouhlasí, může to vést k ukončení uživatelského vztahu provozovatelem.6 Ochrana údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Vašimi právy na ochranu osobních údajů. K realizaci této služby je nutné, aby byly Vámi uvedené údaje poskytnuty poskytovateli využité nabídky, aby poskytovatel mohl autentizovat uživatele a poskytovat služby stanovené v rámci nabídky (např. odeslání a vyúčtování objednaného zboží).

Podrobnosti naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.7 Závěrečná ustanovení

Evropská komise poskytuje portál pro Řešení sporů online na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme však povinni a ani nemáme zájem se účastnit řízení pro řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.
Podmínky užití ke stažení

Podmínky účasti aplikace „Lidl Plus“ a Podmínky použití účtu „Můj Lidl“ si můžete stáhnout jako verzi PDF:


Podmínky užití účtu Můj Lidl application/pdf | 183KB