Banner

Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus

Datum verze: leden 2024

Verze: 1.5.2


Děkujeme za Váš zájem o Lidl Plus.


Shrnutí ochrany osobních údajů pro Lidl Plus


Kdo jsme?


Jsme společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“ nebo „nás“) a provozovatel programu služeb zákazníkům Lidl Plus. Jsme odpovědní za zpracování i ochranu vašich osobních údajů v programu Lidl Plus.


Co je Lidl Plus?


Program Lidl Plus je určen spotřebitelům, kteří si přejí dostávat personalizované informace o našich nabídkách, akcích, jakož i produktech a službách od vybraných partnerů a dalších společností patřících do skupiny společností Lidl. Váš zájmový profil určíme na základě Vašeho nákupního chování, používání naší aplikace a dalších digitálních služeb skupiny společností Lidl.


Jaké osobní údaje od Vás shromažďujeme?


Shromažďujeme Vaše osobní údaje, které nám poskytnete při registraci do aplikace Lidl Plus. Dále shromažďujeme Vaše nákupní a uživatelské chování v souvislosti s aplikací Lidl Plus a dalšími digitálními službami skupiny společností Lidl, které využíváte.


Proč tyto osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům je používáme?


Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli na základě Vaší dokončené registrace, tj. abychom na základě Vašeho nákupního a uživatelského chování zjistili Vaše možné zájmy ve vztahu k produktům a službám skupiny společností Lidl a abychom Vám mohli poskytovat personalizované informace a nabídky.


Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, budeme Vám prostřednictvím e-mailu, push notifikací nebo SMS zasílat pro Vás personalizované informace o aktuálních akcích a nabídkách Lidl.


Kromě toho máme také oprávněný zájem na tom, aby Vaše zkušenost v souvislosti se službou Lidl Plus byla co možná nejjednodušší a nejefektivnější.


Komu předáváme Vaše osobní údaje?


V některých případech předáváme Vaše osobní údaje poskytovatelům služeb, které jsme písemně pověřili, a které pravidelně kontrolujeme. Tyto společnosti s Vašimi osobními údaji nikdy nesledují vlastní účely. Dále mohou být Vaše osobní údaje předány národním společnostem skupiny Lidl za účelem prezentace pro Vás relevantního obsahu nebo za účelem realizace soutěže pořádané příslušnou národní společností, pokud jste k tomu dali souhlas.


Pokud předáváme osobní údaje příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů pomocí opatření, jako jsou závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, certifikační mechanismus nebo uznávané kodexy chování.


Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje budou anonymizovány, jakmile pro ně přestaneme mít účel. Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu Vaší účasti v Lidl Plus. Pokud budete neaktivní po dobu 24 měsíců, budeme Vás informovat o blížícím se vymazání.


Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?


Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům uloženým u nás nebo obdržet jejich kopii, poskytneme Vám je samozřejmě bezplatně. Za příslušných zákonných podmínek máte právo na opravu nesprávných údajů. Dále můžete nechat své osobní údaje vymazat, omezit zpracování a předávání svých osobních údajů a vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu nebo veřejného zájmu. Můžete také odvolat souhlas udělený v souvislosti s Lidl Plus. Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.


Prosíme vás, abyste si přečetli naše Prohlášení o ochraně soukromí uvedené níže, kde naleznete další informace o tom, jak zpracováváme Vaše údaje. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese nebo na adrese: ochranadat@lidlplus.cz.


Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus


Lidl Plus je věrnostní program (dále jen „služba“ nebo „Lidl Plus“) skupiny Lidl provozovaný společností Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“, či „nás“). Lidl Stiftung jako správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje pro účely služby, a to v souvislosti s tím, jak jsou osobní údaje získávány, shromažďovány, analyzovány a předávány lokální entitě, společnosti Lidl Česká republika s.r.o. (společně s Lidl Stiftung dále jako „společnosti Lidl“). Některá zpracování údajů vyžadují zapojení skupiny Lidl (dále jen „ skupina společností“).


Pokud tyto společnosti Lidl budou na základě Vašeho dobrovolného souhlasu přijímat údaje prostřednictvím služby a budou Vás informovat o aktuálních akcích a nabídkách Lidlu, budou samy vystupovat jako správci osobních údajů ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů.


Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na činnosti zpracování prováděné společností Lidl Stiftung jako správcem.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Stiftung můžete kontaktovat na shora uvedené poštovní adrese nebo na: ochranadat@lidlplus.cz.


Služba se zaměřuje na spotřebitele (dále jen „uživatelé“ nebo „Vy“), kteří chtějí od Lidl Stiftung dostávat personalizované informace o nabídkách a akcích Lidl Plus a informace o nabídkách, zboží a službách vybraných spolupracujících partnerů a společností Lidl, které co možná nejvíce odpovídají Vašim zájmům. Základem pro určení relevantních zájmů je nákupní a uživatelské chování s ohledem na výrobky a služby poskytované společnostmi Lidl, což je podrobněji vysvětleno dále.


S Lidl Plus můžete využívat celou řadu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem mimo jiné nabídky speciálně přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast ve spotřebitelských soutěžích a exkluzivní slevy a zvláštní akční nabídky při nákupu v obchodě a online ve vybraných internetových obchodech skupiny Lidl. V závislosti na tom, kde a v jakém rozsahu budete využívat služby Lidl Plus, bude Lidl Stiftung předávat Vaše údaje určitým společnostem Lidl, aby Vám mohly poskytnout odpovídající službu.


1. Jaké údaje o Vaší osobě shromažďujeme a jaké komunikační kanály k tomu používáme?


1.1. Registrace do služby Lidl Plus


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní údaje o zákazníkovi: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení.


1.2. Údaje z účtu Můj Lidl


Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, stejně jako datum narození Vašeho dítěte, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.


1.3. Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívil/a, zakoupené nebo vrácené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, doby vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickém účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 2, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


Na pokladně se můžete identifikovat pomocí své digitální zákaznické karty, na samoobslužných pokladnách pak pomocí digitální zákaznické karty nebo telefonního čísla spojeného s registrovanou zákaznickou kartou.


1.4. Rezervace produktů


Pokud si prostřednictvím aplikace Lidl Plus rezervujete určité produkty, abyste si je později mohli zakoupit v prodejně, a použijete aplikaci Lidl Plus (takovým použitím se rozumí prvotní přihlášení s Vaším účtem Lidl Plus v aplikaci, které může proběhnout automaticky po úspěšné registraci), shromažďujeme tyto informace pro účely uvedené v článku 2, zejména abychom Vám mohli poskytnout nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i účast v propagačních akcích. To je možné přiřazením nákupu rezervovaných produktů k Vaší rezervaci.


1.5. Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na náš zákaznický servis, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.


1.6. Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vaše vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených stránkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace.


Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.

Digitální účtenky mohou být uloženy do Vašeho koncového zařízení nebo přeposlány přímo prostřednictvím aplikace Messenger, pokud aplikaci povolíte přístup k Vašim fotografiím/ souborům. Kameru Vašeho mobilního koncového zařízení lze použít ke skenování QR kupónů, pokud jí udělíte odpovídající oprávnění.


V rámci aplikace provádíme průzkumy a shromažďujeme informace o Vašem nákupním chování, používání aplikace a osobních poměrech či zájmech v souvislosti s ostatními společnostmi Lidl. Účast v průzkumech je dobrovolná.


1.7. Nabídky partnerů


Prostřednictvím služby Lidl Plus získáte rovněž možnost využít zvýhodněné nabídky od vybraných partnerů. Abyste mohli některé z těchto nabídek využít, musíte se identifikovat pomocí Vaší digitální zákaznické karty jako zákazník Lidl Plus. V tomto případě nás příslušný partner informuje o využití příslušné zvláštní nabídky a o souvisejících skutečnostech (např. o době, množství, místu), a to abychom mohli naše nabídky ještě lépe přizpůsobit Vašim zájmům.

V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka za uzavření smlouvy s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


1.8. eMobilita


K zahájení dobíjení u dobíjecí stanice se musíte u příslušné dobíjecí stanice identifikovat pomocí aplikace Lidl Plus a začít dobíjecí proces. Podmínkou pro provedení dobíjecího procesu je registrace ve funkci Lidl Pay (vizte níže).


Při dobíjecím procesu zpracováváme následující údaje ve vazbě na Vaše Loyalty-ID: datum procesu dobíjení, množství dobití (kWh), dobíjecí výkon (kW), začátek procesu dobíjení (čas), konec procesu dobíjení (čas), typ použité nabíječky. Přiřazením Vašeho procesu dobíjení k Vašemu zákaznickému účtu sledujeme také účely uvedené v článku 2 dále, například abychom Vám mohli nabízet nabídky speciálně přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům a možnost účastnit se akcí.


1.9. Mobilní platba


Pomocí aplikace Lidl Plus získáte také přístup k mobilní platební službě („Lidl Pay“), u které máte možnost registrovat Vaši kreditní nebo debetní kartu, abyste mohli pohodlně zaplatit zakoupené zboží nebo služby Vaším mobilním zařízením na různých platebních místech (např. pokladně atd.).

Registrace probíhá přímo v Lidl Plus a jen, pokud si to přejete a aktivně vyberete. Pro registraci a používání Lidl Pay je nutné zadat číslo kreditní nebo debetní karty, CVV/CSV kód a datum vypršení platnosti karty. Zadání těchto platebních údajů probíhá přímo v systému, certifikovaném dle PCI-DSS a PCI 3DS, naší tzv. platební platformy a v ní jsou zašifrované uloženy.

V rámci registrace se navíc ujistíme, že jste skutečným vlastníkem vložené kreditní nebo debetní karty. Naše platební platforma proto Vaše údaje o kreditní nebo debetní kartě předá přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb, aby ten mohl potvrdit Vaši identitu s vydávající bankovní institucí.


Pokud byla registrace v Lidl Pay úspěšná, zašle nám platební platforma jako potvrzení token ve formě šifry. Tento token poté spojíme s Vaším zákaznickým účtem.


Pokud pro autentifikaci sami využijete další postupy, uplatní se navíc případně podmínky použití a informace o zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele (např. k funkcím TouchID nebo FaceID od Apple).


Pokud použijete Lidl Pay, předá platební platforma údaje o Vaší kreditní nebo debetní kartě za účelem provedení platby příslušné společnosti Lidl. Společnost Lidl přitom vystupuje jako samostatný správce za účelem potvrzení Vaší platby přes Lidl Pay, jakož i pro uchování Vašich platebních údajů na základě příslušných daňově – a obchodněprávních povinností a k řešení případných nároků ohledně zakoupených výrobků.


Aby bylo možné provést proces platby v souladu s právními ustanoveními směrnice (EU) 2015/2366 („PSD 2“), použitelnými národními prováděcími zákony a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2018/389, využíváme naše poskytovatele služeb, abychom umožnili Vaší kreditní instituci, popř. subjektu, který vydal Váš platební prostředek (např. Vaší debetní nebo kreditní kartu), provést autentifikaci zákazníka a předběžnou analýzu rizika za účelem posouzení nezbytnosti autentifikace zákazníka. To slouží k zajištění, že platební prostředek využíváte Vy, a nikoliv jiná osoba s podvodným úmyslem. Tyto informace se týkají zejména údajů o Vás, aktuální transakci a Vašem chování při předchozích platbách.

1.10. Online obchod/ostatní digitální služby


Pokud jste se zaregistrovali do internetového obchodu Lidl nebo do jiných aplikací, webových stránek nebo digitálních služeb provozovaných společností patřící do skupiny společností, jako jsou např. služby „klikni a vyzvedni“, květinářství, rezervace cestování, online účtenky, fotografické služby, aplikace Mr. Cuisine, aplikace Lidl Home, Lidl Liddle Club, nás informují o vašem využívání digitálních služeb, včetně typu, množství a ceny produktů, které jste si zakoupili a/nebo rezervovali online, kupónů, které jste uplatnili, částky voucheru a času platebního procesu a typu použitého platebního prostředku, způsobu doručení, který jste zvolili, a vašeho zákaznického chování na těchto platformách.


1.11. Informační newslettery jiných poskytovatelů služeb


Kromě toho, pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru e-shopu nebo jakýchkoli jiných služeb popsaných v předchozím odstavci a provozovaných skupinou společností, můžeme od uvedených společností dostávat informace o Vašem uživatelském chování v souvislosti s tímto newsletterem, včetně takových informací, jako je čas otevření newsletteru, odkazy nebo oblasti, na které jste klikli, trvání a frekvence používání.


1.12. Analýza chování uživatelů / cookies


Pro účely statistické analýzy vytváříme při používání aplikace segmentované uživatelské profily, a pokud je to možné, přiřazujeme je k Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo zákaznickému číslu. Pokud tyto údaje nejsou technicky nezbytné k zajištění funkčnosti aplikace, tyto údaje shromažďujeme a používáme pouze, pokud jste udělili souhlas k použití našich technologií sledování (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). To zahrnuje následující zpracování:


Analýzou jsou sledovány následující účely:

• optimalizace našich služeb a jejich funkcí,

• zlepšování naší nabídky a marketingu výrobků společností Lidl prostřednictvím (reklamních) kampaní,

• zobrazování zájmově orientované reklamy (např. prostřednictvím push notifikací a reklamních bannerů ve službách třetích stran).Abychom Vám mohli zobrazit informace na základě Vašich zájmů, je nezbytné, abychom mohli přiřadit výše uvedenou analýzu k Vaší osobě. Za tímto účelem vytváříme spojení s Vaším zákaznickým číslem od okamžiku dokončení registrace. Váš souhlas s poskytováním personalizovaných informací zahrnuje i tento krok zpracování.


Tato aplikace využívání také A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performace, Predictions a Remote Config. To jsou analytické služby poskytované společností Google. Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování (vizte také body 2 a 3.1 tohoto prohlášení o ochraně soukromí).


Pro tuto analýzu a zobrazení personalizované reklamy používáme následující reklamní identifikátory (i) IDFA (Identifier for Advertising = reklamní identifikace pro zařízení iOS) nebo (ii) reklamní ID pro Android nebo (iii) Huawei ID, IP-/ MAC adresu, hlavičku HTTP a otisk Vašeho koncového zařízení (navíc: čas přístupu, zemi, jazyk, místní nastavení, operační systém a jeho verzi a verzi aplikace). Kromě toho zahrnujeme do této analýzy též informace o uživatelských zařízeních a webových aktivitách, jakož i tokeny aplikací a událostí. Zpracování těchto údajů probíhá výhradně v pseudonymizované podobě. Prostřednictvím Vašeho operačního systému můžete kdykoli deaktivovat nebo obnovit IDFA či reklamní ID pro Android nebo HuaweiID. V případě, že IDFA není dostupné, využijeme SkAdNetwork, Apple‘s attribution API, aby přiřadilo instalace naší aplikace k reklamní kampani. Právním základem je Váš souhlas (vizte bod 2 prohlášení o ochraně soukromí).


Google Ads Customer Matching


V aplikaci Lidl Plus využíváme službu „Google Ads Customer Matching“ společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále „Google“). V tomto procesu jsou za pomoci námi využívaných sledovacích technologií odesílány seznamy uživatelských údajů na servery Google. Google porovnává, zda se přenesená uživatelská data shodují s daty zákazníků Google, a poté vytváří cílové skupiny, které mohou být využity pro zobrazení reklamy. Reklama může zobrazena v prostředích Google (YouTube, Gmail nebo vyhledávač), jakož i napříč zařízeními (tzv. remarketing nebo retargeting).


K použití Google Ads Customer Matching jsme se společností Google uzavřeli dohodu o zpracování podle čl. 28 odst. 3 GDPR. Touto dohodou Google garantuje zpracování osobních údajů naším jménem podle pokynu a zajištění ochrany práv subjektů údajů.


Osobní údaje budou smazány poté, co účel přestane existovat.


Informace o tom, jak Google využívá osobní údaje, které jsou předány společnosti Google zapojením služeb, a ohledně Vašich možností nastavení personalizované reklamy a shromažďování údajů, naleznete zde a zde. Obecné informace o zpracování údajů ze strany společnosti Google naleznete v informací o zpracováních údajů společnosti Google.


Meta/Facebook


V aplikaci Lidl Plus využíváme službu „Facebook Custom Audience“ společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále „Facebook“). Facebook Custom Audience nám umožňuje vytvořit cílové skupiny a navrhnout a zobrazovat personalizované reklamy podle potřeby.


Za tímto účelem jsou za pomoci našich sledovacích technologií nahrány společnosti Facebook seznamy s uživatelskými údaji. Facebook porovnává, zda se poskytnutá uživatelská data shodují s daty uživatelů Facebook, a poté vytváří cílové skupiny, které mohou být využity pro cílení reklamy na Facebooku. Pomocí Custom Audience zajišťujeme, že reklamy na Facebooku jsou zobrazeny jen lidem, kteří dříve navštívili naší aplikaci nebo se zajímají o naše produkty. Facebook tyto údaje používá také pro svoje vlastní reklamní účely a reklamní účely třetích osob.


Osoby zůstávají v Custom Audience maximální po dobu 180 dnů. Po 180 dnech jsou osoby, které patří do Custom Audience internetové stránky odstraněny, pokud stránku znovu nenavštíví.


Se společností Facebook jsme ohledně používání Facebook Custom Audience společní správci podle čl. 26 GDPR. Uzavřeli jsme dohodu mezi společnými správci, abychom vymezili příslušné odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR. Podle této dohody jsme odpovědní za informování subjektů údajů, zatímco Facebook je odpovědný za plnění práv subjektů údajů podle čl. 15-21 GDPR. Nicméně v rámci vztahu společných správců můžete v zásadě uplatnit Vaše práva subjektů údajů u kteréhokoliv ze společných správců.


Facebook zakládá zpracování údajů na souhlasu uživatelů Facebooku podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na zajištění přesných a spolehlivých zpráv nebo přesné statistice výkonnosti pro inzerenty na Facebooku. Více informací můžete nalézt v informacích o zpracování osobních údajů ze strany Facebook nebo zde. Pověřence pro ochranu osobních údajů Facebooku můžete kontaktovat zde.


Proti použití služby Custom Audiences můžete globálně uplatnit námitku na internetové stránce Facebooku. Po přihlášení do Vašeho účtu Facebook budete přesměrování k nastavení Facebook Ads.


Odvolání souhlasu


Pokud chcete odvolat Váš souhlas se sledováním během používání Lidl Plus, můžete tak učinit kdykoli po dokončení registrace s účinky do budoucna pomocí vyjádření nesouhlasu v aplikaci Lidl Plus v části „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“.1.13. Mapové služby


V této aplikaci máte možnost využívat mapovou službu operačního systému Vašeho mobilního zařízení. Využití těchto služeb dochází k zobrazování interaktivních map přímo v aplikaci. Těchto služeb lze využít např. ke snadnému nalezení a navigaci k obchodu Lidl ve Vaší lokalitě.


K používání funkcí mapových služeb je v rámci internetové komunikace nutné zpracovávat Vaši IP adresu. Ta je zpravidla zpracovávána na serveru příslušného operačního systému. Na konkrétní zpracování dat poskytovateli operačního systému nemáme žádný vliv. Další informace ohledně účelu a rozsahu zpracování dat mapovými službami naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. V nich také naleznete další informace o Vašich právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí.


Adresy a zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů:


• Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatečné smluvní podmínky Google Maps / Google Earth naleznete pod odkazem https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California. Apple Maps podmínky užití jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-cz.html. Informace k ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/privacy/cz/

• Huawei Map kit: Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Irland. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-MapKit/. Podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://www.huawei.com/en/privacy-policy.


1.14. Odkazy na další webové stránky a aplikace


Naše aplikace obsahuje odkazy na další webové stránky a aplikace, které jsou provozovány některou ze společností Lidl nebo našimi partnery popsanými shora či jinými třetími osobami. Pokud kliknete na některý z bannerů v aplikaci na obsažené produkty, budete přesměrováni na webové stránky/do aplikace nebo do Vašeho příslušného obchodu s aplikacemi. Odkazy mohou obsahovat také speciální technologie sledování, které umožní provozovatelům uvedených webových stránek/aplikací pochopit a zjistit, kde se o nich uživatel dozvěděl. Žádáme Vás, abyste se seznámili s příslušnými zásadami ochrany soukromí těchto webových stránek/aplikací, na něž budete přesměrováni, abyste získali povědomí o tom, jaké informace o Vás jejich provozovatel bude zpracovávat. Při Vašem přesměrování na další webovou stránku/aplikaci zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom vyhověli Vašemu (technickému) požadavku navštívit příslušnou aplikaci nebo webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a stejně tak na základě oprávněného zájmu provozovatele na provádění reklamy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


1.15. Newslettery/ push notifikace/ SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, čase, době trvání a frekvenci používání.

Shromažďujeme a používáme také tyto údaje, jen pokud jste s tím udělili souhlas (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí).


1.16. Zvláštní kategorie osobních údajů


Do analýzy výše uvedených osobních údajů nejsou zahrnuty zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. informace o zdravotním stavu či náboženském vyznání).


2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?


Shromažďujeme údaje uvedené v bodě 1 výše, abychom Vám mohli nabídnout příslušné služby Lidl Plus.


2.1. Účel komunikace, identifikace a ochrany Vašeho zákaznického profilu


Základní údaje o zákazníkovi shromážděné v rámci registrace slouží ke komunikaci s Vámi a k přesnému přiřazení Vašeho nákupního a uživatelského chování k Vašemu zákaznickému profilu.


Pokud jste v rámci používání naší aplikace nebo v nastavení mobilního koncového zařízení souhlasili s tzv. geolokací v dialogu „povolit oprávnění“, používáme tuto funkci, abychom Vám mohli nabídnout individuální služby vztahující se k Vaší poloze. Vaši polohu a síť zpracováváme zejména v rámci využití funkce „vyhledávání prodejen“, „výběr dobíjecí stanice“ a „vyhledávání výhod u partnerů“ na základě GPS a síťového systému, a to abychom Vám mohli zobrazit nejbližší prodejny. Geolokační údaje trvale neukládáme.


V rámci Vaší registrace žádáme mimo jiné o Vaše datum narození (vizte výše bod 1). Zaprvé je nutné ověřit, že je Vám nejméně 18 let (vizte bod 2 Podmínek účasti). Kromě toho existují věkové limity pro propagaci určitých produktů z důvodu ochrany mládeže. Například reklama na alkoholické nápoje nebude zaměřena na děti a mladistvé.


Používáme zvláště Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás ochránili před neoprávněným přístupem třetích osob zasláním e-mailového upozornění, např. když dojde k přístupu k Vašemu účtu z cizího zařízení, tj. zařízení, které dosud nebylo použito pro přístup k aplikaci Lidl Plus. Kromě toho využíváme Vaše nákupní chování v internetovém obchodě k prevenci podvodů.


Účelem předání údajů Vaší kreditní instituci, popř. subjektu, který vydal Váš platební prostředek (v případě využití Lidl Pay) je mj. splnění zákonných požadavků na autentizaci s cílem zabránit zneužití a podvodu.


Zpracování v tomto případě probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro využívání služby nebo pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na zajištění co možná nejjednoduššího a nejefektivnějšího fungování aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


V případě stažení výrobku z trhu zkontrolujeme, zda jste si dotčený výrobek zakoupili, abychom Vás mohli o stažení informovat. K tomuto účelu používáme informace o výrobcích, které jste zakoupili (srovnej výše „Návštěvy prodejen“).


Zpracování je prováděno za účelem ochrany Vašeho zdraví (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR) a proto, že máme oprávněný zájem informovat Vás o případném stažení výrobku z trhu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


2.2. Účel optimalizace reklamních opatření, návrhu prodejen a jejich sítě


Pokud budeme mít k dispozici údaje o Vaší adrese, použijeme je pro optimalizaci reklamních opatření (zejm. distribuci letáků a plakáty) a pro optimalizaci návrhu prodejen a jejich sítě. Poskytnutí údajů o Vaší adrese je dobrovolné. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na optimalizaci prodejních kanálů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


2.3. Účel určení Vašich zájmů o produkty


Abychom Vám poskytli výhody členství v Lidl Plus a poskytli Vám a dalším zákazníkům nejlepší možné individuální nabídky a prováděli cílené zákaznické průzkumy, rádi bychom Vás lépe poznali. Proto nejprve určíme na základě všech osobních údajů uvedených v článku 1, zejména údajů o Vašich transakcích z Lidl Plus, jakož i informací, které získáme z internetového obchodu Lidl nebo jiných aplikací, webových stránek nebo digitálních služeb popsaných výše, které produkty, nabídky a služby by pro Vás mohly být zajímavé a vhodné. K určení této korelace používáme matematicko-statistické metody. Za tímto účelem jsou Vaše osobní údaje porovnávány s údaji jiných zákazníků. Na základě tohoto porovnání pak můžeme odvodit, které další produkty a akce, o které se zajímali jiní zákazníci se srovnatelnými zájmy, by mohly být zajímavé i pro Vás a další zákazníky.


Pomocí těchto informací Vás můžeme upozornit např. na slevové nabídky týkající se Vašich oblíbených produktů v aplikaci Lidl Plus a na webových stránkách příslušného internetového obchodu nebo v jednotlivé digitální službě, např. nabídnout Vám speciální výhodné ceny, slevové kupóny a další výhody, a informovat Vás o atraktivních nabídkách v rámci řady produktů.


Za tímto účelem budete dostávat (pokud možno personalizované) informace o produktech, propagačních akcích, soutěžích, nových službách a novinkách v oblasti internetového obchodu a průzkumech.


Měřením používání aplikace (vizte výše) získáváme také obecné poznatky k optimalizaci naší aplikace Lidl Plus a úspěšnosti našich reklamních kampaní. Kromě toho poskytujeme našim reklamním partnerům statisticky zpracované anonymní údaje (na základě Vašeho používání aplikace i zakoupených produktů) o úspěšnosti jejich reklamních kampaní pro účely vyúčtování a optimalizace jejich reklamních kampaní. Naši reklamní partneři nemohou tyto informace vysledovat zpět k Vám osobně.


Kromě toho budou personalizované uživatelské profily na základě přiřazení Vaší osoby a/nebo e-mailové adrese použity k lepšímu přizpůsobení případného reklamního přístupu, zejména ve formě newsletterů, Vašim osobním zájmům a ke zlepšení webových nabídek. Tento uživatelský profil pak zahrnuje také informace o Vašem využívání služby Lidl Plus.


Zpracování probíhá na základě zákonných ustanovení, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro používání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).


Pokud jste udělili příslušný souhlas, můžeme do tohoto profilu zahrnout také informace, které jsme přečetli z Vašeho koncového zařízení. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To se týká shora uvedeného zpracování údajů pod „Online obchod“, „Analýza chování uživatelů“ a „Newslettery/ push notifikací/ SMS“, jakož i předávání údajů našim reklamním partnerům za účelem zobrazení (reklamního) obsahu ve službách třetích stran.


Tyto poznatky využíváme ke zvýšení vypovídající hodnoty profilu a k optimalizaci aplikace Lidl Plus a našich ostatních online nabídek, pokud je to zahrnuto Vaším souhlasem. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


2.4. Účel optimalizace naší nabídky online a v obchodech


Pokud se zúčastníte našich dobrovolných průzkumů, použijeme tyto informace k optimalizaci naší nabídky online a v obchodech. Tyto údaje zpracováváme, protože máme převažující oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky co nejvíce odpovídaly Vašim zájmům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2.5. Účel informování a reklamních sdělení


Pokud jste nám udělili výslovný souhlas s reklamou, budeme vám také zasílat informace o výhodách programu, např. podrobnosti o programu, informace o nových partnerech programu a partnerských výhodách, speciální zákaznické akce a (pokud to bude možné, personalizované) informace o produktech, akcích, soutěžích, nových službách a novinkách z nabídky obchodu, internetového obchodu, a to prostřednictvím e-mailu, SMS nebo push notifikace.


K této přímé nabídce bude docházet pro případ, že nám k tomu udělíte odpovídající souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).


2.6. Účel lokalizace a časové koordinace


Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme ve vztahu k místu a času Vašeho nakupování, abychom Vám mohli poskytnout reklamu přizpůsobenou dle času a místa, např. zasíláním push notifikací na mobilní zařízení nebo pomocí SMS. Pokud je Vaším preferovaným nákupním dnem například sobota, můžeme Vás zejména informovat o existujících prodejních akcích pro tento den. Kromě toho Vám můžeme poskytnout místní specifickou nabídku, pokud budeme mít informace o tom, ve kterém regionu obvykle nakupujete.


Push notifikace jsou zprávy, které aplikace zasílá na Vaše zařízení a přednostně je v něm zobrazuje. Aplikace používá push notifikace, pokud jste je povolili při instalaci aplikace nebo v libovolném čase během užívání aplikace v nastaveních Vašeho zařízení. Přijímání push notifikací můžete kdykoliv deaktivovat.


Analyzujeme-li místo a čas Vašeho nákupu, slouží to k využívání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na co nejlepším přizpůsobení našich nabídek podmínkám místa a času nakupování (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


2.7. Účel zpracování žádostí zákazníků


S osobními údaji, které nám přenecháváte, když kontaktujete zákaznický servis, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelu zpracování Vaší žádosti a k účelu zodpovězení Vaší žádosti týkající se ochrany osobních údajů.


Abychom mohli zpracovávat Vaše žádosti tím nejlepším způsobem, zpřístupňujeme tato data ostatním společnostem Lidl. To znamená, že není nezbytné opětovně zpracovávat a uchovávat data, aby bylo možné zpracovat Vaše žádosti. Společnosti Lidl použijí Vaše data výhradně za účelem ověření Vás jako zákazníka či uživatele a ke zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je to nezbytné ke zpracování Vašeho požadavku, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Náš a Váš shodný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá přitom z cíle, zodpovědět Váš dotaz nebo řešit problémy, které mohou vzniknout, a tak dosáhnout a podporovat Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší služby nebo služeb jiných společností Lidl. Právním základem pro zpracování Vašich žádostí týkajících se ochrany osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť toto zpracování je nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti.


2.8. Účel poskytování naší aplikace


Údaje shromážděné v rámci používání aplikace zpracováváme, aby naše aplikace mohla bezvadně fungovat. Tyto informace potřebujeme zejména k tomu, aby aplikace mohla ukládat preferovaná nastavení, jako zemi a jazyk, abychom mohli rychle řešit technické problémy a abyste měli přístup k určitým oblastem. Tyto údaje nebudou použity k vytváření uživatelských profilů.

Právním základem pro používání k tomu nezbytných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, tedy zpracováváme Vaše údaje k poskytování našich služeb na základě plnění smlouvy.


Používání mapových služeb je založeno na našem smluvním vztahu s Vámi, čl. 6 odst. 1 písm. b) GPDR, jakož i na našem oprávněném zájmu na atraktivní prezentaci našich nabídek a zjednodušení vyhledání lokality uvedené v aplikaci. To zakládá oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GPDR


2.9. Účel historie výrobku


Pokud jste si prostřednictvím aplikace Lidl Plus rezervovali produkty, zobrazíme Vám je v historii, abyste měli přehled o svých rezervacích. Právním základem pro související zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. Vaše údaje zpracováváme za účelem realizace našeho uživatelského vztahu s Vámi.


2.10. Účel poskytnutí funkce eMobility


Námi získané údaje jsou zpracovávány pro umožnění nabídky eMobility a analýzu dobíjecích procesů.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. výše uvedené údaje zpracováváme na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.


2.11. Účel prevence podvodů


Abychom předešli vzniku škody skupině Lidl, analyzujeme Vaše nákupní chování pomocí aplikace Lidl Plus za účelem prevence podvodů. Zejména také vyhodnocujeme, zda a jak často dochází k vracení zboží. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z popsaného účelu zpracování.


3. Komu předáváme Vaše osobní údaje?


V případě oprávněných žádostí úřadů, předáme jim požadované údaje. Vaše osobní údaje také zpřístupňujeme třetím stranám následujícím způsobem:


3.1. Zpřístupnění poskytovatelům služeb


Z části využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů poskytovatele služeb. Společnosti, které pro nás tímto způsobem pracují, jsou pečlivě vybrány a písemně smluvně zavázány. Jsou zejména vázány našimi pokyny a jsou kontrolovány před zahájením zpracování údajů a následně v pravidelných intervalech. Tyto společnosti nikdy neurčují vlastní účel zpracování Vašich osobních údajů v rámci rozsahu jimi vykonávané činnosti pro nás.


V této souvislosti předáváme Vaše údaje příjemcům, kteří nám

• poskytují kapacity úložiště, systémy databank nebo podobné služby,

• poskytují technickou podporu,

• poskytují konzultační služby v oblasti marketingu.


V souvislosti s používáním služeb Meta jsou předávány údaje společnosti Meta (vizte bod 1.12 tohoto prohlášení o ochraně soukromí).


3.2. Poskytnutí informací operátorům spojených služeb Lidlu


V rámci Lidl společností (vizte bod 1 výše) předáváme příslušné národní společnosti za shora uvedených předpokladů následující údaje:


• Vaše zjištěné produktové preference určené pro cílené zobrazování pro Vás relevantního obsahu;

• Pokud se zúčastníte loterie nebo soutěže (dále jen „Kampaň“) pořádané společnostmi Lidl, předáváme pole s údaji uvedenými v podmínkách použití kampaně (např. zákaznické číslo (věrnostní ID), telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození atd.).

• Pouze v případě, že jsou zákazníci přesměrováni do internetového obchodu za účelem nákupu produktu v rámci Trhákovin (Flash Sales), zasíláme Vaši cenu produktu, číslo položky a ID transakce společnostem Lidl za účelem poskytnutí služby, zejména za účelem nákupu v internetovém obchodě, zobrazení správné ceny v internetovém obchodě, zobrazení správné skladové zásoby v aplikaci Lidl Plus apod. Kromě toho údaje nepředáváme třetím stranám.

• Pouze pokud zákazníci aktivují kupón do online obchodu, předáme informaci o kupónu, číslo výrobku a ID transakce společnostem Lidl za účelem poskytnutí služby, zohlednění slevy při nákupu v online obchodu atd. Kromě toho tyto údaje nepředáváme třetím osobám.

• Pokud je to nezbytné pro vyřízení dotazu prostřednictvím našeho zákaznického servisu, předáváme výše uvedené údaje také těm společnostem Lidl, na které se obrátíte v rámci dotazů na zákaznický servis. Dále může být nezbytné, abychom předali výňatky z Vašeho dotazu smluvním partnerům (např. dodavatelům v případě dotazů týkajících se konkrétních výrobků) za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

• Pokud používáte naši mobilní platební službu Lidl Pay, předává naše platební platforma údaje o Vaší kreditní nebo debetní kartě buď společnosti Lidl, která Vám prodává zboží nebo služby, nebo přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb.

• V případě podezření na podvod nebo v případě, že Lidlu vznikne škoda, předáme požadované údaje o Vašem chování při nákupu/vrácení zboží společnostem Lidl.


V rámci Lidl Pay (vizte výše) si za účelem plnění příslušné smlouvy s Vámi (včetně právem vyžadovaného proces autentizace před provedením jednotlivé platby) vyměňujeme určité osobní údaje s Vaší kreditní institucí nebo vydavatelem Vašeho zvoleného platebního prostředku.


Pokud v Lidl Plus v rámci služby e-mobility vyberete dobíjecí stanici a zástrčku, předáme Vaše zákaznické kmenové údaje za účelem provedení dobíjecího procesu a tamního používání dat společnosti Lidl Česká republika s.r.o. („Lidl Česká republika“) jako samostatnému správci.


Pokud si prostřednictvím aplikace Lidl Plus rezervujete výrobky pro pozdější nákup v prodejně Lidl, předáme společnosti Lidl Česká republika s. r.o. seznam rezervovaných výrobků a číslo Vaší objednávky. Za použití těchto informací pro pozdější zpracování kupní smlouvy s Vámi je podle práva na ochranu osobních údajů odpovědná výhradně tato společnost. Právním základem pro toto předání je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. provedení opatření před uzavřením smlouvy v reakci na Vaši žádost.


Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací týkajících se příslušeného zpracování osobních údajů našimi poskytovateli služeb popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu soukromí (vizte výše).


4. Jak zaručujeme důvěrnost Vašich osobních údajů?


Abychom zaručili důvěrnost Vašich osobních údajů, je zakázáno našim zaměstnancům, kteří se zabývají zpracováním údajů, shromažďovat, zpracovávat nebo používat osobní údaje jakýmkoli neoprávněným způsobem. Naši pečlivě vybraní zaměstnanci jsou si velmi dobře vědomi problematiky ochrany osobních údajů a jsou smluvně zavázáni mlčenlivostí pracovní smlouvou a tato povinnost přetrvává i po ukončení pracovního poměru.


5. Jak zaručujeme bezpečnost Vašich osobních údajů?


Bezpečnost Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Udržujeme proto technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů, a to zejména před nebezpečím při přenosu údajů a před zpřístupněním údajů neoprávněným třetím osobám. Tato opatření jsou pravidelně upravována a aktualizována s přihlédnutím k vývoji moderních technologií.


6. Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou, v souladu s výše uvedenými body, nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme. Obecně platí, že Vaše osobní údaje ukládáme po dobu Vaší účasti ve službě Lidl Plus. Pokud 24 měsíců nebudete aktivní, vyrozumíme Vás o možném smazání. V takovém případě můžete proti smazání vznést námitku opětovným otevřením nebo přihlášením se do aplikace.


V ostatních případech jsou údaje smazány 72 hodin od zrušení účtu v Lidl Plus. Během těchto 72 hodin máte možnost znovu založit svůj zákaznický účet opětovným přihlášením. Proces smazání údajů je poté zrušen. Pokud bude nezbytné Vaše údaje uchovávat déle s ohledem na zákonné doby uchování nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, uchováme Vaše údaje po dobu odpovídající pravidlům na ochranu údajů i po zrušení účtu v Lidl Plus, a to v každém případě, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné pro splnění účelu.


Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme v souvislosti s Vašimi žádostmi, vymažeme nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od naší poslední odpovědi. Dle naší zkušenosti zpravidla po 90 dnech nejsou k námi poskytnutým odpovědím již žádné dotazy. Při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od poslední odpovědi jako důkaz, že jsme Vám poskytli plné informace a že byly dodrženy požadavky zákona.


7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?


Obecně platí, že na požádání poskytujeme informace podle čl. 15 GDPR (zejména údaje o Vaší osobě, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou údaje předány, účelu zpracování atd.). Tyto informace jsou poskytovány zásadně bezplatně.

Kromě toho máte při splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nesprávných údajů, jakož i právo na výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.


V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR, nebo je prováděno pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování.


Pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit s účinností do budoucna, např. v aplikaci v části „Pomoc“ -> „Kontaktujte nás“ nebo (pokud si přejete přímo zrušit výběr jednotlivých kanálů pro oznámení) v části „Nastavení“ -> „Komunikace“ nebo zasláním požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře: https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/contactsupport.


Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s analýzou užívání této aplikace/ zákaznického účtu Můj Lidl, můžete v rámci aplikace pod „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“ učinit příslušná nastavení.


8. Je poskytnutí údajů povinné?


Pokud údaje sami (dobrovolně) uvádíte, platí, že nemáte povinnost nám je poskytovat. Bez těchto údajů Vám však nebudeme moci poskytnout služby Lidl Plus v plném rozsahu, které jsou na těchto údajích závislé. Jen volitelná datová pole jsou takto označena.


9. Můžeme změnit Prohlášení o ochraně soukromí?


Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí mohou být nezbytné z důvodu změn právních předpisů nebo podmínek zpracování údajů v rámci Lidl Plus. Například, pokud dojde ke změně účelu shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo totožnosti správce či kategoriích příjemců, budete o tom informováni a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas.


Informace o ochraně osobních údajů ke stažení


Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikaci "Lidl Plus" najdete ke stažení ve formátu PDF zde.

Prohlášení o ochraně soukromí ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader.