Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Prohlášení o ochraně soukromí Trhákoviny

Prohlášení o ochraně soukromí pro kampaně Trhákoviny v rámci Lidl Plus

a. Správce a kontaktní údaje


Správce osobních údajů je společnost Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnost Lidl Stiftung můžete kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese nebo na: ochranadat@lidlplus.cz.


b. Kategorie a původ osobních údajů


V důsledku využití služby Trhákoviny bude Lidl Stiftung zpracovávat následující osobní údaje:


• údaje uživatelského profilu: klientské číslo účtu Můj Lidl, e-mailová adresa, Vaše interakce v rámci služby,

• Vaše interakce s produkty Trhákovin jako např. počet kliknutí, navštívené produkty a pohyb po stránce (scrollování), cena produktu, číslo artiklu, ID operace a

• pokud jste si objednali produkt prostřednictvím Trhákovin v online shopu, objednané množství, číslo objednávky, ID operace, které obdržíme od Lidl Česká republika v.o.s., společnosti provozující online shop v České republice.


Další informace ohledně ochrany osobních údajů v rámci online shopu nebo aplikace Lidl Plus naleznete pod následujícím odkazem:


Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus

Prohlášení o ochraně soukromí – Lidl.cz


c. Účel a právní základ zpracování


Osobní údaje uvedené v předchozí části jsou zpracovávány pro následující účely:


a) správa kampaní Trhákoviny;

b) správa nákupů v online shopu;

c) automatizované přihlášení do účtu Můj Lidl v rámci online shopu, pokud jste již registrovaný/á v online shopu;

d) optimalizace kampaní Trhákoviny;

e) prevence podvodů.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů pro účely a) – d) výše je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy. Ohledně účelu uvedeného pod písm. e) výše se uplatní právní základ v podobě oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR] k prevenci podvodného užívání naší služby.


d. Příjemci/kategorie příjemců:


Pouze pokud je zákazník odkázán na online shop ke koupi produktu v rámci Trhákovin, předáme údaj o Vaší ceně produktu, číslo artiklu, ID operace společnost Lidl Česká republika v.o.s. k poskytnutí služby, zejm. k zajištění např. koupě v online shopu, zobrazení správné ceny v online shopu, zobrazení správného údaje o zbývajících kusech v aplikaci Lidl Plus atd. kromě tohoto nepředáváme údaje třetím osobám.

Navíc používáme ke zpracování Vašich údajů poskytovatele služeb. Společnosti jednající na základě našeho pověření jsou pečlivě vybrány a smluvně zavázány. Jsou vázány našimi instrukcemi a prověřujeme je před zahájením zpracování údajů a poté pravidelně. Tyto společnosti nikdy nesledují jejich vlastní účely s Vašimi osobními údaji. V tomto kontextu předáváme Vaše údaje příjemců, kteří nám poskytují (i) ukládací kapacitu a databázové systémy apod., (ii) služby v oblasti prevence podvodu, (iii) technickou podporu a (iv) poradenství v oblasti marketingu. Jiná předání Vašich osobních údajů třetím osobám je vyloučeno.

Osobní údaje uživatelů budou předány příjemců mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pouze, pokud Evropská komise přijala pro třetí zemi rozhodnutí o přiměřenosti, pokud byla dosažena dohoda na přiměřené úrovni ochrany s příjemcem (prostřednictvím standardních smluvních doložek EU), nebo pokud jste k takovému předání dali souhlas.


e. Doba uchování/kritéria pro určení doby uchování


Uplatní se kritéria pro Lidl Plus https://www.lidl.cz/c/prohlaseni-o-ochrane-soukromi-lidl-plus/s10007855, resp. pro online-shop https://www.lidl.cz/c/ochrana-osobnich-udaju/s10007885.


f. Práva související s ochranou osobních údajů


Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají (čl. 15 GDPR).

Dále, za splnění právní podmínek, máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), omezení zpracování (čl. 18 GDPR) osobních údajů, právo na výmaz (čl. 17 GDPR), právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR) a právo vznést námitku (čl. 21 GDPR) a právo nebýt předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR).

Také máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je německá entita: Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, se sídlem Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart, Německo a e-mailovou adresou: poststelle@lfdi.bwl.de nebo v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním.