Banner

Prohlášení o souhlasu (registrace)

Účel užití zájmů a optimalizace nabídek

Účel určení Vašich produktových zájmů a optimalizace našich online nabídek

Abychom Vám poskytli výhody členství v Lidl Plus a ukázali Vám nejlepší možné individuální nabídky a prováděli cílené zákaznické průzkumy, rádi bychom Vás lépe poznali. K tomu my nejprve určujeme, jaké produkty, zvláštnosti a služby by pro Vás mohly být relevantní a zajímavé. Za použití těchto informací můžeme přivést Vaši pozornost k např. speciálním slevám na Vaše oblíbené produkty, nabídnout Vám zvláštní výhodné ceny a informovat Vás o atraktivních nabídkách jako součásti speciálního sortimentu.

Z toho důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme množství personálních detailů o Vašem nákupním chování, jakož i jiném chování, jak bylo popsáno v prvním odstavci.

Shromážděné osobní údaje mohou být vhodné k učinění závěru o Vašich produktových zájmech. To zahrnuje všechny podrobnosti vyjmenované pod bodem 1.

Avšak ostatní shora uvedené podrobnosti mohou také poskytnout smysluplnou informace o Vašich potenciálních produktových zájmech. K tomu určujeme možný vztah mezi jedním nebo více osobními podrobnostmi a produktovými zájmy. K určení tohoto vztahu používáme matematicko-statistické metody. Vaše osobní údaje jsou porovnány s údaji od jiných zákazníků. Použitím tohoto srovnání můžeme odvodit, jaké další produkty a zvláštní programy zaujaly zákazníky s podobnými zájmy a mohly by zaujmout i Vás.

Ke zpracování dochází na základě právní regulace, která nám umožňuje zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro použití služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a protože máme převažující oprávněný zájem na přizpůsobení našich nabídek co možná nejlépe Vašim produktovým zájmům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Na základě informací, které obdržíme z Lidl online obchodu nebo jiných aplikací, webový stránek nebo digitálních služeb, které jsou popsány výše, obdržíte (pokud možno personalizované) informace o produktech, propagačních akcích, soutěžích, nových službách a novinkách z nabídek streamingu, prodejen, online obchodu, květin, fotografií a cestování a pro průzkumy. Navíc personalizované uživatelské profily přiřazené k Vaší osobě a/nebo e-mailové adrese budou použity k lepšímu přizpůsobení možného reklamního přístupu, zejm. v podobě newsletteru, k Vašim osobním zájmům a k zlepšení nabídek na webových stránkách. Tento uživatelský profil poté obsahuje také informace o Vašem užívání Lidl Plus.

Pokud jste udělili příslušný souhlas, informace, které jsme získal z Vašeho koncového zařízení mohou být také zahrnuty v tomto profilu. V těchto případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To platí pro zpracování údajů popsané výše pod „Online obchod“, „Analýzy uživatelského chování“ a „Newsletter/push notifikace/sms“.

Navíc ke zvýšení informativní hodnoty profilu, používáme tato zjištění také k optimalizaci aplikace Lidl Plus a našich ostatní online služeb, je-li to zahrnuto Vašim souhlasem. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.