Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Upozornění k ochraně údajů v aplikaci My Lidl World

Upozornění k ochraně údajů v aplikaci My Lidl World

Děkujeme, že používáš aplikaci My Lidl World (dále také „aplikace“).

Pro používání aplikace je vyžadován minimální věk 16 let.

Tato upozornění o ochraně údajů mají být informací o tom, jak zpracováváme tvé údaje při používání naší aplikace.1. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem pro zpracování osobních údajů v rámci aplikace je společnost Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (kterou zde nazýváme „Lidl“, „my“ nebo „nás“), která údaje zpracovává pro provoz aplikace a předává je jiným společnostem ze skupiny podniků Lidl.


Do skupiny podniků Lidl patří také různé zemské a regionální společnosti a také společnost Lidl Digital International GmbH & Co. KG (které zde nazýváme „společnosti Lidl“).


Pokud nějaká společnost Lidl dostane údaje z aplikace, aby tě informovala o nabídkách a akcích, vystupuje tato vždy jako samostatný správce.


Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl můžeš kontaktovat zde: datenschutz@lidl.com2. Zpracování uživatelských údajů během používání aplikace

Zpracování některých údajů je třeba k tomu, aby bylo možné poskytovat různé funkce aplikace. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jedná se o následující zpracování:


a) Zobrazení obsahů na tvém zařízení


Zpracováváme zde uvedené takzvané protokolové údaje, abychom byli schopni aplikaci zobrazovat na tvém zařízení:


• druh koncového mobilního zařízení, na kterém spouštíš naši aplikaci;

• IP adresu;

• datum a čas přístupu;

• požadavek zákazníka;

• http kód odpovědi;

• přenášené množství dat;

• použitou verzi aplikace.


Tyto údaje budou automaticky vymazány po uplynutí 14 dní.


b) Zabránění podvodu u čárového detektiva


Když používáš čárového detektiva, používáme polohu zaregistrovanou tvým zařízením, abychom zajistili, že naskenované výrobky jsou skutečně skenovány v prodejně Lidl. Zde automaticky porovnáváme, zda údaje zařízení o poloze během skenování odpovídají poloze některé z našich poboček.


Můžeme tak zabránit tomu, aby jednotliví hráči švindlovali a například skenovali výrobky mimo prodejnu Lidl, čímž chráníme poctivé hráče.


Údaje o poloze jsou anonymizovány, jakmile přestaneš čárového detektiva používat.


c) Žebříček poboček


Na základě údajů o poloze můžeme zjistit, jak často a v které prodejně byl čárový detektiv používán a z toho můžeme odvodit, nakolik jsou jednotlivé prodejny Lidl v České republice oblíbené. K tomu používáme údaje o poloze, které jsou předávány při používání čárového detektiva, a ostatní údaje o poloze, pokud jsi nám jejich zpracování výslovně povolil.


Z nich vytvoříme pořadí tří nejoblíbenějších poboček v zemi a toto zobrazíme v aplikaci.


d) Pořadí hráčů


Body nahrané každým hráčem, peníze a jiné zdroje použijeme k vytvoření pořadí hráčů a toto zobrazíme v aplikaci.


e) Přihlášení


Máš možnost si otevřít hráčský účet My Lidl World (dále jen „účet“) a k němu se později přihlásit a online uložit svůj stav hry. Pro tento účet zpracováváme nebo ukládáme my či námi pověřený poskytovatel služeb tvou e-mailovou adresu, heslo v anonymizované podobě a stavy tvé hry, abys mohl dále hrát i na jiných zařízeních, pokud se přihlásíš svým účtem.


Online nabídka společnosti Lidl se čas od času rozšiřuje. V budoucnu budeš moci svůj účet používat i k tomu, abys zvolil i jiné nabídky Lidlu a tyto využil, pokud si to budeš přát (tzv. „single-sign-on“, zkráceně „SSO“).


Svůj účet můžeš kdykoli smazat v nastaveních aplikace. Pokud svůj účet smažeš, může trvat až 72 hodin, než budou údaje v našich systémech kompletně vymazány.3. Přístup k funkcím, senzorům a údajům o poloze tvého zařízení

Přes rozhraní tvého zařízení využíváme následující funkce a senzory zařízení:


Kamera


Přístup ke kameře tvého zařízení získáme pouze s tvým výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR přes dialog „Povolit oprávnění“. Kamera se používá ke skenování čárového kódu výrobku v rámci aplikace. Naskenováním skutečných výrobků na pobočce se mohou v aplikaci aktivovat další výhody.

Souhlas je dobrovolný a můžeš jej kdykoli odvolat.


Internet


Aplikace stahuje z internetu obsahy, jako jsou texty a obrázky pro určité funkce hry. Například u „čárového detektiva“ se z internetu stahují obrázky ke skenovaným výrobkům, aby je bylo možné zobrazit.


Údaje jsou zpracovávány jen tak dlouho, dokud právě hraješ hru. Pak se již údaje neukládají.


Údaje o poloze


Pouze s tvým výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracováváme údaje o tvé poloze také proto, abychom zjistili, kolik našich hráčů rovněž navštěvuje pobočky, a abychom mohli přesněji zjistit, jak často různí hráči navštěvují určitou pobočku. To zlepšuje přesnost pořadí poboček, jak jsme jej popsali výše.


Kromě toho používáme údaje o poloze, abychom zobrazovali regionální informace o našich výrobcích a službách a reklamu na ně v rámci aplikace i mimo ni, např. také proto, abychom ti v aplikaci zobrazili platný prospekt Lidlu pro místo tvého pobytu. I to činíme pouze s tvým výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Více o personalizaci reklamy níže (odstavec 5).


Souhlas je dobrovolný a můžeš jej kdykoli odvolat přes nastavení v aplikaci.4. Analýza používání pro zlepšení aplikace

Abychom zlepšovali funkce naší aplikace a tím i celý výsledek hry, analyzujeme, jak aplikaci používáš ty i jiní hráči.


Tyto údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Toto ustanovení nám umožňuje zpracovávat údaje pro účely našich oprávněných zájmů, které nepřevažují nad tvými zájmy a zájmy ostatních uživatelů. Náš oprávněný zájem zde spočívá v utváření aplikace podle stávajících potřeb.


a) Obecná analýza používání


Mnohé údaje můžeme zaznamenávat přímo, když je aplikace používána. Sem patří například údaj, jak často se zobrazovala určitá úvodní obrazovka, jak často byl prohlížen určitý návod, jak často byly vyvolávány určité informační tabulky, jak často byly splněny určité úkoly, jak dlouho trvá dosažení určitých úrovní trhu, jak často je dosahováno určitých výsledků, jak často se přecházelo na určitou pracovní pozici nebo jaká dekorace se jak často a na jaké úrovni trhu vytvářela.

Tyto informace používáme pro statistická vyhodnocení, abychom porozuměli tomu, jak je aplikace používána. Tak můžeme ověřit, zda hra funguje tak, jak jsme plánovali, a pokud ne, můžeme hru upravit. Například můžeme zjistit, zda není určitý cíl nebo úroveň trhu příliš obtížný a odpovídajícím způsobem upravit stupeň obtížnosti. Například také můžeme zjistit, jaké funkce aplikace se používají zvláště často a dát tak nejoblíbenější funkce do popředí, nebo naopak jiné funkce vylepšit.


b) Google Analytics / Google Firebase


V rámci aplikace používáme Google Analytics, popř. Google Firebase, analytickou službu společnosti Google LLC (Google) k analýze používání aplikace. Společnost Google bude výše uvedené informace z našeho pověření používat tak, aby bylo možné vyhodnotit používání aplikace, vyhotovit zprávy o činnostech a informovat nás o tom, jak je aplikace používána celkově. Společnost Google nebude v žádném případě spojovat tvou IP adresu s jinými údaji od společnosti Google ani je nebude používat pro vlastní účely.


Služba Google Analytics, popř. Google Firebase, přenáší vytvořené informace o používání aplikace zpravidla na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Před přenosem je IP adresa uživatelů Google z členských států Evropské unie nebo jiných smluvních zemí Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, aby ji k tobě již nebylo možné přiřadit. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam.

5. Analýza používání pro přehrávání reklamy

Abychom mohli zlepšovat naši reklamu, chtěli bychom analyzovat, jak používáš naši aplikaci. Díky tomu můžeme v rámci aplikace, ale také mimo ni (např. ve tvém prohlížeči při surfování na internetu), zobrazovat reklamu na naše výrobky a služby, které jsou pro tebe nejvíce relevantní.


Činíme tak ovšem pouze tehdy, pokud jsi nám k tomu dal výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. O tento souhlas žádáme, když si založíš svůj účet v aplikaci nebo když poprvé otevřeš hru. Souhlas ale můžeš odvolat i později přes nastavení v aplikaci.


Souhlas je dobrovolný a aplikaci v základní funkci můžeš používat i tehdy, pokud nám souhlas neudělíš. Může se ale stát, že pokud nám souhlas neudělíš, nebudeš moct používat některé funkce aplikace. Kromě toho ti nabízíme jako poděkování některé výhody ve hře, pokud nám dáš souhlas.


Pokud jsi souhlas udělil, můžeš jej kdykoli odvolat přes nastavení v aplikaci. Nebudeme pak údaje nadále zpracovávat tak, jak je to uvedeno v tomto odstavci.


a) Personalizace reklamy za pomoci nástroje adjust


Kromě toho používáme v této souvislosti také analytický program „adjust“ od společnosti adjust GmbH. Když si nainstaluješ aplikaci a dáváš nám svůj souhlas, shromažďuje adjust údaje o tom, jak aplikaci používáš a jaká nastavení jsi provedl.


Díky tomu můžeme porozumět, jak aplikaci používáš. Díky tomu můžeme za pomoci těchto informací naši reklamu analyzovat a zlepšovat. Na základě tvého používání aplikace tak můžeme zvolit reklamu, kterou budeme zobrazovat v aplikaci i mimo ni a kterou pro tebe pokládáme za zvláště zajímavou. K analýze používá společnost adjust různé charakteristiky tvého zařízení, které společně zašifruje a vytvoří tak jedinečnou charakteristiku, takzvaný „otisk prstu“ tvého zařízení. Tak víme, na jakém zařízení bychom měli zobrazovat jakou reklamu. K vytvoření tohoto otisku prstu potřebuje společnost adjust takzvané reklamní identifikátory zařízení iOS a Android, určité informace, které jsou potřebné k vyvolání informací z internetu (tzv. IP adresa a MAC adresa a HTTP header), čas přístupu k informacím a určitá nastavení zařízení (země, jazyk, operační systém a jeho verze a verze aplikace).


b) Další údaje zpracovávané pro personalizaci reklamy


Pokud jsi nám udělil souhlas, budeme vyhodnocovat následující údaje, abychom ti mohli v aplikaci i mimo ni zobrazovat personalizovanou reklamu:


• tebou navštívené pobočky Lidl a to, kolikrát jsi je navštívil, což můžeme odvodit z předaných údajů o poloze, pokud jsi nám k tomu dal souhlas;

• tvoje údaje o poloze v rozsahu, v jakém to dovoluješ v nastavení svého zařízení (např. jen při používání aplikace, nebo také na pozadí);

• tebou uvedené odpovědi v rámci testu vědomostí a tebou dosažené výsledky;

• tvoje kliknutí na prospekt Lidl v aplikaci; a také

• videa a reklamní videa, která sis prohlédl v aplikaci, a to, zda jsi je viděl až do konce.6. Propojení s přáteli

Nabízíme ti možnost najít si ve hře přátele. K tomu můžeš jiným hráčům odeslat buď žádost o přátelství, nebo již znáš jména hráčů ve hře a vyhledáš je cíleně podle jmen a odešleš jim žádost o přátelství.


Navíc můžeš na různých místech hry s kontakty v jiných aplikacích, jako je WhatsApp, Facebook Messenger nebo podobné služby, sdílet třeba výsledky nebo dosažení nové úrovně trhu. Tebou vyhledaní hráči pak dostanou odkaz, přes který si rovněž mohou hru stáhnout, pokud si to přejí.


Měj prosím na paměti, že ostatní služby, na které můžeš posílat zprávy, jak je popsáno výše, jsou nabídkami jiných poskytovatelů, pro které platí vlastní ustanovení o ochraně údajů a podmínky používání. Společnost Lidl nemá na zpracování údajů v těchto službách žádný vliv a rovněž není správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (čl. 4 bod 7 GDPR).


Společnost Lidl nedostává žádný přístup k tvým kontaktním údajům a také se nedozví, koho a přes jaký další kanál (např. WhatsApp nebo Facebook) své přátele a jiné hráče kontaktuješ.


Spojení s jinými hráči umožňujeme podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu umožnit hráčům kontakt s jejich přáteli ve hře, ať jsou tito již hráči My Lidl World či ne, a protože zde nepřevažují zájmy těchto subjektů údajů.7. Předání tvých údajů

V rámci skupiny podniků Lidl (viz výše v bodě 1) předáváme tvoje uživatelské údaje, údaje o poloze a poznatky z nich dalším podnikům Lidl, aby ti i tyto mohly zobrazovat pro tebe pokud možno zajímavou a personalizovanou reklamu. Tyto podniky jsou za zpracování údajů samy odpovědné.


Tvé údaje předáváme těmto podnikům Lidl pouze tehdy, pokud jsi nám k tomu dal výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a můžeš jej kdykoli odvolat.


Kromě toho předáváme tvé údaje také poskytovatelům služeb, takzvaným zpracovatelům, kteří jsou přísně vázáni našimi pokyny a kteří nesmějí údaje používat pro své vlastní účely. Právním základem pro toto předání jsou článek 28 a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme oprávněný zájem na zapojení těchto poskytovatelů služeb.


Kromě toho se mohou jednotlivé informace, které odešleš jiným osobám přes cizí službu (např. WhatsApp nebo Facebook), dostat i k poskytovatelům těchto služeb (viz výše, odstavec 6), neboť tito poskytovatelé služeb rovněž musejí tyto údaje zpracovávat.


Částečně může u popsaných předání dojít k tomu, že tvoje údaje budou předány i do třetí země, tedy do země mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud Evropská komise u třetí země nezjistila, že má odpovídající úroveň ochrany, připravíme odpovídající záruky, abychom zajistili odpovídající ochranu tvých údajů. To je možné udělat například uzavřením smluv, které obsahují standardní ustanovení EU o ochraně údajů a podle rozhodnutí Evropské komise poskytují odpovídající záruky (lze najít mimo jiné na adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32010D0087).8. Tvoje práva

a) Právo na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR


Máš právo na informaci o tom, jaké údaje o tobě uchováváme.


b) Právo na opravu, čl. 16 GDPR


Pokud jsme uložili chybné údaje, máš právo požadovat, abychom tvé údaje opravili.


c) Právo na výmaz, čl. 17 GDPR


Za určitých okolností máš právo na to, abychom tvoje údaje vymazali. To platí zejména tehdy, když tvé údaje již nepotřebujeme k zobrazování aplikace.


d) Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR


Za určitých okolností máš právo na to, abychom tvoje údaje již dále nezpracovávali k účelům, které jsme uvedli v tomto textu. To platí například tehdy, když nám sdělíš, že jsou tvoje údaje chybné, nebo chceš, abychom tvoje údaje vymazali a my požadavek nejprve musíme ověřit.


e) Právo vznést námitku


Za určitých okolností máš právo nám sdělit, abychom tvé osobní údaje dále nezpracovávali. Tomu se říká „námitka“. Pak prověříme, zda nám zákon umožňuje nebo nám dokonce ukládá, abychom tvoje údaje přesto používali, nebo zda zpracování tvých údajů ukončíme.


f) Výkon těchto práv


Pokud chceš uplatnit některé z těchto svých práv, napiš prosím e-mail našemu pověřenci pro ochranu údajů na adresu Datenschutz@lidl.com.


g) Právo podat stížnost


Kromě toho máš právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.Stav: srpen 2020