Lidl Česká republika v.o.s.
Nárožní 1359/11158 00 Praha 5, ČR
IČO: 26178541
DIČ: CZ-261 78541
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824.