DŮLEŽITÁ INFORMACE

trubicky

Praha 22.06.2021. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500g s datem minimální trvanlivosti 29.12.2021.

V rámci kontroly dozorového orgánu byla ve výrobku zjištěna přítomnost alergenu arašídy. Jeho přítomnost není uvedena na obalu. Tím došlo k nepřesnému informování o obsahu alergenů ve výrobku. Z důvodu možné alergické reakce se nedoporučuje konzumace výrobku osobám trpícím alergií na arašídy. Ostatní osoby mohou výrobek konzumovat bez omezení. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí.

Výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500g s datem minimální trvanlivosti 29.12.2021 byl prodáván v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. v akci od 17.května 2021. Z důvodu vyloučení rizika pro spotřebitele  a uplatnění důsledné ochrany spotřebitelů stahuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. ihned výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500g s datem minimální trvanlivosti 29.12.2021 z prodeje. Zároveň žádá zákazníky, aby výše uvedený výrobek vrátili do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení pokladního dokladu.

Stahování se týká pouze výrobku “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500g s datem minimální trvanlivosti 29.12.2021. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.

„Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50g

Dissen 23.12.2020. Výrobce WEIAND GmbH z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobky „Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 a „Vitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023.

Vlastními analýzami byla ve výrobcích zjištěna látka ethylenoxid. Ethylenoxid je v EU nepovolený biocidní přípravek. Z důvodu důsledné ochrany spotřebitelů společnost Lidl Česká republika v.o.s. ihned reagovala stažením výrobku z prodeje. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali.

Výrobky Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023  aVitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023  od výrobce WEIAND GmbH byly prodávány v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. Z důvodu vyloučení rizika pro spotřebitele  a uplatnění důsledné ochrany spotřebitelů stahuje
výrobce WEIAND GmbH výrobky Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 aVitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 z trhu. Výrobek může být vrácen do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení pokladního dokladu.

Stahování se týká pouze výrobků Vitasia“ Sezamová semínka pražená, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 aVitasia“ Sezamová semínka loupaná, 50g s datem minimální trvanlivosti 06/2023 výrobce WEIAND GmbH. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny.

Společnost WEIAND GmbH se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.