Účel určení Vašich zájmů o produkty a optimalizace našich online nabídek

 

Abychom Vám poskytli výhody členství v Lidl Plus a poskytli Vám nejlepší možné individuální nabídky a prováděli cílené zákaznické průzkumy, rádi bychom Vás lépe poznali. Proto nejprve určíme, které produkty, nabídky a služby by pro Vás mohly být zajímavé a vhodné. Pomocí těchto informací Vás můžeme upozornit např. na slevové nabídky týkající se Vašich oblíbených produktů, nabídnout Vám speciální výhodné ceny a informovat Vás o atraktivních nabídkách v rámci řady produktů.
Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů o Vašem nákupním chování.
Shromažďované osobní údaje mohou být využity k identifikaci Vašich zájmů o produkty. To zahrnuje všechny údaje uvedené v bodě 1.
Ostatní výše uvedené údaje však mohou také poskytnout smysluplné informace o Vašich případných zájmech o produkty. Za tímto účelem identifikujeme možné vztahy mezi jedním nebo více osobními údaji a zájmy o produkty. Pro určení těchto vztahů používáme matematicko-statistické metody. Vaše osobní údaje jsou za tímto účelem porovnány s údaji od jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání můžeme odvodit, jaké další produkty a nabídky byly zajímavé pro zákazníky s podobnými zájmy a mohly by zajímat i Vás.
Zpracování probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro používání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky byly co nejvíce přizpůsobeny Vašim zájmům o produkty (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Pokud jste udělili příslušný souhlas, můžeme do tohoto profilu zahrnout také informace, které jsme přečetli z Vašeho koncového zařízení. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  To se týká shora uvedeného zpracování údajů pod „Online obchod“, „Analýza chování uživatelů“ a „Newslettery/ push notifikací/ SMS“.
Tyto poznatky využíváme ke zvýšení vypovídající hodnoty profilu a k optimalizaci aplikace Lidl Plus a našich ostatních online nabídek, pokud je to zahrnuto Vaším souhlasem. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.