Děkujeme za Váš zájem o Lidl Plus.

 

Lidl Plus je zákaznický program (dále jen „služba“ nebo „Lidl Plus“) skupiny Lidl provozovaný společností Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“, či „nás“). Lidl Stiftung jako správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje pro účely služby, a to v souvislosti s tím, jak jsou osobní údaje získávány, shromažďovány, analyzovány a předávány jiným společnostem v rámci skupiny Lidl. Součástí skupiny Lidl jsou rovněž různé národní a regionální společnosti, jejichž seznam je uveden zde, (dále jen „společnosti Lidl“).
Seznam obsahuje pouze relevantní a aktuální společnosti Lidl. V budoucnu mohou být do seznamu přidány další společnosti, pokud bude mít SB Lidl KG přímý či nepřímý podíl v takové příslušné společnosti a ta se bude účastnit na službě Lidl Plus.
Pokud tyto společnosti Lidl budou přijímat údaje prostřednictvím služby a budou Vás informovat o aktuálních akcích a nabídkách Lidlu, budou samy vystupovat jako správci osobních údajů ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů.
Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na činnosti zpracování prováděné společností Lidl Stiftung jako správcem osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Stiftung můžete kontaktovat na shora uvedené poštovní adrese nebo na: ochranadat@lidlplus.cz.
Služba se zaměřuje na spotřebitele (dále jen „uživatelé“ nebo „Vy“), kteří chtějí od Lidl Stiftung dostávat personalizované informace o nabídkách a akcích Lidl Plus a informace o nabídkách, zboží a službách vybraných spolupracujících partnerů a společností Lidl, které co možná nejvíce odpovídají Vašim zájmům a Vaší historii nákupů.
S Lidl Plus můžete využívat celou řadu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem mimo jiné nabídky speciálně přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast ve spotřebitelských soutěžích a exkluzivní slevy a zvláštní akční nabídky. V závislosti na tom, kde a v jakém rozsahu budete využívat služby Lidl Plus, bude Lidl Stiftung předávat Vaše údaje určitým společnostem Lidl, aby Vám mohly poskytnout odpovídající službu.

 

1. Jaké údaje o Vaší osobě shromažďujeme a jaké komunikační kanály k tomu používáme?


Registrace do služby Lidl Plus


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní údaje o zákazníkovi: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a adresu (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení.

 

Údaje z účtu Můj Lidl

 

Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.

 

Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívil, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, doby vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickém účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 2, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.

Na pokladně se můžete identifikovat pomocí své digitální zákaznické karty.

 

Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na náš zákaznický servis, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.

 

Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vaše vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených stránkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo karty Lidl Plus (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace.
Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.
Digitální účtenky mohou být uloženy do Vašeho koncového zařízení nebo přeposlány přímo prostřednictvím aplikace Messenger, pokud aplikaci povolíte přístup k Vašim fotografiím/ souborům. Kameru Vašeho mobilního koncového zařízení lze použít ke skenování QR kupónů, pokud jí udělíte odpovídající oprávnění.
V rámci aplikace provádíme průzkumy v aplikaci a shromažďujeme informace o Vašem nákupním chování, používání aplikace a osobních poměrech či zájmech.

 

Nabídky partnerů


Prostřednictvím služby Lidl Plus získáte rovněž možnost využít zvýhodněné nabídky od vybraných partnerů. Abyste mohli některé z těchto nabídek využít, musíte se identifikovat pomocí Vaší digitální zákaznické karty jako zákazník Lidl Plus. V tomto případě nás příslušný partner informuje o využití příslušné zvláštní nabídky a o souvisejících skutečnostech (např. o době, množství, místu), a to abychom mohli naše nabídky ještě lépe přizpůsobit Vašim zájmům. V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka pro uzavření smluv s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


 

Analýza chování uživatelů / cookies


Pro účely statistické analýzy vytváříme při používání aplikace segmentované uživatelské profily, a pokud je to možné, přiřazujeme je Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo zákaznickému číslu. Tyto údaje shromažďujeme a používáme pouze pokud jste k tomu udělili souhlas k použití našich technologií sledování (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Zahrnuty jsou následující služby, resp. poskytovatelé služeb sledování:


Adjust


Aplikace Lidl Plus používá analytický nástroj Adjust, produkt od společnosti adjust GmbH. Při instalaci aplikace Lidl Plus uloží Adjust kromě jiného údaje o instalaci a událostech z aplikace Lidl Plus (např. využití aplikace nebo interakce v zákaznickém účtu). Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak komunikujete s naší aplikací. Navíc nám to pomáhá analyzovat a vylepšovat naše mobilní reklamní kampaně. Pro tuto analýzu Adjust používá IDFA (Identifier for Advertising = reklamní identifikace pro zařízení iOS) nebo reklamní ID pro Android, IP / MAC adresu, hlavičku HTTP a otisk Vašeho koncového zařízení (navíc: čas přístupu, zemi, jazyk, místní nastavení, operační systém a jeho verzi a verzi aplikace). Kromě toho též informace o uživatelských zařízeních a webových aktivitách, jakož i tokeny aplikací a událostí. Zpracování těchto údajů probíhá výhradně v pseudonymizované podobě. Prostřednictvím Vašeho operačního systému můžete kdykoli deaktivovat nebo obnovit IDFA či reklamní ID pro Android.
Adjust rovněž sdílí tyto informace s našimi poskytovateli služeb Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 („Facebook“). Pokud Vás společnost Google a Facebook mohou pomocí těchto informací identifikovat, poskytnou nástroji Adjust informace o reklamní kampani, která Vás přivedla do obchodu App Store/Google Play, a o tom, jak jste se v obchodu App Store/Google Play chovali (včetně například toho, zda jste aplikaci stáhli nebo ji zrušili a podobné informace). Nástroj Adjust používá tyto informace k vytvoření anonymních statistik, abychom mohli sledovat úspěch jednotlivých reklamních kampaní.


Google Firebase


V aplikaci jsou používány nástroje A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config; jedná se o analytické služby společnosti Google („Firebase“), které slouží mimo jiné k analýze používání aplikace. Při instalaci aplikace Lidl Plus vytvoří Firebase záznam o tom, kdy a jak dlouho aplikaci používáte, které stránky aplikace jsou otevřeny, na které funkce bylo kliknuto a jaký obsah byl zobrazen. To nám pomáhá pochopit, jak využíváte naši aplikaci. Spolu s tím můžeme aplikaci rovněž průběžně vylepšovat a nabízet Vám relevantnější nabídky/ služby na základě Vašeho uživatelského chování. Můžeme také provádět různé souběžné testování aplikace a na základě získaných údajů provádět další vývoj aplikace.
Pro tuto analýzu přistupuje Firebase k Vašemu zákaznickému číslu od okamžiku dokončení registrace. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Firebase lze nalézt na webu Google Firebase.

 


Salesforce


Pokud použijete v naší aplikaci sekci „Pomoc”, používá náš poskytovatel salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31 , 80636 München („Salesforce“) cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení, když využíváte sekci „Pomoc”. Salesforce používá dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by byla omezena funkčnost uvedené sekce, a analytické cookies.


Technicky nutné cookies:
Následující nutné cookies nám pomáhají k tomu, aby bylo možno sekci „Pomoc” používat. Uvedená sekce by bez cookies nemohla správně fungovat.

 

Tabulka 1

Analytické cookies:
Tyto cookies umožňují našemu poskytovateli služeb vytvářet statistiky k užívání sekce „Pomoc” za účelem jejího přizpůsobení Vašim potřebám.

Tabulka 2

Cookies Salesforce neukládají informace, které přímo identifikují osobu, jsou však založeny na jednoznačné identifikaci Vašeho koncového zařízení (včetně dalších technických detailů, jako je IP adresa, operační systém, poskytovatel internetových služeb, atd.). Zpracování veškerých údajů v souvislosti s použitím sekce „Pomoc” v aplikaci se provádí na serverech Salesforce v rámci Evropské unie.
 
Opt-Out


Pokud chcete odvolat Váš souhlas se sledováním během používání Lidl Plus, můžete tak učinit kdykoli po dokončení registrace s účinností do budoucna pomocí odhlášení v aplikaci v části „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“

Google Maps


V případě, že používáte zařízení s operačním systémem Android, máte možnost využívat v aplikaci funkce a obsahy Google Maps. Prostřednictvím Google Maps mohou být přímo v aplikaci zobrazovány interaktivní mapy a Vy můžete funkci mapy komfortně využívat, abyste například mohli hledat prodejny Lidl ve Vaší blízkosti.


K používání funkcí Gogle Maps je v rámci internetové komunikace nutné zpracovávat Vaši IP adresu. Ta je zpravidla zpracovávána na serveru Google v USA. Na konkrétní zpracování údajů službou Google Maps nemáme žádný vliv. Další informace ohledně účelu a rozsahu zpracování službou Google Maps naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. V nich také naleznete další informace o Vašich právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí. Adresa a zásady ochrany osobních údajů poskytovatele Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatečné smluvní podmínky Google Maps / Google Earth naleznete pod odkazem https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

Mapy Apple


Pokud používáte zařízení s operačním systémem iOS, aplikace používá aplikace Mapy Apple. Aplikace Mapy Apple jsou nezbytné pro funkčnost a úplné a komfortní poskytování funkce mapy, abyste například mohli vyhledat prodejny Lidl ve Vaší blízkosti. K používání funkcí Mapy Apple je v rámci internetové komunikace nutné zpracovávat Vaši IP adresu. Ta je zpravidla zpracovávána na serveru Apple v USA. Na konkrétní zpracování údajů společností Apple nemáme žádný vliv. Další informace ohledně účelu a rozsahu zpracování společností Apple naleznete v zásadách ochrany soukromí poskytovatele. V nich také naleznete další informace o Vašich právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí. Adresa a zásady ochrany soukromí poskytovatele Mapy Apple: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California, USA. Podmínky užívání služby Mapy Apple naleznete na https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-cz.html. Zásady ochrany soukromí společnosti Apple naleznete na https://www.apple.com/legal/privacy/cz/.

 

Odkazy na další webové stránky a aplikace


Naše aplikace obsahuje odkazy na další webové stránky a aplikace, které jsou provozovány některou ze společností Lidl nebo našimi partnery popsanými shora. Pokud kliknete na některý z bannerů v aplikaci a/nebo na obsažené produkty, budete přesměrováni na webové stránky/do aplikace nebo do Vašeho příslušného obchodu s aplikacemi. Odkazy mohou obsahovat také speciální technologie sledování, které umožní provozovatelům uvedených webových stránek/aplikací pochopit a zjistit, kde se o nich uživatel dozvěděl. Žádáme Vás, abyste se seznámili s příslušnými zásadami ochrany soukromí těchto webových stránek/aplikací, na něž budete přesměrováni, abyste získali povědomí o tom, jaké informace o Vás jejich provozovatel bude zpracovávat. Při Vašem přesměrování na další webovou stránku/aplikaci zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom vyhověli Vašemu (technickému) požadavku navštívit příslušnou aplikaci nebo webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a na základě oprávněného zájmu provozovatele na provádění reklamy (čl.6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 


Newslettery/ push notifikace/ SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, čase, době trvání a frekvenci používání.
Shromažďujeme a používáme také tyto údaje, jen pokud jste s tím udělili souhlas (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí).

 

Zvláštní kategorie osobních údajů


Do analýzy výše uvedených osobních údajů nejsou zahrnuty zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. informace o zdravotním stavu či náboženském vyznání).


2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?


Shromažďujeme údaje uvedené v bodě 1 výše, abychom Vám mohli nabídnout příslušné služby Lidl Plus.


Účel komunikace, identifikace a ochrany Vašeho zákaznického profilu


Základní údaje o zákazníkovi shromážděné v rámci registrace slouží ke komunikaci s Vámi a k přesnému přiřazení Vašeho nákupního a uživatelského chování k Vašemu zákaznickému profilu.
Pokud jste v rámci používání naší aplikace nebo v nastavení mobilního koncového zařízení souhlasili s tzv. geolokací v dialogu „povolit oprávnění“, používáme tuto funkci, abychom Vám mohli nabídnout individuální služby vztahující se k Vaší poloze. Vaši polohu zpracováváme zejména v rámci využití funkce „Prodejny -> vyhledávání prodejen“ na základě GPS a síťového systému, a to abychom Vám mohli zobrazit nejbližší prodejny. Geolokační údaje neukládáme.
V rámci Vaší registrace žádáme mimo jiné o Vaše datum narození (vizte výše bod 1). Zaprvé je nutné ověřit, že je Vám nejméně 18 let (vizte bod 2 Podmínek účasti). Kromě toho existují věkové limity pro propagaci určitých produktů z důvodu ochrany mládeže. Například reklama na alkoholické nápoje nebude zaměřena na děti a mladistvé.
Používáme zvláště Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás ochránili před neoprávněným přístupem třetích osob zasláním e-mailového upozornění, např. když dojde k přístupu k Vašemu účtu z cizího zařízení, tj. zařízení, které dosud nebylo použito pro přístup k aplikaci Lidl Plus.
Zpracování v tomto případě probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro využívání služby nebo pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na zajištění co možná nejjednoduššího a nejefektivnějšího fungování aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Pokud v aplikaci použijete kontaktní formulář, uložíme a použijeme informace, které jste uvedli ve formuláři, abychom co nejlépe zpracovali Vaši žádost. Zpracování Vašich údajů předaných ve Vaší zprávě probíhá na základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR.


Účel optimalizace distribučních kanálů


Pokud budeme mít k dispozici údaje o Vaší adrese, použijeme je pro identifikaci a optimalizaci kanálů pro distribuci letáků, čímž můžeme omezit plýtvání letáky a pokusit se o cílenější reklamu. Poskytnutí údajů o Vaší adrese je dobrovolné. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o optimalizaci prodejních kanálů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Účel určení Vašich zájmů o produkty a optimalizace našich online nabídek


Abychom Vám poskytli výhody členství v Lidl Plus a poskytli Vám nejlepší možné individuální nabídky a prováděli cílené zákaznické průzkumy, rádi bychom Vás lépe poznali. Proto nejprve určíme, které produkty, nabídky a služby by pro Vás mohly být zajímavé a vhodné. Pomocí těchto informací Vás můžeme upozornit např. na slevové nabídky týkající se Vašich oblíbených produktů, nabídnout Vám speciální výhodné ceny a informovat Vás o atraktivních nabídkách v rámci řady produktů.
Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů o Vašem nákupním chování.
Shromažďované osobní údaje mohou být využity k identifikaci Vašich zájmů o produkty. To zahrnuje všechny údaje uvedené v bodě 1.
Ostatní výše uvedené údaje však mohou také poskytnout smysluplné informace o Vašich případných zájmech o produkty. Za tímto účelem identifikujeme možné vztahy mezi jedním nebo více osobními údaji a zájmy o produkty. Pro určení těchto vztahů používáme matematicko-statistické metody. Vaše osobní údaje jsou za tímto účelem porovnány s údaji od jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání můžeme odvodit, jaké další produkty a nabídky byly zajímavé pro zákazníky s podobnými zájmy a mohly by zajímat i Vás.
Zpracování probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro používání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky byly co nejvíce přizpůsobeny Vašim zájmům o produkty (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
Pokud jste udělili příslušný souhlas, můžeme do tohoto profilu zahrnout také informace, které jsme přečetli z Vašeho koncového zařízení. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.  To se týká shora uvedeného zpracování údajů pod „Online obchod“, „Analýza chování uživatelů“ a „Newslettery/ push notifikací/ SMS“.
Tyto poznatky využíváme ke zvýšení vypovídající hodnoty profilu a k optimalizaci aplikace Lidl Plus a našich ostatních online nabídek, pokud je to zahrnuto Vaším souhlasem. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.


Účel informování a reklamních sdělení


Pokud jste udělili příslušný souhlas, společnosti Lidl Vás budou informovat prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mailem nebo SMS) a/ nebo poštou o slevových akcích a nabídkách z jejich sortimentu a budou Vás zvát k účasti v zákaznických průzkumech.
K této přímé nabídce bude docházet pro případ, že nám k tomu udělíte odpovídající souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).


Účel lokalizace a časové koordinace


Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme ve vztahu k místu a času Vašeho nakupování, abychom Vám mohli poskytnout reklamu přizpůsobenou dle času a místa, např. zasíláním push notifikací na mobilní zařízení nebo pomocí SMS. Pokud je Vaším preferovaným nákupním dnem například sobota, můžeme Vás zejména informovat o existujících prodejních akcích pro tento den. Kromě toho Vám můžeme poskytnout místní specifickou nabídku, pokud budeme mít informace o tom, ve kterém regionu obvykle nakupujete.
Push notifikace jsou zprávy, které aplikace zasílá na Vaše zařízení a přednostně je v něm zobrazuje. Aplikace používá push notifikace, pokud jste je povolili při instalaci aplikace nebo v libovolném čase během užívání aplikace v nastaveních Vašeho zařízení. Přijímání push notifikací můžete kdykoliv deaktivovat.
Analyzujeme-li místo a čas Vašeho nákupu, slouží to k využívání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na co nejlepším přizpůsobení našich nabídek podmínkám místa a času nakupování (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Účel zpracování žádostí zákazníků


S osobními údaji, které nám přenecháváte, když kontaktujete zákaznický servis, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelu zpracování Vaší žádosti a k účelu zodpovězení Vaší žádosti týkající se ochrany osobních údajů.
Právním základem pro zpracování údajů na základě Vašich žádostí je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš a Váš shodný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá přitom z cíle, zodpovědět Váš dotaz nebo řešit předložené problémy a dosáhnout a podporovat tak Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší služby. Právním základem pro zpracování Vašich žádostí týkajících se ochrany osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť toto zpracování je nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti.


Účel poskytování naší aplikace


Údaje shromážděné v rámci používání aplikace zpracováváme, aby naše aplikace mohla bezvadně fungovat. Tyto informace potřebujeme zejména k tomu, aby aplikace mohla ukládat preferovaná nastavení, jako zemi a jazyk, abychom mohli rychle řešit technické problémy a abyste měli přístup k určitým oblastem. Tyto údaje nebudou použity k vytváření uživatelských profilů.
Právním základem pro používání k tomu nezbytných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje k poskytování našich služeb na základě plnění smlouvy.
Používání Google Maps na zařízeních s operačním systémem Android a Map Apple u uživatelů operačního systému iOS je založeno na našem oprávněném zájmu na atraktivní prezentaci našich nabídek a snadném nalezení míst, která jsme označili v aplikaci. Uvedené zakládá oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GPDR.


3. Komu předáváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám následujícím způsobem:
Z části využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů poskytovatele služeb. Společnosti, které pro nás tímto způsobem pracují, jsou pečlivě vybrány a písemně smluvně zavázány. Jsou zejména vázány našimi pokyny a jsou kontrolovány před zahájením zpracování údajů a následně v pravidelných intervalech. Tyto společnosti nikdy neurčují vlastní účel zpracování Vašich osobních údajů.

V této souvislosti předáváme Vaše údaje příjemcům, kteří
o    nám poskytují kapacity úložiště, systémy databank nebo podobné služby,
o    nám poskytují technickou podporu nebo
o    s námi konzultují marketingově technické záležitosti.

V rámci skupiny Lidl (vizte bod 1 výše) předáváme Vaše produktové preference určené pro cílené zobrazování obsahu příslušné národní společnosti.
Pokud budou Vámi poskytnuté údaje nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku prostřednictvím našeho oddělení zákaznických služeb, mohou být Vaše údaje předány společnostem v rámci skupiny Lidl. Může být rovněž nezbytné, abychom zaslali výňatky z Vaší žádosti našim smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických produktů) pro zpracování Vaší žádosti.
Vaše údaje za žádných okolností nezpřístupňujeme jiným společnostem mimo skupinu Lidl, které by je mohly chtít použít pro účely přímého marketingu.
Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací týkajících se příslušeného zpracování osobních údajů našimi poskytovateli služeb popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu soukromí (vizte výše).


4. Jak zaručujeme důvěrnost Vašich osobních údajů?


Abychom zaručili důvěrnost Vašich osobních údajů, je zakázáno našim zaměstnancům, kteří se zabývají zpracováním údajů, shromažďovat, zpracovávat nebo používat osobní údaje jakýmkoli neoprávněným způsobem. Naši pečlivě vybraní zaměstnanci jsou si velmi dobře vědomi problematiky ochrany osobních údajů a jsou smluvně zavázáni mlčenlivostí pracovní smlouvou a tato povinnost přetrvává i po ukončení pracovního poměru.


5. Jak zaručujeme bezpečnost Vašich osobních údajů?


Bezpečnost Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Udržujeme proto technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů, a to zejména před nebezpečím při přenosu údajů a před zpřístupněním údajů neoprávněným třetím osobám. Tato opatření jsou pravidelně upravována a aktualizována s přihlédnutím k vývoji moderních technologií.


6. Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou, v souladu s výše uvedenými body, nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme. Obecně platí, že Vaše osobní údaje ukládáme po dobu Vaší účasti ve službě Lidl Plus.  Pokud 24 měsíců nebudete aktivní, vyrozumíme Vás o možném smazání. V takovém případě můžete proti smazání vznést námitku opětovným otevřením nebo přihlášením se do aplikace.

Vaše mobilní telefonní číslo ukládáme po dobu 6 měsíců od ukončení Vaší účasti, aby se zabránilo zneužití opakované registrace. V ostatních případech jsou údaje smazány 72 hodin od zrušení účtu v Lidl Plus. Během těchto 72 hodin máte možnost znovu založit svůj zákaznický účet opětovným přihlášením. Proces smazání údajů je poté zrušen. Pokud bude nezbytné Vaše údaje uchovávat déle s ohledem na zákonné doby uchování nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, uchováme Vaše údaje po dobu odpovídající pravidlům na ochranu údajů i po zrušení účtu v Lidl Plus, a to v každém případě pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné pro splnění účelu.
Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme v souvislosti s Vašimi žádostmi, vymažeme nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od naší poslední odpovědi. Dle naší zkušenosti zpravidla po 90 dnech nejsou k námi poskytnutým odpovědím již žádné dotazy. Při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od poslední odpovědi jako důkaz, že jsme Vám poskytli plné informace a že byly dodrženy požadavky zákona.


7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?


Obecně platí, že na požádání poskytujeme informace podle čl. 15 GDPR (zejména údaje o Vaší osobě, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou údaje předány, účelu zpracování atd.). Tyto informace jsou poskytovány zásadně bezplatně.
Kromě toho máte při splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nesprávných údajů, jakož i právo na výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.
V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR, nebo je prováděno pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování.
Pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit s účinností do budoucna, např. v aplikaci v části „Nápověda“ -> „Kontaktujte nás“ nebo (pokud si přejete přímo zrušit výběr jednotlivých kanálů pro oznámení) v části „Nastavení“ -> „Oznámení“ nebo vyplněním formuláře na stránce lidl.cz/lidlplus/kontakt. Upozorňujeme zároveň, že po odvolání souhlasu nebudete moci plně využívat výhody Lidl Plus.
Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s analýzou užívání této aplikace/ zákaznického účtu Můj Lidl, můžete v rámci aplikace pod „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“ učinit příslušná nastavení. Pokud odvoláte Váš souhlas s analýzou Vašeho užívání této aplikace/ zákaznického účtu Můj Lidl, můžete naši službu používat jen v její základní verzi. Můžete si v takovém případě sice prohlížet informace o našich produktech, nebudete však mít možnost účastnit se slevových a speciálních akcí ani uplatňovat kupony.


8. Je poskytnutí údajů povinné?


Pokud údaje sami (dobrovolně) uvádíte, platí, že nemáte povinnost nám je poskytovat. Bez těchto údajů Vám však nebudeme moci poskytnout služby Lidl Plus, které jsou na těchto údajích závislé.


9. Může Lidl Plus změnit Prohlášení o ochraně soukromí?


Změny Prohlášení o ochraně soukromí mohou být nezbytné z důvodu změn právních předpisů nebo podmínek zpracování údajů v rámci Lidl Plus. Pokud dojde ke změně účelu shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo totožnosti správce či kategoriích příjemců, budete o tom informováni a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas.


10. Specifika při používání účtu Můj Lidl

Při založení účtu Lidl Plus si rovněž zakládáte účet Můj Lidl chráněný heslem. Účet Můj Lidl je služba jednotného přihlašování, která Vám umožňuje registrovat se a/nebo přihlásit se k více online platformám skupiny Lidl, jako do internetového obchodu, do služby click & collect, aplikací, atd., pomocí jediného uživatelského jména a hesla. V případě, že skupina Lidl bude v budoucnosti nabízet nové online služby, budete se k nim moci přihlásit pomocí Vašeho účtu Můj Lidl.


Účely zpracování údajů / právní základy:
Abychom Vám co nejvíce vyhověli během Vašeho užívání aplikace, ukládáme Vaše osobní údaje účtu Můj Lidl. Po založení tohoto zákaznického účtu již není nutné v procesu používání zadávat žádné Vaše další osobní údaje.

Od nynějška může být Váš účet Můj Lidl používán při využívání všech online platforem společností Lidl, a to bez nutnosti samostatné registrace nebo opětovného zadávání uživatelských údajů. Po registraci máte rovněž možnost odhlásit se z jednotlivých služeb. Navíc si můžete kdykoli zobrazit a změnit Vaše osobní údaje uložené ve Vašem účtu Můj Lidl.


Chcete-li si založit účet Můj Lidl, musíte zadat Vámi zvolené heslo. Toto heslo bude spolu s Vaší e-mailovou adresou nebo číslem mobilního telefonu používáno k přístupu do Vašeho účtu Můj Lidl.

Pokud dobrovolně uvedete určité informace o Vašich poměrech a zájmech v části "O mně", uložíme pro Váš přehled tyto údaje do Vašeho účtu Můj Lidl. Pokud jste se zaregistrovali rovněž k užívání služby Lidl Plus, použijeme tyto informace také pro účely personalizované reklamy v rámci služby Lidl Plus.

Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. poskytujete nám údaje pro potřeby plnění smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

 


Cookies

Při používání účtu Můj Lidl používáme cookies. Používáme dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by byla omezena funkčnost účtu Můj Lidl, a volitelné analytické cookies.


Technicky nutné cookies:


Následující nutné cookies pomáhají webovou stránku účtu Můj Lidl učinit použitelnou, neboť umožňují základní funkce navigace stránek a přístup na bezpečná místa stránek. Bez těchto cookies by webová stránka nemohla správně fungovat.

 

Tabulka 3

Analytické cookies:


Tyto analytické cookies nám umožňují vytvářet statistiky užívání naší služby za účelem jejího přizpůsobení Vašim potřebám. Používáme následující analytické cookies:

Tabulka 4

Třetí poskytovatelé technologií (důvěryhodní partneři):


Účet Můj Lidl používá Google Analytics, službu společnosti Google, k analýze uživatelského chování. Google Analytics používá shora uvedené analytické cookies ke zpracování následujících informací o Vašich návštěvách na webových stránkách účtu Můj Lidl:

•    mobilní koncové zařízení, ze kterého spouštíte naši aplikaci,
•    typ/ verzi prohlížeče,
•    použitý operační systém,
•    IP adresa,
•    čas požadavku na server.

Informace jsou používány pro:
•    vyhodnocování užívání naší aplikace,
•    sestavování zpráv o aktivitách aplikace,
•    poskytování dalších služeb spojených s užíváním aplikace a internetu pro účely průzkumu trhu a přizpůsobení těchto stránek Vašim potřebám.

Zpracování osobních údajů probíhající pomocí technicky nutných cookies používaných v účtu Můj Lidl je nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a zpracování pomocí analytických cookies je založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

Účel zabezpečení Vašeho zákaznického účtu


V rámci registrace a/nebo přihlášení používáme na základě. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Google reCaptcha, službu společnosti Google. Náš oprávněný zájem spočívá v ochraně Vašich údajů a našich systémů. V této souvislosti se pomocí analýzy zjišťují různé informace, zda údaje byly zadány člověkem, nebo pomocí automatizovaného programu. Tato analýza začne automaticky, jakmile zadáte v registračním/přihlašovacím formuláři Vaši e-mailovou adresu. Za účelem analýzy Google reCaptcha vyhodnocuje různé informace (např. IP adresu, dobu setrvání na stránce nebo uživatelem provedené pohyby myší). Získané informace jsou přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se zpracovávají. Zaznamenání a vyhodnocení údajů nám ani společnosti Google neumožňuje Vaši identifikaci. Společnost Google informace nespojí s Vašimi dalšími osobními údaji. Další informace k Google reCaptcha naleznete pod odkazem https://policies.google.com/privacy nebo https://policies.google.com/terms. 


Kromě toho používáme Vaši IP adresu a další shora uvedené online identifikátory a údaje o poloze, abychom zabránili a rozeznali případné porušení zabezpečení a jiné zakázané či protiprávní aktivity. Pokud se například přihlásíte z nového zařízení, můžeme Vás informovat o pokusu k přihlášení k Vašemu účtu z neznámého zařízení. Právním základem pro zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na kontrole a zlepšování informační bezpečnosti naší služby (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Příjemci / kategorie příjemců:


V případě potřeby budou Vaše údaje předány poskytovateli příslušné nabídky k vyhotovení kupní smlouvy nebo pro poskytnutí jiných služeb, které byly zadány prostřednictvím nabídek uvedených v účtu Můj Lidl. Poskytovatel obdrží v každém případě údaje potřebné pro poskytnutí objednané služby, a to za předpokladu, že jste tyto údaje vložili do Vašeho zákaznického účtu Můj Lidl; tj. v závislosti na nabídce:
•    Ověření přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, případně telefonní číslo)
•    Základní údaje (jméno, adresa, datum narození)

Dále využíváme poskytovatele služeb vázané našimi pokyny, kteří nám poskytují podporu v určitých technických oblastech, jako je zpracování požadavků uživatelů k funkci části  „O mně“.
Jakékoli další předání těchto údajů třetím osobám je vyloučeno.
Informace o Vašem užívání získané Google Analytics se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V žádném případě nedojde ke spojení Vaší IP adresy a jinými údaji od Google.


Doba uchování / kritéria pro určení doby uchování:
Pokud používáte účet Můj Lidl pouze k přihlášení do služby Lidl Plus, jakmile požádáte o smazání Vašeho účtu Můj Lidl, budou Vaše údaje odpovídajícím způsobem odstraněny. Vezměte prosím na vědomí, že pokud používáte účet Můj Lidl k přihlášení do dalších online platforem/služeb společností Lidl, Váš účet Můj Lidl a všechny osobní údaje, které uchováváme, budou smazány teprve po smazání poslední online služby propojené s účtem Můj Lidl. Doby uložení popsané v bodu 6 se použijí přiměřeně.

Pokud změníte nebo odstraníte údaje o Vašich poměrech nebo zájmech, změněná nebo odstraněná informace se okamžitě smaže.

Statisticky zpracované údaje se v Google Analytics po 26 měsících vymažou. Ve zprávách sestavených na základě Google Analytics již není dostupný vztah údajů k osobě.
Za zpracování a uchovávání údajů je jinak odpovědný příslušný poskytovatel použité služby, který používá údaje v souvislosti s poskytováním objednané služby a poté je archivuje v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání (srov. vizte výše bod 6).


Prohlášení o ochraně soukromí ke stažení


Prohlášení o ochraně soukromí pro aplikaci „Lidl Plus“ si můžete stáhnout ve formátu PDF:

application/pdf | 559KB