Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Kupón Plus – Výrobky zdarma i sleva na celý nákup


Odměň se za svoje nákupy a ušetři ještě více se zářijovým Kupónem Plus. Po celé září stačí při každém Tvém nákupu skenovat svou kartu Lidl Plus a každý Tvůj nákup se Ti započítá do Kupónu Plus. Po splnění milníku si budeš moci vybrat svou odměnu.


Tento Kupón Plus probíhá v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023.

Pravidla akce Kupón Plus


Akce Kupón Plus probíhá od 1. 9. 2023 (00:00:00) do 30. 9. 2023 (23:59:59), dále jen „doba konání akce“ na území České republiky v obchodní síti prodejen Lidl. Pokud v tomto období dosáhneš určité útraty, získáš jako odměnu kupón na výrobek zdarma či slevu na další nákup.


Akce Kupón Plus, ve výše uvedené době konání, probíhá plošně pro všechny uživatele aplikace Lidl Plus, a to i pro nově registrované zákazníky ve výše uvedeném termínu.


V rámci akce Kupón Plus byly vytvořeny celkem 4 skupiny, kde každá má přidělen Kupón Plus s individualizovanými milníky a odměnami. Každá skupina má celkem 4 milníky.


Pokud v době konání akce Tvoje celková útrata dosáhne částky zobrazené v aplikaci Lidl Plus získáš celkem až 4 kupóny. Útratou se rozumí suma ceny nákupů veškerého zboží dle účtenek z prodejen Lidl v České republice v době konání akce, a to s výjimkou hodnot z vratných obalů. K tomu, aby byla cena nákupu započtena do Tvojí Útraty, musíš při platbě předložit Tvou digitální zákaznickou kartu. Útratu nelze přenášet do dalších dob konání akce. V případě vrácení jakéhokoliv zboží, za něž Ti bude vrácena jeho kupní cena, a jehož cena byla obsažena v Útratě, bude tato cena odečtena od Útraty. V případě, že výše Útraty po tomto odečtení již nedosahuje Útraty pro získání slevového kupónu, bude doposud neaktivovaný nebo nepoužitý slevový kupón odebrán z Tvých kupónů v aplikaci Lidl Plus.


Kupón/odměna je dostupná v sekci „kupóny“ aplikace Lidl Plus ihned po dosažení příslušné Útraty. Slevový kupón je nutné uplatnit nejpozději do lhůt uvedených v kupónu. Platnost kupónu je viditelná v aplikaci Lidl Plus v sekci „kupóny“.


Při dosažení příslušné Útraty pro další slevový kupón/odměnu dříve získaný neuplatněný slevový kupón/odměna nezaniká a nadále je možno uplatnit ho nejpozději do doby jeho platnosti v sekci „kupóny“. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kupón poskytující slevu na celou útratu. Kupóny na výrobek zdarma lze kombinovat v jednom nákupu. Kupóny/odměny nelze vyměňovat, převádět ani proplácet v penězích. Sleva ze slevových kupónů musí být uplatněna v celém rozsahu, na slevový kupón nevracíme.


Poskytovatel služby Lidl Plus je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit Pravidla akce či akci pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla akce mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních kanálech poskytovatele služby v souvislosti s akcí, avšak tato úplná Pravidla akce jsou považována v rámci akce za jediná, úplná a konečná.

Jak se mohu zapojit?


Pro zapojení se do Kupónu Plus není potřeba žádné dodatečné aktivity. Načítá se Ti do útraty každý identifikovaný nákup s kartou Lidl Plus od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023.

Jaké jsou odměny za splnění milníků v aktuálním Kupónu Plus?


V rámci Kupónu Plus jsou vymezeny 4 milníky. Odměny při dosažení milníku Útraty tvoří:


1. milník – 1 výrobek zdarma

2. milník – 1 výrobek zdarma

3. milník – 1 výrobek zdarma

4. milník – Sleva na celý nákup


Konkrétní specifikace odměn je uvedena v detailu akce Kupón Plus v aplikaci Lidl Plus.

Kupón/odměna je dostupná v sekci „Kupóny“ aplikace Lidl Plus ihned po dosažení příslušné Útraty. Slevový kupón je nutné uplatnit nejpozději do lhůt uvedených v kupónu. Platnost kupónu je viditelná v aplikaci Lidl Plus v sekci „Kupóny“.


Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kupón poskytující slevu na celý nákup. Kupóny na výrobek zdarma lze kombinovat v jednom nákupu. Kupóny/odměny nelze vyměňovat, převádět ani proplácet v penězích. Sleva ze slevových kupónů musí být uplatněna v celém rozsahu, na slevový kupón se nikdy nevrací částka v penězích.

Jaké nákupy se mi započítávají do aktuálního Kupónu Plus?


Načítají se pouze nákupy provedené s naskenovanou aplikací Lidl Plus. Načítá se vždy pouze hodnota z účtenky, která se týká všech nákupů s výjimkou pro vratné obaly, u kterých se hodnota vratných obalů nezapočítává do Kupónu Plus. Platí zde pouze výjimka pro přepravky, u kterých se vratná záloha započítá do hodnoty aktuálního Kupónu Plus. Dojde-li k vrácení přepravky během konaní Akce, bude o hodnotu tohoto vratného obalu/ů ponížen aktuální vývoj úsečky v daném aktuálním Kupónu Plus.