Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Banner

Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus

Prohlášení o ochraně soukromí Lidl Plus


Verze prosinec 2021


Děkujeme za Váš zájem o Lidl Plus.


Lidl Plus je zákaznický program (dále jen „služba“ nebo „Lidl Plus“) skupiny Lidl provozovaný společností Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“, či „nás“). Lidl Stiftung jako správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje pro účely služby, a to v souvislosti s tím, jak jsou osobní údaje získávány, shromažďovány, analyzovány a předávány místním entitám - Lidl Česká republika v.o.s. (společně s Lidl Stiftung dále jako „společnosti Lidl“ nebo „Lidl“).


V budoucnu mohou být do seznamu přidány další společnosti, pokud bude mít SB Lidl KG přímý či nepřímý podíl v takové příslušné společnosti a ta se bude účastnit na službě Lidl Plus.


Pokud tyto společnosti Lidl budou na základě Vašeho dobrovolného souhlasu přijímat údaje prostřednictvím služby a budou Vás informovat o aktuálních akcích a nabídkách Lidlu, budou samy vystupovat jako správci osobních údajů ve smyslu předpisů na ochranu osobních údajů.


Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na činnosti zpracování prováděné společností Lidl Stiftung jako správcem. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Stiftung můžete kontaktovat na shora uvedené poštovní adrese nebo na: ochranadat@lidlplus.cz.


Služba se zaměřuje na spotřebitele (dále jen „uživatelé“ nebo „Vy“), kteří chtějí od Lidl Stiftung dostávat personalizované informace o nabídkách a akcích Lidl Plus a informace o nabídkách, zboží a službách vybraných spolupracujících partnerů a společností Lidl, které co možná nejvíce odpovídají Vašim zájmům. Základem pro určení relevantních zájmů je nákupní a uživatelské chování s ohledem na výrobky a služby poskytované společnostmi Lidl, což je podrobněji vysvětleno dále.


S Lidl Plus můžete využívat celou řadu služeb šitých na míru Vašim potřebám. Patří sem mimo jiné nabídky speciálně přizpůsobené Vašim potřebám a přáním, účast ve spotřebitelských soutěžích a exkluzivní slevy a zvláštní akční nabídky. V závislosti na tom, kde a v jakém rozsahu budete využívat služby Lidl Plus, bude Lidl Stiftung předávat Vaše údaje určitým společnostem Lidl, aby Vám mohly poskytnout odpovídající službu.


1. Jaké údaje o Vaší osobě shromažďujeme a jaké komunikační kanály k tomu používáme?


Registrace do služby Lidl Plus


V rámci registračního procesu požadujeme následující základní údaje o zákazníkovi: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). K volitelnému nastavení preferované prodejny lze použít funkci geolokace Vašeho mobilního koncového zařízení.


Údaje z účtu Můj Lidl


Pokud jste ve Vašem účtu Můj Lidl dobrovolně uvedli určité informace o Vašich poměrech a zájmech, shromažďujeme tyto informace také v rámci Lidl Plus.


Návštěvy prodejen


Jakmile se identifikujete na pokladně, zaznamenáme prodejnu, kterou jste navštívil, zakoupené produkty podle množství, typu a ceny, použité kupony, celkovou výši útraty, doby vyřízení platby a druh použitých platebních prostředků. Přiřazením nákupu k Vašemu zákaznickém účtu sledujeme dosažení účelů uvedených v bodě 2, např. abychom Vám mohli zpřístupnit zvláštní nabídky přizpůsobené Vašim preferencím a zájmům, jakož i možnost účastnit se zvláštních akcí.


Na pokladně se můžete identifikovat pomocí své digitální zákaznické karty.


Zákaznický servis


Pro případ, že se obrátíte na náš zákaznický servis, použijeme údaje, které v této souvislosti poskytnete.Používání aplikace


Při používání aplikace Lidl Plus shromažďujeme informace o prodejně, kde jste nakupovali. Kromě toho shromažďujeme informace o zobrazeném obsahu v aplikaci, jakým jsou aktivované kupony, Vaše nastavení oznámení, účast v soutěžích, zobrazené zboží a Vaše vybraná hlavní prodejna. Shromažďujeme rovněž informace o Vašem chování v aplikaci, jako například o navštívených sekcích, zobrazených stránkách v každé relaci a o počtu kliků a rolování. Kromě toho zpracováváme Vaše zákaznické číslo (Loyalty ID), informace o použité verzi operačního systému, označení zařízení, jazyce systému, zvolené zemi a použité verzi aplikace.


Vaše přihlašovací údaje jsou uloženy a použity k provedení přihlášení. Abyste se nemuseli při každém otevření aplikace znovu přihlašovat, budou Vaše přihlašovací údaje uloženy v zašifrované podobě v aplikaci, dokud se z účtu neodhlásíte.

Digitální účtenky mohou být uloženy do Vašeho koncového zařízení nebo přeposlány přímo prostřednictvím aplikace Messenger, pokud aplikaci povolíte přístup k Vašim fotografiím/ souborům. Kameru Vašeho mobilního koncového zařízení lze použít ke skenování QR kupónů, pokud jí udělíte odpovídající oprávnění.


V rámci aplikace provádíme průzkumy v aplikaci a shromažďujeme informace o Vašem nákupním chování, používání aplikace a osobních poměrech či zájmech.


Nabídky partnerů


Prostřednictvím služby Lidl Plus získáte rovněž možnost využít zvýhodněné nabídky od vybraných partnerů. Abyste mohli některé z těchto nabídek využít, musíte se identifikovat pomocí Vaší digitální zákaznické karty jako zákazník Lidl Plus. V tomto případě nás příslušný partner informuje o využití příslušné zvláštní nabídky a o souvisejících skutečnostech (např. o době, množství, místu), a to abychom mohli naše nabídky ještě lépe přizpůsobit Vašim zájmům.

V případě, že v rámci Lidl Plus bude poskytnuta zvláštní nabídka za uzavření smlouvy s našimi spolupracujícími partnery, poskytnou nám tito Vaše kontaktní údaje (e-mailovou adresu a telefonní číslo), abychom mohli zvláštní nabídku správně přiřadit k Vašemu účtu.


Informační newslettery jiných poskytovatelů služeb

Kromě toho, pokud jste udělili souhlas se zasíláním newsletteru e-shopu nebo jakýchkoli jiných služeb popsaných v předchozím odstavci a provozovaných společnostmi Lidl, můžeme od uvedených společností dostávat informace o vašem uživatelském chování v souvislosti s tímto newsletterem, včetně takových informací, jako je čas otevření newsletteru, odkazy nebo oblasti, na které jste klikli, trvání a frekvence používání.


Analýza chování uživatelů / cookies


Pro účely statistické analýzy vytváříme při používání aplikace segmentované uživatelské profily, a pokud je to možné, přiřazujeme je Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo zákaznickému číslu. Pokud tyto údaje nejsou technicky nezbytné k zajištění funkčnosti aplikace, tyto údaje shromažďujeme a používáme pouze pokud jste udělili souhlas k použití našich technologií sledování (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí). Zahrnuty jsou následující služby, resp. poskytovatelé služeb sledování:


Adjust


Aplikace Lidl Plus používá analytický nástroj Adjust, produkt od společnosti Adjust GmbH. Při instalaci aplikace Lidl Plus, pokud jste souhlasili s použitím sledovacích technologií, bude Adjust na základě našeho pověření analyzovat následující informace:

• klikání: pokud kliknete na odkaz poskytnutý Adjustem. Údaje o klikání se měří, aby bylo možné provést atribuční analýzu, tedy abychom mohli zjistit, kde jste se o aplikaci Lidl Plus dozvěděli, kde jste si ji instalovali; může se jednat o odkaz na webové stránce, e-mailovou kampaň nebo odkaz na sociálních médiích.

• instalace: jakmile udělíte souhlas ke sledování, začne aplikace Lidl Plus komunikovat s Adjustem, aby mu oznámila, že byla provedena nová instalace. Pokud instalace proběhla na shodném zařízení, přiřadí se následně ke shora uvedenému kliknutí.

• relace: počet četnosti otevření aplikace Lidl Plus na Vašem zařízení.

• události: interakce v aplikaci Lidl Plus. Pokaždé, když se registrujete nebo přihlásíte do aplikace, vytvoří se událost. Toto slouží k tomu, abychom mohli vyhodnotit nejvýkonnější reklamní kanály.


Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak komunikujete s naší aplikací. Navíc nám to pomáhá analyzovat a vylepšovat naše mobilní reklamní kampaně.


Pro analýzu shora uvedených informací Adjust používá následující reklamní identifikátory (i) IDFA (Identifier for Advertising = reklamní identifikace pro zařízení iOS) nebo (ii) reklamní ID pro Android nebo (iii) Huawei ID, IP / MAC adresu, hlavičku HTTP a otisk Vašeho koncového zařízení (navíc: čas přístupu, zemi, jazyk, místní nastavení, operační systém a jeho verzi a verzi aplikace). Kromě toho Adujst zahrnuje do této analýzy též informace o uživatelských zařízeních a webových aktivitách, jakož i tokeny aplikací a událostí. Zpracování těchto údajů probíhá výhradně v pseudonymizované podobě. Prostřednictvím Vašeho operačního systému můžete kdykoli deaktivovat nebo obnovit IDFA či reklamní ID pro Android nebo HuaweiID. V případě, že IDFA není dostupné, Adjust využije SkAdNetwork, Apple attribution API, aby přiřadilo atributy instalací aplikace k reklamním kampaním.


Adjust rovněž sdílí tyto informace s našimi poskytovateli služeb Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 („Facebook“). Pokud Vás společnost Google a Facebook mohou pomocí těchto informací identifikovat, poskytnou nástroji Adjust informace o reklamní kampani, která Vás přivedla do obchodu App Store/Google Play, a o tom, jak jste se v obchodu App Store/Google Play chovali (včetně například toho, zda jste aplikaci stáhli nebo ji zrušili a podobné informace). Nástroj Adjust používá tyto informace k vytvoření anonymních statistik pro naše potřeby, abychom mohli sledovat úspěch jednotlivých reklamních kampaní.


Google Firebase


V aplikaci jsou používány nástroje A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config; jedná se o analytické služby společnosti Google („Firebase“), které slouží mimo jiné k analýze používání aplikace. Při instalaci aplikace Lidl Plus vytvoří Firebase záznam o tom, kdy a jak dlouho aplikaci používáte, které stránky aplikace jsou otevřeny, na které funkce bylo kliknuto a jaký obsah byl zobrazen. To nám pomáhá pochopit, jak využíváte naši aplikaci. Spolu s tím můžeme aplikaci rovněž průběžně vylepšovat a nabízet Vám relevantnější nabídky/ služby na základě Vašeho uživatelského chování. Můžeme také provádět různé souběžné testování aplikace a na základě získaných údajů provádět další vývoj aplikace.


Pro tuto analýzu přistupuje Firebase k Vašemu zákaznickému číslu od okamžiku dokončení registrace. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Firebase lze nalézt na webu Google Firebase.


Salesforce


Pokud použijete v naší aplikaci sekci „Pomoc”, používá náš poskytovatel salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31 , 80636 München („Salesforce“) cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení, když využíváte sekci „Pomoc”. Salesforce používá dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by byla omezena funkčnost uvedené sekce, a analytické cookies.


Technicky nutné cookies:

Následující nutné cookies nám pomáhají k tomu, aby bylo možno sekci „Pomoc” používat. Uvedená sekce by bez cookies nemohla správně fungovat.


Tabulka

NázevPoskytovatelÚčelDoba trváníTyp
renderCtxSalesforcePoužívá se k přípravě vyvolaných stránek a obsahů na základě navigace uživatele.Session-Cookies. Automaticky se mažou po opuštění sekce.HTTP Cookie
pctrkSalesforcePoužívá se k počítání zobrazení sekce.Session-Cookies. Automaticky se mažou po opuštění sekce.HTTP Cookie
force-streamSalesforcePoužívá se k předávání požadavku na server pro tzv. "sticky sessions" v rámci infrastruktury Salesforce.3 hodinyHTTP Cookie
sfdc-streamSalesforcePoužívá se k předávání požadavku na server pro tzv. "sticky sessions" v rámci infrastruktury Salesforce.3 hodinyHTTP Cookie
force-proxy-streamSalesforcePoužívá se k zajištění toho, že se požadavky uživatele sejdou na shodném "proxy hostu".3 hodinyHTTP Cookie
CookieConsentPolicySalesforcePoužívá se ke správnému používání souhlasu uživatele.1 rokHTTP Cookie
instSalesforcePoužívá se k přesměrování požadavků na instanci, když záložky a pevně zakódované adresy URL odesílají požadavky do jiné instance. Tyto typy požadavků mohou nastat po migraci organizace, rozdělení nebo po každé aktualizaci adresy URL.Session-Cookies. Automaticky se mažou po opuštění sekce.HTTP Cookie
1SalesforceSlouží k registraci zdroje navigace pro správné zobrazení stylu webu.trvaleHTTP Cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforceSlouží k registraci zdroje navigace pro správné zobrazení stylu webu.trvaleHTTP Cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforceSlouží k registraci zdroje navigace pro správné zobrazení stylu webu.trvaleHTTP Cookie
sourceSalesforceSlouží k registraci zdroje navigace pro správné zobrazení stylu webu.trvaleHTTP Cookie

Analytické cookies:

Tyto cookies umožňují našemu poskytovateli služeb vytvářet statistiky k užívání sekce „Pomoc” za účelem jejího přizpůsobení Vašim potřebám.


Tabulka

NázevPoskytovatelÚčelDoba trváníTyp
BrowserIDSalesforcePoužívá se k vnitřní analýze relace prohlížení a návštěv prohlížeče.1 rokHTTP Cookie

Cookies Salesforce neukládají informace, které přímo identifikují osobu, jsou však založeny na jednoznačné identifikaci Vašeho koncového zařízení (včetně dalších technických detailů, jako je IP adresa, operační systém, poskytovatel internetových služeb, atd.). Zpracování veškerých údajů v souvislosti s použitím sekce „Pomoc” v aplikaci se provádí na serverech Salesforce v rámci Evropské unie.


Opt-Out


Pokud chcete odvolat Váš souhlas se sledováním během používání Lidl Plus, můžete tak učinit kdykoli po dokončení registrace s účinností do budoucna pomocí odhlášení v aplikaci v části „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“


Mapové služby


V této aplikaci máte možnost využívat mapovou službu operačního systému Vašeho mobilního zařízení. Využití těchto služeb dochází k zobrazování interaktivních map přímo v aplikaci. Těchto služeb lze využít např. ke snadnému nalezení a navigaci k obchodu Lidl ve Vaší lokalitě.K používání funkcí mapových služeb je v rámci internetové komunikace nutné zpracovávat Vaši IP adresu. Ta je zpravidla zpracovávána na serveru příslušného operačního systému. Na konkrétní zpracování dat poskytovateli operačního systému nemáme žádný vliv. Další informace ohledně účelu a rozsahu zpracování dat mapovými službami naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. V nich také naleznete další informace o Vašich právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí.


Adresy a zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů:_


• Google Maps: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatečné smluvní podmínky Google Maps / Google Earth naleznete pod odkazem https://maps.google.com/help/terms_maps.html.

• Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, California. Apple Maps podmínky užití jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-cz.html. Informace k ochraně osobních údajů jsou k dispozici na https://www.apple.com/legal/privacy/cz/

• Huawei Map kit: Aspiegel SE, 1F, Simmonscourt House, Ballsbridge, Dublin D04 W9H6, Irland. https://developer.huawei.com/consumer/en/hms/huawei-MapKit/. Podmínky ochrany osobních údajů jsou k dispozici na https://www.huawei.com/en/privacy-policy.


Odkazy na další webové stránky a aplikace


Naše aplikace obsahuje odkazy na další webové stránky a aplikace, které jsou provozovány některou ze společností Lidl nebo našimi partnery popsanými shora či jinými třetími osobami. Pokud kliknete na některý z bannerů v aplikaci na obsažené produkty, budete přesměrováni na webové stránky/do aplikace nebo do Vašeho příslušného obchodu s aplikacemi. Odkazy mohou obsahovat také speciální technologie sledování, které umožní provozovatelům uvedených webových stránek/aplikací pochopit a zjistit, kde se o nich uživatel dozvěděl. Žádáme Vás, abyste se seznámili s příslušnými zásadami ochrany soukromí těchto webových stránek/aplikací, na něž budete přesměrováni, abyste získali povědomí o tom, jaké informace o Vás jejich provozovatel bude zpracovávat. Při Vašem přesměrování na další webovou stránku/aplikaci zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom vyhověli Vašemu (technickému) požadavku navštívit příslušnou aplikaci nebo webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) a stejně tak na základě oprávněného zájmu provozovatele na provádění reklamy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Newslettery/ push notifikace/ SMS


Shromažďujeme též údaje o Vašem uživatelském chování, pokud jde o newslettery a další informace, které Vám případně zasíláme jako push notifikace nebo SMS, ukládáme je a přiřazujeme je, je-li to možné, Vám, resp. k Vaší e-mailové adrese nebo k zákaznickému číslu. V té souvislosti shromažďujeme informace o době otevření zprávy a odkazech nebo místech, na které jste klikli, o vybraných produktech, čase, době trvání a frekvenci používání.

Shromažďujeme a používáme také tyto údaje, jen pokud jste s tím udělili souhlas (vizte také bod 2 tohoto Prohlášení o ochraně soukromí).


Zvláštní kategorie osobních údajů


Do analýzy výše uvedených osobních údajů nejsou zahrnuty zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. informace o zdravotním stavu či náboženském vyznání).2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?


Shromažďujeme údaje uvedené v bodě 1 výše, abychom Vám mohli nabídnout příslušné služby Lidl Plus.


Účel komunikace, identifikace a ochrany Vašeho zákaznického profilu


Základní údaje o zákazníkovi shromážděné v rámci registrace slouží ke komunikaci s Vámi a k přesnému přiřazení Vašeho nákupního a uživatelského chování k Vašemu zákaznickému profilu.


Pokud jste v rámci používání naší aplikace nebo v nastavení mobilního koncového zařízení souhlasili s tzv. geolokací v dialogu „povolit oprávnění“, používáme tuto funkci, abychom Vám mohli nabídnout individuální služby vztahující se k Vaší poloze. Vaši polohu zpracováváme zejména v rámci využití funkce „vyhledávání prodejen“ na základě GPS a síťového systému, a to abychom Vám mohli zobrazit nejbližší prodejny. Geolokační údaje trvale neukládáme.


V rámci Vaší registrace žádáme mimo jiné o Vaše datum narození (vizte výše bod 1). Zaprvé je nutné ověřit, že je Vám nejméně 18 let (vizte bod 2 Podmínek účasti). Kromě toho existují věkové limity pro propagaci určitých produktů z důvodu ochrany mládeže. Například reklama na alkoholické nápoje nebude zaměřena na děti a mladistvé.


Používáme zvláště Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás ochránili před neoprávněným přístupem třetích osob zasláním e-mailového upozornění, např. když dojde k přístupu k Vašemu účtu z cizího zařízení, tj. zařízení, které dosud nebylo použito pro přístup k aplikaci Lidl Plus.


Zpracování v tomto případě probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro využívání služby nebo pro plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na zajištění co možná nejjednoduššího a nejefektivnějšího fungování aplikace (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).Účel optimalizace distribučních kanálů a sítě prodejen


Pokud budeme mít k dispozici údaje o Vaší adrese, použijeme je pro optimalizaci kanálů pro distribuci letáků, čímž můžeme omezit plýtvání letáky a pokusit se o cílenější reklamu a zároveň optimalizovat síť našich prodejen tak, abychom mohli určit vhodné umístění prodejen. Poskytnutí údajů o Vaší adrese je dobrovolné. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu o optimalizaci prodejních kanálů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Účel určení Vašich zájmů o produkty a optimalizace našich online nabídek


Abychom Vám poskytli výhody členství v Lidl Plus a poskytli Vám nejlepší možné individuální nabídky a prováděli cílené zákaznické průzkumy, rádi bychom Vás lépe poznali. Proto nejprve určíme, které produkty, nabídky a služby by pro Vás mohly být zajímavé a vhodné. Pomocí těchto informací Vás můžeme upozornit např. na slevové nabídky týkající se Vašich oblíbených produktů, nabídnout Vám speciální výhodné ceny a informovat Vás o atraktivních nabídkách v rámci řady produktů.


Z tohoto důvodu shromažďujeme, zpracováváme a používáme řadu osobních údajů o Vašem nákupním chování a zákaznickém chování, jak je popsáno pod bodem 1.

Shromažďované osobní údaje mohou být vhodné k identifikaci Vašich zájmů o produkty. To zahrnuje všechny údaje uvedené v bodě 1.


Ostatní výše uvedené údaje však mohou také poskytnout smysluplné informace o Vašich případných zájmech o produkty. Za tímto účelem identifikujeme možné vztahy mezi jedním nebo více osobními údaji a zájmy o produkty. Pro určení těchto vztahů používáme matematicko-statistické metody. Vaše osobní údaje jsou za tímto účelem porovnány s údaji od jiných zákazníků. Na základě tohoto srovnání můžeme odvodit, jaké další produkty a nabídky byly zajímavé pro zákazníky s podobnými zájmy a mohly by zajímat i Vás.


Zpracování probíhá na základě právních předpisů, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro používání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na tom, aby naše nabídky byly co nejvíce přizpůsobeny Vašim zájmům o produkty (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Pokud jste udělili příslušný souhlas, můžeme do tohoto profilu zahrnout také informace, které jsme přečetli z Vašeho koncového zařízení. V těchto případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To se týká shora uvedeného zpracování údajů pod „Online obchod“, „Analýza chování uživatelů“ a „Newslettery/ push notifikací/ SMS“.

Tyto poznatky využíváme ke zvýšení vypovídající hodnoty profilu a k optimalizaci aplikace Lidl Plus a našich ostatních online nabídek, pokud je to zahrnuto Vaším souhlasem. Právním základem je rovněž čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.Účel informování a reklamních sdělení


Pokud jste udělili příslušný souhlas, společnosti Lidl Vás budou informovat prostřednictvím elektronické komunikace (např. e-mailem nebo SMS) a/ nebo poštou o zvláštních nabídkách a o relevantních produktech a službách a budou Vás zvát k účasti v zákaznických průzkumech.

K této přímé nabídce bude docházet pro případ, že nám k tomu udělíte odpovídající souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).


Účel lokalizace a časové koordinace


Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme ve vztahu k místu a času Vašeho nakupování, abychom Vám mohli poskytnout reklamu přizpůsobenou dle času a místa, např. zasíláním push notifikací na mobilní zařízení nebo pomocí SMS. Pokud je Vaším preferovaným nákupním dnem například sobota, můžeme Vás zejména informovat o existujících prodejních akcích pro tento den. Kromě toho Vám můžeme poskytnout místní specifickou nabídku, pokud budeme mít informace o tom, ve kterém regionu obvykle nakupujete.


Push notifikace jsou zprávy, které aplikace zasílá na Vaše zařízení a přednostně je v něm zobrazuje. Aplikace používá push notifikace, pokud jste je povolili při instalaci aplikace nebo v libovolném čase během užívání aplikace v nastaveních Vašeho zařízení. Přijímání push notifikací můžete kdykoliv deaktivovat.

Analyzujeme-li místo a čas Vašeho nákupu, slouží to k využívání služby nebo plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a protože máme převažující oprávněný zájem na co nejlepším přizpůsobení našich nabídek podmínkám místa a času nakupování (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Účel zpracování žádostí zákazníků


S osobními údaji, které nám přenecháváte, když kontaktujete zákaznický servis, např. prostřednictvím kontaktního formuláře, zacházíme samozřejmě důvěrně. Vaše údaje zpracováváme výlučně k účelu zpracování Vaší žádosti a k účelu zodpovězení Vaší žádosti týkající se ochrany osobních údajů.


Abychom mohli zpracovávat Vaše žádosti tím nejlepším způsobem, zpřístupňujeme tato data ostatním společnostem Lidl. To znamená, že není nezbytné opětovně zpracovávat a uchovávat data, aby bylo možné zpracovat Vaše žádosti. Společnosti Lidl použijí Vaše data výhradně za účelem ověření Vás jako zákazníka či uživatele a ke zpracování Vaší žádosti. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, protože je to nezbytné ke zpracování Vašeho požadavku, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Náš a Váš shodný (oprávněný) zájem na tomto zpracování údajů vyplývá přitom z cíle, zodpovědět Váš dotaz nebo řešit problémy, které mohou vzniknout, a tak dosáhnout a podporovat Vaši spokojenost jako zákazníka nebo uživatele naší služby nebo služeb jiných společností Lidl. Právním základem pro zpracování Vašich žádostí týkajících se ochrany osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, neboť toto zpracování je nezbytné ke splnění naší zákonné povinnosti.


Účel poskytování naší aplikace


Údaje shromážděné v rámci používání aplikace zpracováváme, aby naše aplikace mohla bezvadně fungovat. Tyto informace potřebujeme zejména k tomu, aby aplikace mohla ukládat preferovaná nastavení, jako zemi a jazyk, abychom mohli rychle řešit technické problémy a abyste měli přístup k určitým oblastem. Tyto údaje nebudou použity k vytváření uživatelských profilů.


Právním základem pro používání k tomu nezbytných technologií je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy zpracováváme Vaše údaje k poskytování našich služeb na základě plnění smlouvy.


Používání mapových služeb je založeno na našem smluvním vztahu s Vámi, čl. 6 odst. 1 písm. b) GPDR , jakož i na našem oprávněném zájmu na atraktivní prezentaci našich nabídek a zjednodušení vyhledání lokality uvedené v aplikaci. To zakládá oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GPDR3. Komu předáváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje také zpřístupňujeme třetím stranám následujícím způsobem:


Zpřístupnění poskytovatelům služeb


Z části využíváme ke zpracování Vašich osobních údajů poskytovatele služeb. Společnosti, které pro nás tímto způsobem pracují, jsou pečlivě vybrány a písemně smluvně zavázány. Jsou zejména vázány našimi pokyny a jsou kontrolovány před zahájením zpracování údajů a následně v pravidelných intervalech. Tyto společnosti nikdy neurčují vlastní účel zpracování Vašich osobních údajů v rámci rozsahu jimi vykonávané činnosti pro nás.


V této souvislosti předáváme Vaše údaje příjemcům, kteří

• nám poskytují kapacity úložiště, systémy databank nebo podobné služby,

• nám poskytují technickou podporu,

• s námi konzultují marketingově technické záležitosti.


Poskytnutí informací operátorům spojených služeb Lidlu


V rámci Lidl společností (vizte bod 1 výše) předáváme příslušné národní společnosti za shora uvedených předpokladů následující údaje:

• Vaše zjištěné produktové preference určené pro cílené zobrazování pro Vás relevantního obsahu;

• Vaše zákaznické číslo, pokud se účastníte soutěže organizované národní společností, jakož i Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo, pokud se stanete výhercem soutěže.


Pokud budou Vámi poskytnuté údaje nezbytné pro vyřízení Vašeho dotazu prostřednictvím zákaznických služeb, mohou být Vaše údaje předány společnostem Lidl. Předáváme rovněž výše uvedené údaje těm společnostem Lidl, které jste kontaktoval v kontextu se zákaznickými dotazy. Může být rovněž nezbytné, abychom zaslali výňatky z Vašeho dotazu našim smluvním partnerům (např. dodavatelům specifických produktů) pro zpracování Vašeho dotazu.


Vaše údaje za žádných okolností nezpřístupňujeme jiným společnostem mimo společnosti Lidl, které by je mohly chtít použít pro účely přímého marketingu.


Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací týkajících se příslušeného zpracování osobních údajů našimi poskytovateli služeb popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu soukromí (vizte výše).


4. Jak zaručujeme důvěrnost Vašich osobních údajů?


Abychom zaručili důvěrnost Vašich osobních údajů, je zakázáno našim zaměstnancům, kteří se zabývají zpracováním údajů, shromažďovat, zpracovávat nebo používat osobní údaje jakýmkoli neoprávněným způsobem. Naši pečlivě vybraní zaměstnanci jsou si velmi dobře vědomi problematiky ochrany osobních údajů a jsou smluvně zavázáni mlčenlivostí pracovní smlouvou a tato povinnost přetrvává i po ukončení pracovního poměru.


5. Jak zaručujeme bezpečnost Vašich osobních údajů?


Bezpečnost Vašich údajů je pro nás velmi důležitá. Udržujeme proto technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů, a to zejména před nebezpečím při přenosu údajů a před zpřístupněním údajů neoprávněným třetím osobám. Tato opatření jsou pravidelně upravována a aktualizována s přihlédnutím k vývoji moderních technologií.


6. Jak dlouho ukládáme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou, v souladu s výše uvedenými body, nezbytné pro účely, pro které je zpracováváme. Obecně platí, že Vaše osobní údaje ukládáme po dobu Vaší účasti ve službě Lidl Plus. Pokud 24 měsíců nebudete aktivní, vyrozumíme Vás o možném smazání. V takovém případě můžete proti smazání vznést námitku opětovným otevřením nebo přihlášením se do aplikace.


Vaše mobilní telefonní číslo ukládáme po dobu 6 měsíců od ukončení Vaší účasti, aby se zabránilo zneužití opakované registrace. V ostatních případech jsou údaje smazány 72 hodin od zrušení účtu v Lidl Plus. Během těchto 72 hodin máte možnost znovu založit svůj zákaznický účet opětovným přihlášením. Proces smazání údajů je poté zrušen. Pokud bude nezbytné Vaše údaje uchovávat déle s ohledem na zákonné doby uchování nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, uchováme Vaše údaje po dobu odpovídající pravidlům na ochranu údajů i po zrušení účtu v Lidl Plus, a to v každém případě, pokud to vyžaduje zákon, nebo je to nezbytné pro splnění účelu.

Všechny osobní údaje, které od Vás obdržíme v souvislosti s Vašimi žádostmi, vymažeme nebo anonymizujeme nejpozději do 90 dnů od naší poslední odpovědi. Dle naší zkušenosti zpravidla po 90 dnech nejsou k námi poskytnutým odpovědím již žádné dotazy. Při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 3 let od poslední odpovědi jako důkaz, že jsme Vám poskytli plné informace a že byly dodrženy požadavky zákona.


7. Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?


Obecně platí, že na požádání poskytujeme informace podle čl. 15 GDPR (zejména údaje o Vaší osobě, příjemci nebo kategorii příjemců, kterým jsou údaje předány, účelu zpracování atd.). Tyto informace jsou poskytovány zásadně bezplatně.

Kromě toho máte při splnění zákonem stanovených podmínek právo na opravu nesprávných údajů, jakož i právo na výmaz, omezení zpracování a právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.


V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) GDPR, nebo je prováděno pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování.


Pokud jste udělili souhlas, můžete jej kdykoli zrušit s účinností do budoucna, např. v aplikaci v části „Pomoc“ -> „Kontaktujte nás“ nebo (pokud si přejete přímo zrušit výběr jednotlivých kanálů pro oznámení) v části „Nastavení“ -> „Komunikace“ nebo zasláním požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře: https://informace-pro-zakazniky.lidl.cz/SelfServiceCZ/s/contactsupport .


Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s analýzou užívání této aplikace/ zákaznického účtu Můj Lidl, můžete v rámci aplikace pod „Více“ -> „Právní informace“ -> „Sdílet údaje v Lidl Plus“ učinit příslušná nastavení.


8. Je poskytnutí údajů povinné?


Pokud údaje sami (dobrovolně) uvádíte, platí, že nemáte povinnost nám je poskytovat. Bez těchto údajů Vám však nebudeme moci poskytnout služby Lidl Plus v plném rozsahu, které jsou na těchto údajích závislé. Jen volitelná datová pole jsou takto označena.


9. Můžeme změnit Prohlášení o ochraně soukromí?


Změny tohoto Prohlášení o ochraně soukromí mohou být nezbytné z důvodu změn právních předpisů nebo podmínek zpracování údajů v rámci Lidl Plus. Například, pokud dojde ke změně účelu shromažďování, zpracování nebo používání Vašich osobních údajů nebo totožnosti správce či kategoriích příjemců, budete o tom informováni a v případě potřeby požádáme o Váš souhlas.


Prohlášení o ochraně soukromí ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader .