Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.

Prohlášení o ochraně soukromí účtu Můj Lidl


Verze prosinec 2021


Účet Můj Lidl je služba (dále jen „účet Můj Lidl“ nebo „služba“) společností skupiny Lidl (dále jen „skupina společností“) provozovaný společností Lidl Stiftung & Co. KG, se sídlem Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo (dále jen „Lidl Stiftung“, „my“, či „nás“).

Lidl Stiftung jako správce osobních údajů zpracovává nezbytné údaje pro účely služby, a to v souvislosti s tím, jak jsou osobní údaje získávány, shromažďovány, analyzovány a předávány jiným společnostem v rámci skupiny Lidl.

Seznam obsahuje pouze relevantní a aktuální společnosti Lidl. V budoucnu mohou být do seznamu přidány další společnosti, pokud bude mít SB Lidl KG přímý či nepřímý podíl v takové příslušné společnosti a ta se bude účastnit na službě. Tento přenos dat je omezen na situace, v nichž příslušná společnost Lidl potřebuje vaše údaje, aby mohla nabídnout příslušnou cílovou službu nebo nás podpořila jako poskytovatel služby v rámci účtu Můj Lidl (podrobnosti viz níže).

Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na činnosti zpracování prováděné společností Lidl Stiftung jako správcem osobních údajů. S dotazy ohledně ochrany osobních údajů a uplatnění práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit např. na hotline@lidl.cz. Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Lidl Stiftung můžete kontaktovat na shora uvedené poštovní adrese.

Heslem chráněný účet Můj Lidl nabízí službu jednotného přihlašování (dále jen „SSO“), jakož i používání portálu účtu Můj Lidl. SSO vám umožňuje na základě jedné registrace v online službě skupiny společností (např. online obchody, aplikace atd., dále jen „cílová služba“) používat cílovou službu po stejným přihlašovacím jménem a heslem, pokud je v předmětné cílové službě SSO implementováno.

Portál účtu Můj Lidl vám umožňuje vidět, spravovat a opravovat informace uložené ve vašem účtu Můj Lidl na jednom centrálním místě. Portál účtu Můj Lidl ukládá základní údaje zákazníka a informace uvedené v části 1 (o mně, rodinný klub, platební historie).

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Registrace do účtu Můj Lidl

Pokud se zaregistrujete do cílové služby bez předchozí registrace do jiné cílové služby, a tak si poprvé zřídíte účet Můj Lidl, požádáme vás minimálně o vaši e-mailovou adresu a heslo jako součást registračního procesu. V závislosti na cílové službě jsou shromážděna i další základní údaje o zákazníkovi: jméno, příjmení, datum narození, číslo mobilního telefonu, preferovaná prodejna Lidlu. Volitelně můžete uvést: oslovení, pohlaví a adresu bydliště (ulice, číslo domu, PSČ, město a země). Jaké ze shromážděných údajů jsou zvlášť předávány příslušné cílové službě, se můžete dozvědět v prohlášení o ochraně soukromí této příslušné cílové služby. Pokud se zaregistrujete k nové cílové službě s existujícím účtem Můj Lidl, požádáme vás jen o výše uvedené základní údaje, která jste dosud neposkytli a která jsou nezbytná pro používání této cílové služby.

Shromažďujeme také údaje jako jsou: vaše IP adresa, pohyby myší, doba vaší návštěvy na registrační stránce účtu Můj Lidl, online identifikátory jako jsou ID zařízení, detaily o prohlížeči, tj. název prohlížeče, jeho verze, název a verze operačního systému zařízení, který je v zařízení instalován, a údaje o poloze Vašeho zařízení při přihlašování, založené na síti.

Dále také ukládáme a zpracováváme určité údaje tzv. log souborech, pokud jste navštívili registrační stránku. Zejm. log soubor poskytuje informace o datu a čase pokusu o registraci/přihlášení a zda byl úspěšný, poskytnutou e-mailovou adresu a IP adresu.

Použití funkce O mně

Pokud dobrovolně vložíte nějaké informace o vašich okolnostech a zájmech v sekci „O mně“ portálu účtu Můj Lidl, budeme ukládat také tato data pro váš přehled.

Spojení s Rodinným klubem

Pokud jste se zaregistrovali i do našeho Rodinného klubu, ukládáme informace o poskytnutých výhodách a zobrazujeme je v portálu účtu Můj Lidl.

Platební historie

Nad rámec výše zmíněných údajů, můžeme také získávat informace z vámi používaných cílových služeb o platebních metodách v nich uložených a historii nákupů a objednávek. Tyto údaje vám zobrazujeme v portálu účtu Můj Lidl. Jaké cílové služby předávají platební historii do účtu Můj Lidl, můžete zjistit v prohlášení o ochraně soukromí příslušné cílové služby.


Analýza uživatelského chování / Cookies


Při používání webové stránky portálu účtu Můj Lidl jsou zapojeny cookies. Používáme dva druhy cookies: technicky nutné, bez nichž by funkčnost webové stránky byla omezená, a dále volitelné statistické cookies. Přehled nasazených cookies spolu s dalšími informacemi (např. k době uložení) naleznete v našem seznamu používaných cookies (bez preferenčních a marketingových cookies rovněž uvedených v seznamu).Zákaznický servis

Pokud kontaktujete zákaznický servis Lidl, pracovníci zákaznického servisu mohou přistupovat k informacím z vašeho účtu Můj Lidl, aby vám pomohli co možná nejefektivněji.

2. Pro jaké účely a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?


Účel registrace, přihlášení a správy účtu


Abychom Vám zajistili co největší pohodlí při používání Vašeho zákaznického účtu, zpracováváme Vaše osobní údaje v účtu Můj Lidl, abyste nemuseli opětovně zadávat vaše osobní údaje k používání služby.


Od teď může být Váš účet Můj Lidl používán pro všechny spojené cílové služby bez nutnosti zvláštní úplné registrace nového zadávání podrobných uživatelských údajů v každém případě, jak je upraveno a sjednáno v podmínkách použití.


Právním základem pro toto zpracování je tak čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. poskytujete nám tedy údaje na základě smluvního vztahu mezi Vámi a námi.

Toto rovněž platí pro jakékoliv další osobní údaje, které obdržíme z cílové služby, ve spojení s použitím účtu Můj Lidl.


Pokud dobrovolně uložíte nějaké informace o vašich okolnostech či zájem v sekci „O mně“, tyto údaje také uložíme pro váš přehled ve vašem účtu Můj Lidl, jak je upraveno v podmínkách užití. Proto právním základem je také čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.


Účel zabezpečení Vašeho zákaznického profilu


V rámci registrace a/nebo přihlášení používáme Google reCaptcha, službu společnosti Google. Náš oprávněný zájem přitom spočívá v ochraně Vašich údajů a našich systémů. V této souvislosti se pomocí analýzy různých informací zjišťuje, zda údaje zadal člověk, nebo automatizovaný program. Tato analýza se započne automaticky, jakmile otevřete webovou stránku registrace účtu Můj Lidl. Při analýze vyhodnocuje Google reCaptcha různé informace (např. IP adresu, Vaši dobu pobytu na stránce nebo pohyby myší činěné uživatelem). Získané informace se přenášejí na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se zpracovávají. Zaznamenání a vyhodnocení neumožňují společnosti Google ani nám Vaši identifikaci. Společnost Google zejména tyto informace nespojí s Vašimi osobními údaji. Další informace o Google reCaptcha naleznete pod odkazem https://policies.google.com/privacy nebo pod odkazem https://policies.google.com/terms . Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


Účel zpracování technických uživatelských dat k prevenci zneužití


Dále používáme Vaši IP adresu a shora uvedené online identifikátory, log soubory a vaši polohu, založenou na síti, abychom zabránili zneužití a abychom zabránili a rozpoznali možná porušení zabezpečení a další zakázané nebo protiprávní aktivity. V případě, že se například přihlásíte z nového/ neznámého zařízení, můžeme Vás o takovém pokusu o přihlášení informovat. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na kontrole a zlepšování informační bezpečnosti našich služeb (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).


Účel přehledu a správy údajů v portálu účtu Můj Lidl


SSO vám poskytuje identitu napříč portály, která je rozpoznávaná a ověřovaná spojenou cílovou službou. Tímto způsobem vaše základní údaje a informace z funkcí „O mně“ a „Rodinný klub“, uvedené v části 1, můžete nahlížet ve spojených cílových službách v portálu účtu Můj Lidl a mohou být použity pro příslušnou cílovou službu v rozsahu toho, co je nezbytné pro příslušný účel. Portál účtu Můj Lidl vám také umožňuje jednoduše a centrálně spravovat údaje, které jsou v něm uložili a váš účet Můj Lidl. Například můžete opravit nebo částečně smazat vaše základní údaje, změnit heslo, nahlížet informace o vašich nákupech a objednávkách, které jsou učinili skrz příslušnou cílovou službu. Dále vám portál účtu Můj Lidl nabízí možnost použít uložené údaje při používání příslušné cílové služby. Například během procesu objednávky v e-shopu Lidl můžete automaticky použít adresu uloženou v portálu účtu Můj Lidl bez nutnosti ji znovu vyplnit.


Účel zpracování “O mně” k určení vašeho zájmu o produkty a optimalizaci našich online nabídek


Pokud dobrovolně uložíte určité informace o vašich okolnostech a zájmech v sekci “O mně”, uložíme tyto údaje pro váš přehled ve vašem účtu Můj Lidl.


Pokud jste se zaregistrovali k použití služby Lidl Plus, použijeme také vaše informace v „O mně“ k účelu personalizovaného reklamního zacílení jako součásti služby Lidl Plus, jak je upraveno v dohodě o užívání služby Lidl Plus. Právní základem je tak čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. poskytujete nám vaše údaje na základě smluvního vztahu mezi vámi a námi při používání Lidl Plus.Účel zpracování požadavků zákazníků

Pokud kontaktujete náš zákaznický servis k vyřešení jakéhokoliv problému s touto oblastí účtu Můj Lidl, použijeme vaše údaje v něm uložené ke zpracování příslušného požadavku.


Právním základem pro toto zpracování je článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR, neboť je toto zpracování nezbytné k tomu, aby vám byla poskytnuta dohodnutá služba nebo k obnovení smluvní podmínky v souladu s dohodou o užívání.


Pokud kontaktujete zákaznický servis Lidl s dotazem ohledně cílové služby, předáme vaše údaje uložené v účtu Můj Lidl příslušné cílové službě, aby mohli vyřídit váš dotaz co možná nejrychleji. Právním základem pro toto je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. plníme tak smlouvu s vámi.


Použití cookies


Pokud používáme technicky nezbytné cookies, zpracováváme vaše údaje, abychom vám poskytli naší službu. Právním základem pro použití technicky nezbytných cookies je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Dále máte možnost dobrovolně souhlasit s použitím „analytických cookies“ (a tento souhlas později odvolat). Právním základem pro to je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Podrobnější informace můžete najít v našich zásadách používání cookies.


3 Komu předáváme Vaše osobní údaje?


Předání provozovatelům cílových služeb


Pokud použijte váš účet Můj Lidl k použití cílové služby, předáme vaše údaje provozovateli příslušné cílové služby za účelem plnění kupních smluv nebo jiných plnění, která byla poptána v cílových službách obsažených v účtu Můj Lidl. Tento obdrží ty údaje, které jsou nezbytné pro požadované plnění, pokud jste je uložili do portálu účtu Můj Lidl nebo odeslali do portálu jinou cílovou službou, tedy v závislosti na nabídce:

• ověření přihlašovacích údajů (e-mailová adresa, heslo, případně telefonní číslo);

• základní zákaznické údaje (jméno, adresa, datum narození);

• uložená platební metoda;

• informace o členství v programu Rodinný klub;

• informace uložené v části „O mně“ o vašich okolnostech a zájmech.


Vaše základní zákaznické údaje předáváme také těm společnostem ze skupiny společností, které jste kontaktovali v souvislosti s dotazy ohledně cílových služeb spojených s účtem Můj Lidl.


Přenos k poskytovatelům služeb


Do zpracování vašich údajů zapojujeme zpracovatele. Zpracovatele, kteří jsou pro nás činní, pečlivě vybíráme a písemně zavazujeme. Jsou vázáni našimi pokyny a před zpracováním osobních údajů jakož i následně tyto pravidelně kontrolujeme. Tito zpracovatelé nikdy nezpracovávají Vaše osobní údaje pro vlastní účely. V této souvislosti předáváme údaje na příjemce, kteří nám poskytují:


• ukládací kapacitu a databázové systémy apod.;

• služby prevence podvodů;

• technickou podporu; a

• poradenství související s marketingem.


Jiné předání Vašich osobních údajů třetím osobám je v zásadě vyloučeno.


Přenos do třetích zemí


Pokud předáváme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích (země mimo Evropský hospodářský prostor), můžete to zjistit z informací ke zpracování našimi poskytovateli služeb popsaných v tomto Prohlášení o ochraně soukromí. Evropská komise přijímáním rozhodnutí o přiměřenosti potvrzuje, že některé třetí země mají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Přesný seznam těchto zemí naleznete zde: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_cs. Pokud pro takovou třetí zemi nebyla potvrzena odpovídající úroveň ochrany ze strany Evropské komise, zajistíme, aby odpovídající úroveň ochrany osobních údajů byla zajištěna pomocí jiných opatření, jakými jsou: závazná podniková pravidla, standardní smluvní doložky, mechanismy pro vydávání osvědčení nebo schválené kodexy chování. Pokud si přejete obdržet bližší informace, kontaktujte, prosím, našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (vizte výše).


4 Jak zajišťujeme důvěrnost Vašich osobních údajů?


Abychom zajistili důvěrnost Vašich osobních údajů, naši zaměstnanci, kteří pracují s osobními údaji, nesmějí bez oprávnění osobní údaje shromažďovat, zpracovávat ani využívat. Naši pečlivě vybíraní a s ohledem na ochranu osobních údajů proškolení zaměstnanci se začátkem pracovního poměru smluvně zavazujeme k dodržování ochrany osobních údajů. Tato povinnost trvá i po ukončení pracovního poměru.


5 Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?


Obecně ukládáme vaše údaje po dobu, kdy jste registrovaným uživatelem účtu Můj Lidl.


Pokud jste se přes účet Můj Lidl přihlásili jen k cílové službě, Vaše údaje vymažeme, jakmile požádáte o výmaz Vašeho účtu u cílové služby. Vezměte však, prosím, na vědomí, že v případě, že jste se prostřednictvím účtu Můj Lidl přihlásili k více cílovým službám, Váš účet Můj Lidl a všechny námi uložené osobní údaje se smažou teprve po vymazání všech cílových služeb spojených s účtem Můj Lidl. Doby uložení uvedené v příslušných Prohlášeních o ochraně soukromí pro cílové služby platí přiměřeně.


Zpracování a uložení údajů je odpovědností příslušného provozovatele využité služby, který údaje, které jsou nezbytné k požadovanému plnění, využívá za tímto účelem a tyto dle zákonných lhůt uchovává (doby uchování uvedené v Prohlášení o ochraně soukromí cílové služby platí přiměřeně).


6 Jaká práva máte s ohledem na zpracování vašich údajů?


Samozřejmě vám na žádost poskytneme informace podle čl. 15 GDPR (zejm. údaje uložené o vás, příjemci nebo kategorie příjemců, který jsou údaje zpřístupněny, účel ukládání atd.). Samozřejmě vám tyto informace poskytujeme zdarma. Dále máte právo při splnění příslušných zákonných podmínek na opravu nepřesných údajů, jakož i na smazání osobních údajů, omezení jejich zpracování a přenos. Dále máte právo podat stížnost k příslušnému dozorovému úřadu.


V případě, že je zpracování údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo je prováděno za účelem přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti zpracování.

V rozsahu, v jakém je zpracování založeno na vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat s účinky do budoucna.


7 Žádná povinnost poskytnout údaje


Pokud poskytnete tyto údaje sami, nejste povinni poskytnout výše uvedené dobrovolné informace. Bez těchto údajů ale nejsme schopni plně poskytnout službu účet Můj Lidl a cílové služby na něm založené. Pouze políčka pro volitelné údaje jsou takto označena v účtu Můj Lidl.


8 Můžeme změnit toto prohlášení o ochraně soukromí?


Doplnění tohoto prohlášení o ochraně soukromí může být nezbytné kvůli změně práva nebo okolností zpracování údajů v účtu Můj Lidl. Pokud se okolnosti nebo rozsah zpracování změní, budeme vás o tom informovat a požádáme vás o souhlas, bude-li to nutné.


Prohlášení o ochraně soukromí ke stažení

Prohlášení o ochraně soukromí si můžete stáhnout ve formátu PDF pod odkazem níže.


Prohlášení o ochraně soukromí účtu Můj Lidl ve formátu PDF

Pro zobrazení dokumentu ve formátu PDF budete potřebovat Adobe Acrobat Reader .