Co je whistleblowingWhistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec-oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.


Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je společnost Lidl Česká republika s.r.o., IČ: 26178541, sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5 („Společnost“), povinna od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 zákona.


Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.


Jak využít whistleblowing linku


Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému společnost Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 241 96 509, se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4 (tzv. Pověřená osoba).


Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro Společnost vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.


Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.


Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve společnosti k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):


a) v listinné podobě poštou,

b) elektronicky prostřednictvím e-mailu,

c) telefonicky prostřednictvím tel. linky, anebo

d) osobně (ústně) na adrese Pověřené osoby.


Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/.


Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.


Oznámení podané v listinné podobě


Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu Pověřené osoby:


Sokol, Novák, Trojan, Doleček, advokátní kancelář s.r.o.

Na strži 2102/61a

140 00, Praha 4.


Zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("whistleblowing" apod.)


Oznámení podané elektronicky

Oznámení můžete podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:

Whistleblowing.lidl@sntd.eu


Oznámení podané telefonicky


Pro účely telefonického Oznámení byla zřízena telefonická linka, kterou můžete využít k podání oznámení hlasovou zprávou.


Oznámení můžete podat na telefonní číslo 234 092 991.


Oznámení podané osobně (ústně)


Oznámení můžete podat také osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po přechozí telefonické či písemné žádosti. Oznámení Vám bude umožněno podat do 14 dnů ode dne, kdy o osobní jednání požádáte, a to Příslušné osobě na adrese Pověřené osoby – Sokol, Novák, Trojan, Doleček, advokátní kancelář s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00, Praha 4.


Příslušnými osobami určenými pro účely přijetí a vyřízení oznámení jsou:


 • JUDr. Iva Němcová
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Mgr. Eva Novotná
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Mgr. Iveta Jančová
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • JUDr. Ing. Václav Chum, LL.M.
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Mgr. Michal Sečány
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Mgr. Pavel Víšek
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


Dalšími příslušnými osobami jsou:


 • Marcela Hakrová
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Šárka Loucká
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Miroslava Pěknicová
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Ivana Kasíková
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Lucie Márinková
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Šárka Maredová
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


 • Tomáš Bureš
 • Email: Whistleblowing.lidl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 991


Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.

Co je whistleblowingWhistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec-oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.


Podle zákona o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. („Zákon“) je společnost Lidl E-Commerce Logistics s.r.o., IČ: 04935004, sídlem Univerzitní 1220/64, Skvrňany, 301 00 Plzeň („Společnost“), povinna od 1. 8. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing linku) pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 zákona.


Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.


Jak využít whistleblowing linku

Společnost pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému společnost Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 241 96 509, se sídlem Na strži 2102/61a, Krč, 140 00 Praha 4 (tzv. Pověřená osoba).


Oznámení prostřednictvím whistleblowing linky můžete využít, pokud jste osoba, která pro Společnost vykovává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž.


Společnost tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.


Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve společnosti k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů (kanálů):


e) v listinné podobě poštou,

f) elektronicky prostřednictvím e-mailu,

g) telefonicky prostřednictvím tel. linky, anebo

h) osobně (ústně) na adrese Pověřené osoby.


Oznámení lze případně učinit i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR zde: https://oznamovatel.justice.cz/.


Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.


Oznámení podané v listinné podobě


Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu Pověřené osoby:


Sokol, Novák, Trojan, Doleček, advokátní kancelář s.r.o.

Na strži 2102/61a

140 00, Praha 4.


Zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("whistleblowing" apod.)


Oznámení podané elektronicky


Oznámení můžete podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:

Whistleblowing.ecl@sntd.eu


Oznámení podané telefonicky


Pro účely telefonického Oznámení byla zřízena telefonická linka, kterou můžete využít k podání oznámení hlasovou zprávou.


Oznámení můžete podat na telefonní číslo 234 092 992.


Oznámení podané osobně (ústně)


Oznámení můžete podat také osobně (ústně) Příslušné osobě, a to po přechozí telefonické či písemné žádosti. Oznámení Vám bude umožněno podat do 14 dnů ode dne, kdy o osobní jednání požádáte, a to Příslušné osobě na adrese Pověřené osoby – Sokol, Novák, Trojan, Doleček, advokátní kancelář s.r.o., Na strži 2102/61a, 140 00, Praha 4.


Příslušnými osobami určenými pro účely přijetí a vyřízení oznámení jsou:


 • JUDr. Iva Němcová
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Mgr. Eva Novotná
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Mgr. Iveta Jančová
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • JUDr. Ing. Václav Chum, LL.M.
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Mgr. Michal Sečány
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Mgr. Pavel Víšek
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


Dalšími příslušnými osobami jsou:


 • Marcela Hakrová
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Šárka Loucká
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Miroslava Pěknicová
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Ivana Kasíková
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Lucie Márinková
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Šárka Maredová
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


 • Tomáš Bureš
 • Email: Whistleblowing.ecl@sntd.eu
 • Telefon: 234 092 992


Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.