Váš internetový prohlížeč není podporován
Chcete-li správně zobrazit webové stránky, použijte jeden z následujících prohlížečů.Upozornění!Aktualizujte prosím svůj prohlížeč. Pokud budete s tímto prohlížečem pokračovat v dalším nakupování, nemusí být dokončení objednávky úspěšné.
Text And Image Section

Praha, 25. 08. 2021. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. informuje o stahování potraviny „Vita D‘or“ Bio konopný olej lisovaný za studena 250 ml.


Společnost Lidl Česká republika v.o.s. stahuje z trhu potravinu „Vita D‘or“ Bio konopný olej lisovaný za studena 250 ml.


V potravině „Vita D‘or“ Bio konopný olej lisovaný za studena 250 ml byl zjištěn zvýšený obsah látky tetrahydrokanabiol (THC). Po požití této potraviny se mohou dostavit nepříznivé zdravotní následky, jako např. střídání nálad a únava. Z tohoto důvodu žádáme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedenou potravinu dále nepožívali.


Potravina „Vita D‘or“ Bio konopný olej lisovaný za studena 250 ml byla prodávána v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. Z důvodu důsledné ochrany spotřebitelů ihned společnost Lidl Česká republika v.o.s. reagovala a potravinu stáhla z prodeje. V případě, že jste uvedenou potravinu zakoupili, můžete ji vrátit do jakékoliv prodejny Lidl. Peníze Vám samozřejmě budou vráceny i bez předložení pokladního dokladu.


Stahování se týká pouze potraviny výrobku „Vita D‘or“ Bio konopný olej lisovaný za studena 250 ml. Ostatní potraviny prodávané v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. nejsou tímto opatřením dotčeny.


Společnost Lidl Česká republika v.o.s. se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.

Text And Image Section

Mielec 10. 08. 2021. Výrobce Froneri Polska Sp . z o.o . z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobky „Milka“ nanuk lískový ořech, 100 ml s datem minimální trvanlivosti 04. 2023; „Milka“ nanuk vanilka, 110 ml s datem minimální trvanlivosti 03. 2022 a „Milka“ Cup vanilka a čokoláda 480 ml s daty minimálních trvanlivostí 31. 08. 2022, 30. 09. 2022 a 31. 10. 2022.


V rámci kontroly dozorového orgánu bylo ve výrobcích zjištěno větší množství látky ethylenoxid . Z důvodu preventivní ochrany spotřebitelů společnosti Lidl Česká republika v.o.s. a Froneri Polska Sp . z o.o . ihned reagovaly stažením

výrobku z prodeje. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali.


Zdraví a bezpečnost potravin:

Ve stopových koncentracích v jakých se může ethylenoxid vyskytovat ve směsích stabilizátorů, které společnost Froneri Polska Sp . z o.o . obdržela od jiného dodavatele, nevidí společnost Froneri Polska Sp . z o.o . žádné riziko krátkodobých nebo dlouhodobých účinků na zdraví našich spotřebitelů po konzumaci výrobku.


Výrobky „Milka“ nanuk lískový ořech , 100 ml s datem minimální trvanlivosti 04. 2023; „Milka“ nanuk vanilka, 110 ml s datem minimální trvanlivosti 03. 2022 a „Milka“ Cup vanilka a čokoláda 480 ml s daty minimálních trvanlivostí 31. 08. 2022, 30. 09. 2022 a 31. 10. 2022 od výrobce Froneri Polska Sp . z o.o . byly prodávány v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. v akci od 17. června 2021. Z důvodu vyloučení rizika pro spotřebitele a uplatnění důsledné ochrany spotřebitelů stahuje výrobce Froneri Polska Sp . z o.o ihned výše uvedené výrobky z prodeje. Zároveň žádá zákazníky, aby výše uvedené výrobky vrátili do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena po předložení pokladního dokladu.


Stahování se týká pouze výrobků uvedených výše . Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny.


Společnost Froneri Polska Sp. z o.o se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.

Text And Image Section

Arzberg 09. 08. 2021. Výrobce Houdek Arzberg GmbH z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobek „El Tequito “ Masové kuličky, Mexican Style, 280 g s datem minimální trvanlivosti 13. 08. 2021.


V rámci kontroly dozorového orgánu byla ve výrobcích zjištěna látka ethylenoxid. Ethylenoxid je v EU nepovolený biocidní přípravek. Z důvodu důsledné ochrany spotřebitelů společnost Lidl Česká republika v.o.s. ihned reagovala stažením výrobku z prodeje. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí a výše uvedené výrobky dále nekonzumovali.


Výrobek „El Tequito“ Masové kuličky, Mexican Style, 280 g s datem minimální trvanlivosti 13. 08. 2021 od výrobce Houdek Arzberg GmbH byl prodáván v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. v akci od 28. července 2021. Z důvodu vyloučení rizika pro spotřebitele a uplatnění důsledné ochrany spotřebitelů stahuje výrobce Houdek Arzberg GmbH ihned výrobek El Tequito“ Masové kuličky, Mexican Style, 280 g s datem minimální trvanlivosti 13. 08. 2021 z prodeje. Zároveň žádá zákazníky, aby výše uvedený výrobek vrátili do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení pokladního dokladu.


Stahování se týká pouze výrobku „El Tequito“ Masové kuličky, Mexican Style, 280 g s datem minimální trvanlivosti 13. 08. 2021. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny.


Společnost Houdek Arzberg GmbH se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.

Text And Image Section

Praha 22. 06. 2021. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. z důvodu ochrany spotřebitele stahuje z oběhu výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500 g s datem minimální trvanlivosti 29. 12. 2021.


V rámci kontroly dozorového orgánu byla ve výrobku zjištěna přítomnost alergenu arašídy. Jeho přítomnost není uvedena na obalu. Tím došlo k nepřesnému informování o obsahu alergenů ve výrobku. Z důvodu možné alergické reakce se nedoporučuje konzumace výrobku osobám trpícím alergií na arašídy. Ostatní osoby mohou výrobek konzumovat bez omezení. Prosíme všechny zákazníky, aby toto důležité upozornění vzali na vědomí.


Výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500 g s datem minimální trvanlivosti 29. 12. 2021 byl prodáván v prodejnách Lidl Česká republika v.o.s. v akci od 17. května 2021. Z důvodu vyloučení rizika pro spotřebitele a uplatnění důsledné ochrany spotřebitelů stahuje společnost Lidl Česká republika v.o.s. ihned výrobek “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500 g s datem minimální trvanlivosti 29. 12. 2021 z prodeje. Zároveň žádá zákazníky, aby výše uvedený výrobek vrátili do jakékoliv prodejny Lidl. Kupní cena bude samozřejmě vrácena i bez předložení pokladního dokladu.


Stahování se týká pouze výrobku “Sondey“ XXL Favorinis Trubičky s lískooříškovou náplní 500 g s datem minimální trvanlivosti 29. 12. 2021. Ostatní výrobky prodávané v prodejnách Lidl nejsou tímto opatřením dotčeny. Společnost Lidl Česká republika v.o.s. se tímto omlouvá všem postiženým zákazníkům za vzniklou nepříjemnost.