Prohlášení o ochraně soukromí v aplikaci Lidl

 

Vážení,

společnost Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, PSČ 158 00, IČO: 26178541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 42824 („společnost Lidl“), která je provozovatelem této aplikace, si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Lidl zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

1. Zpracování protokolových souborů

 

Za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává společnost Lidl při stažení a spuštění aplikace protokolové soubory. Protokolové soubory jsou zpracovávány bez souhlasu uživatele aplikace a jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu od příslušného užití aplikace. Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Lidl sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména některou jinou společnost ze skupiny Schwarz, jejímž je členem (primárně Lidl Stiftung Co. & KG).

 

V rámci zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Lidl následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje:

 - údaj o mobilním zařízení, z něhož je aplikace spuštěna;
 - IP-adresa;
 - datum přístupu a doba přístupu;
 - případný dotaz;
 - kód odpovědi http;
 - údaj o množství přenesených dat;
 - údaj o verzi aplikace.

 

2. Zpracování údajů v rámci provozu aplikace

 

2.1. Přístup k funkcím a sensorům vašeho mobilního zařízení

 

V rámci používání naší aplikace budeme prostřednictvím přístupových rozhraní vašeho mobilního zařízení přistupovat k jeho následujícím funkcím či sensorům:

 

(a) Údaje o poloze

V případě, že nám prostřednictvím dialogového okna „Oprávnění povolit“ k tomu udělíte souhlas, budeme na základě dat z GPS a provozovatele mobilní sítě zpracovávat polohu vašeho mobilního zařízení. Toto zpracování bude probíhat výlučně v rámci funkce „Hledat prodejnu“, a to zejména za účelem nalezení naší prodejny, která se nachází nejblíže vaší pozici.

 

(b) Fotografie / Média / Soubory ve vašem mobilním zařízení / obsah USB (oprávnění číst, měnit, mazat)

V případě, že si prostřednictvím naší aplikace sestavíte nákupní seznam a/nebo umístíte položky do nákupního košíku, budou uloženy přímo do paměti vašeho mobilního zařízení nebo do připojeného paměťového média, bez ohledu na místo instalace aplikace či velikost dostupné paměti.

 

(c) Fotoaparát (oprávnění pořizovat snímky a videozáznamy)

Fotoaparát vašeho mobilního zařízení bude užit k naskenování QR-kódů a pro funkci „Snap´n Buy“, je-li v aplikaci dostupná (detailní popis je obsažen níže).

 

(d) Údaje o připojení WLAN

Naše aplikace využívá WLAN připojení vašeho mobilního zařízení, aby mohla vytvořit spojení k síti Internet.

 

(e) Další funkce a sensory vašeho mobilního zařízení

Díky přístupu naší aplikace k dalším funkcím a sensorům vašeho mobilního zařízení bude našeho aplikace zejména schopna zpracovat údaje stažené ze sítě Internet a zprávy o chybném fungování aplikace. Dále tím bude umožněno, že naše aplikace bude spuštěna při spuštění mobilního zařízení a bude blokován přechod mobilního zařízení do klidového režimu. Konečně vám mohou být, pokud jste tuto funkci nevyloučili, prostřednictvím naší aplikace zasílána tzv. „Push-sdělení“ o našich nových nabídkách a akcích.

 

2.2. Analýza užívání a reklama


Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:
Abychom zlepšili funkce naší aplikace, jakož i naše služby a jejich reklamu, vytváříme pseudonymizované uživatelské profily, a pokud s tímto zpracováním vyslovíte souhlas, zjišťujeme uživatelské chování v aplikaci. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Na analýzu užívání a reklamu využíváme následující služby:

 

Google Analytics


Na základě Vašeho souhlasu používá tato aplikace na analýzu uživatelského chování v aplikaci nástroj Google Analytics, službu společnosti Google LLC („Google“). Google zpracovává následující informace:

•    mobilní koncové zařízení, na kterém spouštíte naši aplikaci,
•    typ/ verzi prohlížeče,
•    použitý operační systém,
•    IP adresu,
•    čas požadavku serveru.
Tyto informace se používají na:
•    vyhodnocení používání naší aplikace,
•    sestavování zpráv o aktivitách aplikace,
•    poskytování dalších služeb spojených s používáním aplikace a internetu pro účely průzkumu trhu a vytváření těchto webových stránek dle požadavků.

IP adresy jsou anonymizované, takže není možné jejich přiřazení ke konkrétní osobě (tzv. „maskování IP“). Svůj souhlas s použitím Google Analytics můžete kdykoliv s účinkem do budoucnosti odvolat v menu této aplikace v části „Tracking“.

 

Google Firebase


Na základě Vašeho výhradního souhlasu jsou v rámci této aplikace používány analytické služby společnosti Google LLC – A/B Testing, Google Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance Monitoring, Predictions a Remote Config (souhrnně „Firebase“), které mimo jiné analyzují používání aplikace. Při instalaci aplikace Firebase zaznamená, kdy a jak dlouho aplikaci používáte, které stránky aplikace spouštíte, na které funkce klikáte a jaký obsah zobrazujete. To nám umožňuje pochopit, jakým způsobem naši aplikaci používáte. Kromě toho můžeme aplikaci na základě Vašeho uživatelského chování neustále vylepšovat a poskytovat Vám relevantnější nabídky/služby. Můžeme také provádět různé souběžné testování aplikace a na základě získaných údajů provádět další vývoj aplikace. 

Za účelem této analýzy má Firebase od okamžiku dokončení registrace přístup k Vašemu zákaznickému číslu, informacím z Google Signals (při aktivaci zobrazení reklam na Vašem Google účtu – další informace naleznete zde může společnost Google zpracovávat určité informace s Vaším souhlasem) nebo k informacím o zařízení. Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Firebase naleznete na webové stránce Google Firebase.

Souhlas s používáním Google Firebase můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat v nabídce „Obecné informace/tracking“.

 

adjust    


Na základě Vašeho souhlasu používá naše aplikace analytickou službu adjust, produkt společnosti adjust GmbH. Po instalaci aplikace nástroj adjust uchovává údaje o instalaci a o dalších událostech (například používání aplikace). Toto nám umožňuje pochopit, jak používáte naši aplikaci. Rovněž nám to umožňuje analyzovat a zlepšovat naše mobilní reklamní kampaně. Na tuto analýzu adjust používá

•    IDFA („Identifier for Advertising“, tj. reklamní identifikační číslo na zařízeních s operačním systémem iOS), anebo reklamní ID číslo operačního systému Android,
•    IP/MAC adresu,
•    tzv. http header,
•    otisk prstu ve Vašem koncovém zařízení (kromě toho také: čas přístupu, zemi, jazyk, místní nastavení, operační systém a verzi, jakož i verzi aplikace),
•    informace o zařízení uživatele a o webových aktivitách,
•    App a Event Token.

Adjust dále předává tyto údaje našim poskytovatelům služeb Google LLC („Google“) a Facebook, Inc („Facebook“). Pokud společnost Google anebo Facebook mohou tyto informace použít k Vaší identifikaci, poskytnou službě adjust informace o tom, která reklamní kampaň Vás přivedla do obchodu App Store a jak jste se v něm chovali (zejména, zda jste si aplikaci stáhli nebo jste například stahování přerušili a obdobné informace). Adjust vytváří z těchto informací anonymní statistky, abychom mohli sledovat úspěch jednotlivých reklamních kampaní.

IDFA a reklamní ID Android můžete kdykoliv resetovat nebo deaktivovat ve Vašem operačním systému.
Pokud si již nepřejete, aby služba adjust uskutečňovala tracking Vašeho chování, můžete kdykoliv s účinky do budoucna svůj souhlas odvolat v menu této aplikace v části „Tracking“.

 

Push notifikace prostřednictvím Accengage


Pokud jste povolili příslušnou funkci v naší aplikaci nebo v operačním systému Vašeho mobilního koncového zařízení, budeme Vám zasílat tzv. push notifikace (zprávy ve Vašem mobilním koncovém zařízení, které se zobrazují na zamčené obrazovce či na domácí obrazovce i pokud běží jiné aplikace, a to bez otevření naší aplikace). Kliknutím na push notifikaci se otevře naše aplikace, pokud ještě není otevřená, a zobrazí se v ní zpráva. Zobrazování push notifikací je založené na našem oprávněném zájmu na provádění přímé reklamy (čl. 6 odst.  písm. a) GDPR). Na vytváření a zobrazování těchto push notifikací používáme nástroj Accengage od společnosti Accengage SAS. Tento nástroj vytváří – pod podmínkou udělení Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – pseudonymizované uživatelské profily použitím následujících údajů a přiřadí je k jedinečným identifikačním číslům:

•    Apple IDFA („Identifier for Advertising“, tj. reklamní identifikační číslo na zařízeních s operačním systémem iOS),
•    Google GAID (Google Advertising ID; identifikační číslo v operačním systému Android pro reklamní účely),
•    Token Push notifikace,
•    tzv. Mobile session ID,
•    uživatelské chování v rámci aplikace (které oblasti aplikace navštěvujete a které odkazy v ní používáte).

Tyto informace analyzuje společnost Accengage pomocí algoritmu k poskytnutí cílených doporučení produktů, které by Vás mohly zajímat, prostřednictvím push notifikací. Tyto údaje za žádných okolností nebudou využity pro Vaši osobní identifikaci. V předvolených nastaveních se s Vašimi údaji nevytváří žádné uživatelské profily.

Apple IDFA a Google GAID můžete kdykoli resetovat nebo deaktivovat ve Vašem operačním systému.

Pokud od nás nadále nechcete dostávat Push notifikace, můžete je zakázat:
•    obecně v systémových nastaveních pro zasílání push notifikací ve Vašem mobilním koncovém zařízení nebo
•    v menu v položce „Oznámení“ v naší aplikaci pro Android

Pokud si nepřejete, aby společnost Accengage vytvářela profily pro push notifikace, můžete Váš souhlas kdykoli s účinky do budoucnosti odvolat v menu této aplikace v části „Tracking“.

 

Personalizované profily užívání


Na základě Vašeho souhlasu spojujeme pseudonymizované uživatelské profily vytvořené jako součást této aplikace s Vašimi osobními údaji z Vašeho zákaznického účtu Lidl a vyhodnocujeme Vaše uživatelské chování na webových stránkách www.lidl.cz, partnerských stránkách, v mobilních aplikacích a našich newsletterech a newsletterech našich obchodních partnerů pro reklamní účely.
Po registraci nebo přihlášení do Vašeho zákaznického účtu pomocí naší aplikace se uživatelské profily z naší aplikace zpracovávají personalizovaným způsobem, přiřadí se k údajům uloženým ve Vašem zákaznickém účtu Lidl a jsou spojeny s ostatními údaji o používání uvedenými shora.
Takto vytvořeným personalizovaným uživatelským profilem pro Vás můžeme zlepšovat reklamní sdělení zejména ve formě newsletterů, reklamy na webové stránce a tištěné reklamy tak, aby více odpovídala Vašim osobním zájmům, a zlepšovat naši webovou nabídku.

Právním základem pro toto zpracování údajů je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Souhlas s vytvořením personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli s účinkem do budoucnosti odvolat v menu této aplikace v části „Tracking“.

 

Příjemci/kategorie příjemců:


Informace o Vašem užívání aplikace vygenerované službou Google Analytics se obvykle přenášejí a ukládají na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA. Vaše IP adresa nebude za žádných okolností spojena s jinými údaji od společnosti Google. Informace o Vašem používání aplikace vygenerované službou adjust se přenášejí a ukládají na serverech společnosti Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlín. Informace o Vašem užívání aplikace vygenerované společností Accengage se přenášejí a ukládají na server společnosti Accengage SAS, 31. Rue du 4 Septembre F-75002 Paríž, Francie. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím stranám, vyžadují-li to právní předpisy nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje naším jménem a na základě našich pokynů.

 

Doba uchovávání/Kritéria pro stanovení doby uchovávání


Poté, co dojde k anonymizaci Vašich osobních údajů, už není možné dojít k závěru o Vaší totožnosti. Statisticky zpracované údaje se po 26 měsících vymažou z nástroje Google Analytics, software společnosti adjust a software společnosti Accengage. V přehledech vytvořených na základě údajů nástroje Google Analytics už nebude existovat žádný odkaz na konkrétní osoby.

 

2.3. Re-targeting/ Online reklama orientovaná na zájmy uživatele

 

Účely zpracování osobních údajů/ právní základy:

 

Na základě Vašeho souhlasu používáme tzv. re-targetingové technologie od různých poskytovatelů těchto služeb. To nám umožňuje, abychom naše online služby pro Vás učinili zajímavějšími.
Naše aplikace zpracovává následující reklamní identifikátory:

•    Apple IDFA („Identifier for Advertising“, tj. reklamní identifikační číslo na zařízeních s operačním systémem iOS) a
•    Google GAID (Google Advertising ID; identifikační číslo v operačním systému Android pro reklamní účely).

V případě tzv. „re-targetingu“ se informace o Vašem surfování na internetu (např. zobrazené články) shromažďují pro marketingové účely, ukládají se ve formě reklamního ID a analyzují se pomocí algoritmu. Následně se může zobrazit cílené doporučování produktů jako personalizované reklamní bannery našich produktů na webových stránkách a v mobilních aplikacích našich partnerů.

Tyto údaje v žádném případě nemohou být použity na osobní identifikaci uživatelů naší mobilní aplikace. Žádné osobní údaje se přímo nezpracovávají a žádné osobní profily se nespojují s osobními údaji.

Toto zpracování údajů se uskutečňuje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pomocí tzv. targetingových nástrojů, které používáme, chceme zajistit, aby se ve Vašich koncových zařízeních zobrazovala pouze reklama odpovídající Vašim skutečným nebo předpokládaným zájmům.

Upozorňujeme, že některé mobilní aplikace jiných poskytovatelů používají technickou funkci s názvem „Webview“, která vývojářům umožňuje zobrazit webové aplikace nebo webové stránky přímo v jejich aplikaci, bez opuštění aplikace a otevření prohlížeče. Webview může být nezávislý na nastavení Vašeho prohlížeče i aplikace. Z tohoto důvodů Vám doporučujeme zakázat také re-targetingové služby v tomto specifickém prostředí, pokud nechcete dostávat reklamy personalizované prostřednictvím re-targetingových nástrojů.
 
Příjemci/kategorie přijemců:

 

Na základě Vašeho souhlasu rovněž za účelem personalizace reklam používáme službu Criteo. Odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů v rámci této služby můžete kontaktovat na adrese Criteo DPO - 32 Rue Blanche - 75009 Paříž - Francie, email: dpo@criteo.com. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na: http://www.criteo.com/de/privacy).

 

Doba uchovávání/ Kritéria pro stanovení doby uchovávání:

 

Informace zpracované pro účely re-targetingu se ukládají po dobu 13 měsíců a poté se automaticky vymažou případně anonymizují.

Souhlas s vytvářením personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucnosti v menu této aplikace v části „Tracking“.

 

2.4. Funkce „Snap'n Buy“

 

V případě, že aplikace podporuje funkci „Snap´n Buy“, můžete jejím prostřednictvím pořídit fotografie produktů či jejich vyobrazení (např. z letáků) a nechat si k nim zobrazit informace anebo tyto produkty objednat přímo v našem On-line shopu či na webové stránce našeho partnera. Fotografie vytvořená pomocí funkce „Snap´n Buy“ bude automaticky porovnána s informacemi v naší databázi produktů. Pokud bude fotografii přiřazen některý produkt, zobrazí se vám příslušné informace o tomto produktu a možnosti jeho objednání. Pořízené fotografie budou užity výlučně pro srovnání s produkty v naší databázi a následně smazány.

 

2.5. Zasílání informací o poruchách aplikace

 

Pokud s tím budete výslovně souhlasit, budou za účelem zlepšení technického fungování naší aplikace zasílány v případě poruch informace o příslušné poruše na server společnosti Bit Stadium GmbH, která je provozovatelem tzv. HockeyApp. Na tomto serveru budou tyto údaje pro nás uchovány. Zasílané údaje obsahují informace o stavu aplikace k okamžiku výskytu poruchy a dále informace o samotné aplikaci (jako jsou verze, počet spuštění aplikace do výskytu chyby atd.), o okamžiku spuštění aplikace a výskytu chyby, jakož i informace o použitém mobilním zařízení (jako jsou model, výrobce, operační systém a jeho verze, dostupná paměť, vlastnosti displeje atd.). Prohlášení o ochraně osobních údajů v Hockeyapp je dostupné na následují webové stránce: www.hockeyapp.net/privacy.

 

2.6. Hodnocení aplikace

 

V případě, že se s námi chcete podělit o váš názor na fungování naší aplikace, můžete k tomuto účelu využít formulář obsažený v sekci menu označené Hodnocení. Zaslané hodnocení je anonymní. Vedle zaslaného hodnocení budeme zpracovávat také případné sdělení, pokud jej k hodnocení připojíte, a verzi vámi užívané aplikace.

 

3. Funkce a další webové stránky, které můžete užívat pomocí prohlížeče obsaženého v naší aplikaci

 

Pokud budete prostřednictvím naší aplikace využívat i jiné funkce (např. přihlášení do vašeho zákaznického účtu, provedení objednávky atd.), budete pomocí prohlížeče obsaženého v naší aplikaci (iOS: Safari / Android: Chrome) přesměrováni na naši příslušnou webovou stánku či webovou stránku našeho partnera. Nabídka obsažená v naší aplikaci a obsahy, které jsou přístupné prostřednictvím prohlížeče obsaženého v naší aplikaci mohou obsahovat také odkazy k jiným webovým stránkám. Na těchto jiných webových stránkách mohou platit jiná pravidla pro zpracování osobních údajů odlišná od tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, které platí výlučně pro naši aplikaci. Společnost Lidl nenese žádnou odpovědnost za obsahy těchto jiných webových stránek, na které vedou příslušné odkazy. Za nelegální, chybný či neúplný obsah těchto jiných webových stránek, stejně jako za případné škody nese odpovědnost výlučně provozovatel příslušné webové stránky.

 

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu

 

V případě nákupu zboží v internetovém obchodě společnosti Lidl prostřednictvím této aplikace, bude společnost Lidl zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Lidl provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, v případě zakoupení elektrozařízení také za účelem splnění povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů vztahujících se ke zpětnému odběru použitých elektrozařízení z domácností, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých oprávněných práv.

Společnost Lidl bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po  osobní po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Společnost Lidl bude provádět zpracování osobních údajů zákazníků sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, třetí osobu, zejména některou společnost ze skupiny Schwarz. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Lidl osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

 

5. Další práva spojená s ochranou osobních údajů

 

V případě zpracování osobních údajů náleží každému uživateli této aplikace (i) právo na informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů, (ii) právo na přístup k jeho osobním údajům, které společnost Lidl zpracovává, (iii) právo na opravu jeho osobních údajů, které společnost Lidl zpracovává, pokud nejsou zpracovávané údaje správné, a (iv) další práva, zejména právo požadovat vysvětlení ve spojení s prováděným zpracováním osobních údajů, stejně jako právo požadovat, aby společnost Lidl provedla příslušnou opravu či doplnění osobních údajů dotčené osoby (a to vč. případné blokace či likvidace jejích osobních údajů).

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů společností Lidl či v případě uplatnění výše uvedených práv je možné se na společnost Lidl obracet jakýmikoli prostředky, a to vč. e-mailové adresy zřízené speciálně za tímto účelem: ochranaosobnichudaju@lidl.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 06.12.2017.